Hoofdstuk samenvatting ”Het zijn net mensen”Luca, Karlijn & Sander