Hoe UN1EK is basisschool Kethel eigenlijk?

Op de christelijke basisschool en opvang in Schiedam, het IKC Kethel, werkt directeur Arnout-Jan Van der Meer al vier jaar met veel plezier. Hij heeft eerst nog op een andere school in Vlaardingen gewerkt met een compleet ander werkveld. Op deze school woonden eerst vooral hoogopgeleide mensen in de buurt maar deze huizen moesten al snel plaatsmaken voor sociale woningbouw. Hiermee werd een groter deel van de leerlingen op school van een allochtone afkomst. In Schiedam is hier volgens Van Der Meer juist een mooie combinatie in gemaakt met een mix van verschillende bevolkingsgroepen. Wel is hij ervan overtuigd dat er een verandering aan de gang is in de stad. ‘Het gaat erom dat binnen een stad achterstandswijken opgeknapt worden. Hierdoor zijn de laagste inkomensgroepen niet meer in staat om in die wijk te blijven wonen en trekken ze naar de wijk(en) waar de huur het laagst is. Op een gegeven moment wordt ook die wijk weer aangepakt en herhaalt het proces zich.´

Van Der Meer maakt er echter geen probleem van dat zijn school   mensen van verschillende culturen aantrekt. ‘Wij zijn een christelijke school, maar iedereen is bij ons welkom, ook mensen die niet per se gebonden zijn aan een geloof. Wel verwachten wij dat deze kinderen dan normaal meedraaien in ons reguliere onderwijsprogramma en dus ook de christelijke activiteiten die wij ondernemen, zoals het naar de kerk gaan en het luisteren naar verhalen over de Bijbelse normen en waarden, gewoon accepteren.’ Het is wel makkelijker gezegd dan gedaan, al deze verschillende culturen op een school. Ondanks dat het de directeur goed afgaat, krijgt hij ook nog weleens met moeilijkheden te maken. ‘Soms zijn er mensen van een ander geloof die het moeilijk vinden om zich aan te passen aan de christelijke gebruiken. We zijn echter wel een christelijke school dus vaak proberen wij dan in overleg te gaan. Wij accepteren andere religies zeker op onze school, zolang er maar meegedaan wordt met de verschillende christelijke gebruiken. ´

Het gaat dus vooral om wederzijdse acceptatie en ook wederzijds respect. Van Der Meer vertelt dat de school, naast deze twee omschrijvingen ook staat voor een goed pedagogisch klimaat. Maar waar staat dit precies voor? ´Stichting UN1EK, waar IKC Kethel onder valt, is een voorloper op het gebied van onderwijs en opvang in Nederland.´ Het biedt namelijk niet alleen onderwijs aan van de leeftijd vier tot dertien jaar, zoals bij de meeste scholen in Nederland, maar ook buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal voor kinderen van twee tot vier jaar. Dit is voor Van Der Meer echter nog niet genoeg, hij streeft naar verbetering in de toekomst. ‘Naast het feit dat ik in de toekomst meer mannen in het onderwijs zou willen zien, zou ik ons gebouw ook willen uitbreiden. Het liefst zie ik een uitbreiding van twee lokalen zodat de hele dagopvang en de peuterspeelzaal hun eigen ruimtes hebben. Verder zijn wij een school van rond de 325 leerlingen en wil ik de klassen in de toekomst zo klein mogelijk houden, om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Ik vind dat we in deze tijd mee moeten gaan met alle veranderingen, anders doen we onze kinderen tekort. Dit proberen wij te doen door bijvoorbeeld veel te doen met social media en bijvoorbeeld digiborden en tablets, maar ook door de kinderen steeds meer vaardigheden en kennis aan te bieden die zij in de steeds ingewikkelder wordende samenleving zullen moeten gebruiken. Wij proberen dus echt aan de toekomst te denken.’

Niet alleen qua vaardigheden probeert Van Der Meer zijn leerlingen hogerop te brengen, ook besteedt zijn school veel aan gezond leven, ook wel het project ‘Natuur in Beweging’ genoemd. Hierin probeert de school de kinderen bewust te maken van duurzaam gedrag, meer bewegen en gezonder eten, wat een kind ook mentaal sterker maakt en de leerprestaties ten goede komt. Ook met zijn project ‘Afval the Game’ probeert hij bewustzijn te kweken voor hoe het gaat in de wereld en wat we daar, door zoveel mogelijk afval in te zamelen, aan kunnen veranderen. Dat het IKC een belangrijke rol speelt binnen Schiedam staat vast. Hoe de invulling hiervan door de nieuwe coalitie in de Tweede Kamer verandert, zal nog moeten blijken.