’Het Willemskwartier is boeiend, uitdagend en gek’

Eén van de oudere wijken van Nijmegen bestaat sinds 1917. De arbeidershuizen zijn nog altijd te vinden in het Willemskwartier, terwijl de nieuwbouw voor jonge gezinnen in volle gang is. Een mix van zowel jong als oud, praktisch ingestelde en hoogopgeleid bewoners. Als je de wijk binnenkomt via de Thijmstraat bots je tegen een modern en fors gebouw, voorzieningenhart ’t Hert (Nijmeegs voor ‘het hart’). Het voorzieningenhart is onder andere een basisschool, een buurthuis en heeft een sportzaal ter beschikking en organiseert o.a. naschoolse activiteiten voor basisschool Kleurrijk en geeft ook cursussen en lessen.

Voorzieningenhart ‘t Hert

 

 

Sonia Davelaar, social worker bij het voorzieningenhart in het Willemskwartier, ziet veel mensen bij het voorzieningenhart over de vloer komen.  De mensen waar Sonia in de wijk mee samenwerkt praten openlijk en nemen niet snel een blad voor de mond. Deze karaktereigenschappen zijn kenmerkend voor de buurt, wat zorgt voor verbinding die je snel terugziet in het hedendaagse straatbeeld. Kinderen discussiëren over de spelregels van een potje stoepranden, ouderen maken hun dagelijkse uitstapje naar de supermarkt en ouders kletsen met elkaar als ze de kinderen van school ophalen.

Sinds de herstructurering van het Willemskwartier wordt de wijk voor meerdere mensen aantrekkelijker gemaakt. De nieuwbouw zorgt voor een wijk met jongere gezinnen maar ook voor de traditionele bewoners,ook wel een Vinexwijk genoemd. Het Willemskwartier telt in totaal 5.649 bewoners. Met name mensen tussen de twintig en dertig jaar wonen in het Willemskwartier.

Voortuinen van arbeiderswoningen in Willemskwartier

Nieuwbouwhuizen in Willemskwartier