“Het aantal branden in Roosendaal valt eigenlijk wel mee”

ROOSENDAAL – De afgelopen maanden is er veel heisa in Roosendaal. Vanwege de lockdown die de overheid heeft ingevoerd, zijn veel mensen boos en als protest begonnen zij brand. Ik spreek Bertwin van Setten, adviseur Risicobeheersing en Brandonderzoeker bij de Brandweer in Midden- en West Brabant. Meneer van Setten analyseert de oorzaken van branden en probeert dit samen met een team in de toekomst te voorkomen. Hij vertelt over de veranderingen die de brandweer moest maken om in tijden van corona nog steeds hun werk te kunnen doen.

Jochem Smit, 6/1/2020

 

Het lijkt er op dat er de afgelopen tijd elke dag wel een auto in brand staat, waardoor denkt u dat dit komt?

“Nou, elke dag is overdreven. Er wordt in het nieuws erg veel over gespeculeerd dat het aantal autobranden in Roosendaal heel erg toeneemt, maar het aantal branden valt eigenlijk wel mee. De exacte cijfers zou ik niet durven zeggen. Het gaat voornamelijk om de oorzaken, die zijn niet gebruikelijk. Normaal gezien is er niet elke week vuurwerkoverlast of een autobrand in Roosendaal”.

 Hoe komt het dan dat het zoveel in het nieuws is?

“Door de lockdown die een aantal weken geleden in is gegaan, zijn er heel veel mensen boos geworden. Dit uiten zij door middel van het in het brand steken van auto’s. Corona is natuurlijk veel in het nieuws, en omdat er nu een link tussen Corona en brand is, verschijnt het daar ook vaker. Ook omdat dit de eerste keer is dat het afsteken van vuurwerk illegaal is, is daar meer aandacht voor”.

Ergert u zich daar aan?

“Nee ik erger me er niet aan, omdat ons werk nu meer naamsbekendheid krijgt en er dus ook meer interesse voor is.

Waar ik me daarentegen wel aan erger, terugkerend op jouw eerder gestelde vraag waarom het zoveel in het nieuws is, is dat er steeds agressiever tegen de brandweer wordt opgetreden”.

Hoe uiten ze dat dan?

“Als de brandweer een brand komt blussen dan komt er steeds meer tegenspraak van omstaanders. Er zijn meerdere gevallen geweest dat de brandweer uitgescholden werd en er zelfs sprake was van fysiek geweld. Dan komt eerst de politie er bij om de orde te houden”.

Hoe passen jullie je aan op de coronamaatregelen?

“Wij als brandweer hebben wel een vrijstelling van de maatregelen omdat wij anders niet goed ons werk kunnen doen. Dan moet je denken aan de medische maatregelen tijdens het reanimeren die genegeerd worden, en het aantal mensen dat samen in een bus zit is hoger dan drie en ook nog zonder mondkapje. Het zijn daarentegen wel verschillende ploegen die elk in hun eigen bubbel zitten. Zij proberen contact met andere collega’s zoveel mogelijk te vermijden.

De meest bekende regel, de 1,5 meter afstand, wordt ook niet gevolgd. Dus stel je rijdt langs een brand waar wij op dat moment mee bezig zijn staan we regelmatig te dicht bij elkaar”.

Wordt hier ook wel eens op slecht op gereageerd?

“Ja, de omstanders die komen kijken wanneer wij aan het werk zijn worden er vaak door de politie op geattendeerd dat zij wél de maatregelen moeten naleven, als een paar meter van ze vandaan wij dat niet doen kan daar slecht op gereageerd worden. Maar dan wordt het dus uitgelegd en de ene snapt het wel, de ander niet”.

Naast het dan niet hoeven te gehoorzamen van de coronamaatregelen, is er verder nog iets anders?

“Iets wat er nieuw bijgekomen is, is een regionaal operationeel team. Dit is een monitorend team wat alle meldingen door heel Nederland in de gaten houdt en waar nodig extra mensen op af stuurt. Dit was opgezet vanwege de verwachtte drukte”.

Wie zitten er bij het Regionaal Operationeel Team (ROT)?

In het Regionaal Operationeel Team zitten acht verschillende adviseur die allen een aparte sectie aansturen. Hier moet je denken aan bevolkingszorg, brandweerzorg en politiezorg. Er wordt alleen gebruik gemaakt van het Regionaal Operationeel Team als er een ernstig ongeval plaats vind.

Het leek een week geleden tijdens nieuwjaar wel of de illegale vuurwerkwet niet was ingevoerd. Merkten jullie veel verschil met voorgaande jaren?

“Landelijk gezien was er zeker een vermindering van het aantal meldingen van brand door vuurwerk, terwijl het in eerdere jaren (2019 en 2020) juist een toename was in meldingen”.

Was de brandweer verbaasd dat er zo weinig branden waren in december?

“Wij waren zelf natuurlijk ook verbaasd. We hadden ons erg goed voorbereid op deze maand maar omdat we een groot aantal branden hadden verwacht. Wij zorgden ervoor dat er op elk moment iemand klaar stond. Ook kijkend naar oudjaarsavond, dan staan alle 69 troepen die bij een normale jaarwisseling klaar zouden staan ook paraat om uit te rukken”.

Afsluitend, hoe denken jullie dat het in de toekomst zal gaan verlopen?

“Ik denk dat als Corona aan een einde komt, wij natuurlijk ons werk weer als vanouds kunnen uitvoeren en het aantal agressiviteit tegen de brandweer zal minderen”.