Grote plannen bij Sint Janslyceum

Gemaakt door Mees van Dijk

Het Sint Janslyceum in Den Bosch heeft nog niet zo lang geleden Jean Wiertz als nieuwe rector gekregen. De rector is van plan het beleid langzaam maar zeker te wijzigen. Hierover sprak ik met Nelleke Krijger, sectordirecteur vwo van het Sint Janslyceum.

 Volgens Krijger is het huidige toetssysteem te veel op cijfers gericht. “Het valt ons op dat veel leerlingen hun best doen om hoge cijfers te halen door kort van te voren te gaan leren, waardoor ze na een toets het geleerde helaas alweer vergeten zijn. Wat wij willen bereiken is dat de jongeren die voor de laatste keer onze schooldeuren uitlopen alles wat we ze hebben bijgebracht nog weten.”

Over de manier waarop dit moet gebeuren denkt de school nu nog na. In eerste instantie vindt de school het belangrijk dat er gepersonaliseerder les moet worden gegeven. “Elke leerling heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Als een leerling heel goed is in Engels en een andere niet, zouden ze niet precies dezelfde les moeten krijgen”, vertelt Krijger.

Verder wil de school het aantal tussentijdse toetsen verminderen. Het enige probleem waar de school nu nog mee kampt is de instelling van de leerlingen. “Als leerlingen horen dat ze minder toetsen krijgen zullen ze het leren van de stof uitstellen.” Dit hopen ze op te lossen door andere manieren te bedenken om tussentijdse voorgang te meten. “Diagnostische toetsen, instrumenten zoals Kahoot en Socrative en programma’s op de iPads waar de eerstejaars nu mee werken kunnen hier voorbeelden van zijn.”

Het zal nog een tijdje duren totdat het nieuwe beleid helemaal is ingevoerd, maar het idee is er en het begin is in werking gezet.

Een leuk Engelstalig filmpje over dit onderwerp: