‘’In Griekenland zijn we heel optimistisch dat we in 2021 snel zullen herstellen van de economische terugval die er wordt voorspeld voor 2020.’’

Michalis Argyrou

Voorzitter van de Raad van Economische Adviseurs Michalis Argyrou. Bron: Skype

Binnen de EU wordt voorspeld dat de coronacrisis de Griekse economie als hardst zal raken. Verder wordt ook verwacht dat het aantal cijfers met betrekking tot toerisme zal teruglopen vergeleken met een aantal jaren terug. Voorzitter van de Raad van Economische Adviseurs Michalis Argyrou spreekt zich uit over deze verwachtingen. ‘’Onder de huidige omstandigheden zal het aantal toeristen van dit jaar ver weg zijn van het aantal toeristen van vorig jaar en enkele jaren terug.’’

Aan de andere kant wordt verwacht dat het in 2021 weer goed zal gaan met de Griekse economie. ‘’ het lijkt erop dat het optimisme over de toekomstige vooruitzichten in het land zijn teruggekeerd’’, geeft Argyrou aan.

Binnen de EU wordt verwacht dat Griekse economie als hardst geraakt door de uitbraak van het coronavirus. In hoeverre verbaast dit u?

‘’Ja, het is natuurlijk iets wat we niet echt weten, aangezien dit een hele unieke en onplezierige situatie is. Het is daarom ook best wel moeilijk om daar een voorspelling over te doen. De laatste drie maanden zijn voorspellingen over de eurozone en de groeiratio van de EU herzien. Dit zijn voorspellingen over onder andere de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en andere grote organisaties. Dus het is moeilijk om onder deze extreme omstandigheden zulke voorspellingen te maken.’’

Verder wordt verwacht dat Griekenland 9,7% van het BBP zal verliezen. Wat betekent dit voor de Griekse economie?

‘’Dit betekent vooral dat er in grote verlaging komt in het BBP van Griekenland. Het is duidelijk dat het welvaartspeil negatief wordt geraakt door het coronavirus. Het is jammer dat deze symmetrische shock de Griekse economie raakt, omdat we in de fase zaten van het versnelde herstel van de economie. Griekenland heeft natuurlijk een grote economische crisis gehad van bijna 10 jaar. Het land stond toen op de rand van de afgrond om het zo maar te zeggen. Nu zijn de voorspellingen dat er een terugkaatsing van de economie komt in 2021, zelfs nu er voor 2020 een grote economische terugval wordt voorspeld. Ook in Griekenland zijn we heel optimistisch dat we in 2021 snel zullen herstellen van de economische terugval die er wordt voorspeld voor 2020.’’

Over 2021 gesproken: de voorspellingen voor de Griekse economie zijn goed zoals u al zei. Wat denkt u dat dit doet met de Griekse bevolking?

‘’Goed, er zijn verschillende bijwerkingen. Aan de ene kant heb je duidelijk materiële verliezers, mensen hebben minder inkomen en ze zullen waarschijnlijk minder koopkracht krijgen. Ook zullen ze minder salaris krijgen vanuit hun werk en het kwijtraken van verschillende banen zal onvermijdbaar zijn. Het andere wat we verwachten in deze tijden van de economische crisis, en dit is een bijzondere economische crisis, is dat er een hoge mate van angst komt. Ook verwachten we een hoge mate van materiële rijkdom, maar ook van emotionele rijkdom. Er is een bedrijf hier in Griekenland dat een paar weken terug een grote Survey hield. Daaruit bleek dat er in verhouding een aantal Grieken beduidend angstig zijn met het oog op de toekomst. Maar aan de andere kant is een hoger aantal Grieken beduidend optimistisch over de toekomst. Dus dit is een beetje tegenstrijdig met elkaar. Maar het lijkt erop dat het optimisme over de toekomstige vooruitzichten in het land zijn teruggekeerd.’’

Nu over toerisme. Honderden stranden in Griekenland zijn weer opengegaan. Wat zijn uw verwachtingen de komende maanden met betrekking tot het toerisme in Griekenland? Zal het omhoog of omlaag gaan?

‘’Griekenland heeft een record aantal toeristen voor vier maanden gehad in 2018 en 2019. Onder de huidige omstandigheden zal het aantal toeristen van dit jaar ver weg zijn van het aantal toeristen van vorig jaar en enkele jaren terug. Het toerisme zal dus geraakt worden. Daar is geen discussie over mogelijk. We doen nu in de toerismesector grote moeite om deze verliezen te minimaliseren.’’

Want hoe moet het met Griekenland mocht er in de zomer nauwelijks toerisme komen?

‘’Dat willen we proberen om te voorkomen. We gaan alles mogelijk maken om veilige toerisme-activiteiten te hebben. We willen de veiligheid en de gezondheid van onze bezoekers, maar ook van onze eigen inwoners, niet op het spel zetten. Dit geldt ook voor onze toerismewerkers. Het is natuurlijk een moeilijke situatie, maar we proberen er het beste van te maken om iedereen zo tevreden mogelijk te maken onder de huidige omstandigheden.’’

En nu over de Griekse econoom Yanis Varoufakis: hij verwacht dat Griekenland het hoogste aantal mensen gaat krijgen die honger lijden als resultaat van de economische omvang. Hoe kijkt u naar deze uitspraak?

‘’Ja, Yanis Varoufakis is mijn collega. Hij is een een geleerde economist net als ik. Yanis kan zeggen wat hij wil. Hij heeft in het verleden een aantal voorspellingen gedaan over verschillende dingen. Ik weet niet zeker of zijn voorspellingen nauwkeurig waren, dus ik weet niet of deze voorspelling ook nauwkeurig is. We verwachten zeker geen dergelijke resultaten en we zullen proberen om de impact te minimaliseren als het ervan komt. Maar voor economische politici wordt het natuurlijk zeer uitdagend om met deze bijzondere crisis om te gaan. Maar tot zover hebben zien we geen enkele reden om te geloven dat voorspelling van Yanis daadwerkelijk uitkomt.’’

En nu over steun: hoe belangrijk is het voor Griekenland dat er financiële steun komt vanuit Europa, maar ook steun als gezondheidszorg en dat soort dingen?

‘’Ja, dit is een belangrijke vraag en ik ben blij dat dit aan de orde wordt gebracht omdat hier heel actief over gediscussieerd wordt over Europa. We snappen dat er in deze discussie verschillende meningen zijn. Nationale overheden zijn er om hun landen te vertegenwoordigen in deze Europese discussies. De Europese Unie moet nu functioneren als een unie voor mede-Europeanen en de sectoren steunen die het hardst geraakt zijn door de coronacrisis. Het tweede belangrijke ding is dat er een sterk financiële vaart is. Spaanse banken en bedrijven zijn investeringen die worden gehouden door banken en investeerders in Nederland en Duitsland etc. Er is dus financieel gezien ook een sterke band tussen economieën. Niet alleen de ruilkoppelingen, maar ook de financiële koppelingen. Daarom denk ik dat we allemaal zouden moeten samenwerken om een overeenstemming te kunnen bereiken. Ik vind ook dat er een gecoördineerde Europese economische samenwerking moet komen die de interesse van iedere Europese economie waarborgt.’’

En ziet u dit gebeuren?

‘’Ik denk van wel.’’

En waarom?

‘’Omdat ik denk dat Europa een gebied is vol verschillende meningen, maar waar we deze vaak kunnen bijleggen. Dat is hoe Europa werkt voor zo’n 70 jaar. Ik zie het verder nog gebeuren omdat niemand echt wil dat de EU in delen uiteenvalt, zowel politiek als economisch gezien.’’