Gezondheid

Gezondheid; een veelbesproken en veelbewogen onderwerp. Bijna dagelijks worden nieuwe onderzoeken gepubliceerd en doen zich nieuwe ontwikkelingen voor. Zo bleek uit een recente Landelijke Huisartsen Vereniging-Peiling(LHV) dat de beschikbaarheid van de Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) verder verslechterd is. Daaruit komt naar voren dat 86 procent van de huisartsen de wachttijden als probleem ervaart, dit is 24 procent meer dan vorig jaar.

Niet alleen in de gezondheidszorg, maar ook in de wetenschap en psychologie doen zich dagelijks interessante dilemma’s voor; is ADHD nou een ziekte of niet? Hoe gaan we de zorgkosten beheersen? Is koffie nou wel of niet gezond?

Ethische dilemma’s komen ook ter sprake; wel of geen euthanasie. Maar ook taboes zoals de illegale verkoop van viagra pillen.

Het nieuws blijft binnenstromen: de werkdruk ligt te hoog, het eigen risico stijgt dit jaar met €15, het zelfmoordcijfer dat alleen maar toeneemt en het brein dat nog steeds een onoplosbare puzzel blijkt.

Door middel van interviews over onder andere deze onderwerpen zullen wij, VA10, jullie op de hoogte houden. We zullen zowel deskundigen als betrokkenen aan het woord laten, om antwoord te kunnen geven op verschillende vragen die spelen in het complexe thema gezondheid.