Gemeente kiest nieuwe aanpak tegen illegaal wonen

De gemeente Baarle-Nassau gaat het komende halfjaar een nieuwe werkwijze toepassen om illegaal wonen tegen te gaan. De gemeente gaat vanaf nu bij nieuwe inschrijvingen meteen na of permanent wonen op het betreffende adres is toegestaan. Als dat niet het geval is, wordt de persoon daar direct op aangesproken. De afdeling Toezicht en Handhaving controleert of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Als dat niet het geval is, gaat de afdeling over tot handhaving om de illegale bewoning te stoppen. De boete voor illegaal wonen kan oplopen tot €325.

Illegaal wonen is het wonen op een adres waar dat niet permanent mag. Gemeenten zijn verplicht om mensen bij een verhuizing in te schrijven, zodat overheidsinstanties weten dat de post naar een ander adres verstuurd moet worden. De gemeente kan in de administratie zien of mensen wel of niet op een plek mogen wonen. De gemeente gaat nu gebruik maken van deze informatie als mensen zich inschrijven op een adres waar je niet mag wonen.

Dit probleem komt in alle Nederlandse gemeenten in meer of mindere mate voor en Baarle-Nassau kiest nu dus voor een andere aanpak. De gemeente past deze nieuwe werkwijze een half jaar toe. Daarna wordt gekeken of de werkwijze effectief was en wordt gehandhaafd.

Door: Jari Klapwijk