Gemeente Goirle laat groen links liggen

Als toegewijde burger woonde hij de gemeentevergadering van zeven maart bij, waarna hij mij aansprak als ‘een van die journalistiekstudenten’. Een man van in de tachtig, met een gezicht omringd door golvende grijze haren en een buik die ‘met pensioen’ schreeuwde, wilde graag ook zijn Goolse stem laten horen. Hijzelf wilde zijn naam niet zeggen, maar hij wilde wel vermelden dat hij in ‘zijn’ tijd bij de ‘special forces’ van Nederland heeft gezeten en nu als hobbyist voor een militair blad schrijft. Ook al woont hij pas twee jaar in Goirle, desalniettemin is hij van mening dat Goirle het Gools zijn moet koesteren en vooral het groen rondom het dorp moet omarmen. Ook geloofde hij er heilig in dat het bij Tilburg voegen van Goirle een groot gemis zou zijn voor de dorpelijke solidariteit.
Dat de gemeente Goirle groen links laat liggen blijkt uit de gemeentevergadering, waar ze hebben gepraat over zaken als kunst en cultuur, jeugdzorg en jongerenwerk, maar waar het groen rondom het dorp nagenoeg genegeerd werd. De Goirlenaren koesteren het groen rondom hun dorp en hopen dat, wat er ook gebeurd, het profilerende groen niet ten prooi valt aan de Goolse drang om het dorp uit te breiden; door deze uitbreidingen is er een tweede angst onder de Goirlenaren ontstaan: het steeds dichterbij komen van Tilburg.
de angst voor de grote stad – en daarmee het verlies van de inspraak van de burgers – is een veel gehoord geluid onder de inwoners van Goirle. Ze zijn bang om het ‘ons kent ons’, en daarmee de sociale controle binnen Goirle, te verliezen. Ook zal het duurder worden van de grond zorgen voor nog meer leegstand in het Gools stadscentrum en zullen de Belgen die vaak naar Goirle komen om te gaan shoppen eerder geneigd zijn naar het stadscentrum van Tilburg te gaan, wat slecht is voor de omzet van de winkels in Goirle. Ten slotte willen Goirlenaren boven alles de Goolse identiteit behouden, omdat Goirle, naar horen zeggen, een veel te mooie culterele historie heeft om zomaar opgeslokt te worden.