‘Fietsveiligheid Eindhoven mag echt wel een tandje meer’

Door Gina Wessels Beljaars

Eindhoven gaat de veiligheid van het lokale deel van de Slowlane fietsroute onderzoeken. Dit besluit nam de gemeente na verschillende ongevallen op de snelfietsroute. Het Eindhovense gedeelte van de fietsroute is 32 kilometer lang.

Maatregelen

De Slowlane is een vier meter breed fietspad dat bedrijventerreinen en campussen aan elkaar verbindt. Het fietspad loopt parallel aan de A2 (fastlane).

Een gevaarlijk kruispunt is het fietspad bij de Wal en de Bilderdijklaan. Op de drukke kruising naast het Van Abbemuseum is onlangs een vrouw aangereden. Omdat de eerdere busdrempel het doorgaande verkeer nauwelijks afremde, is deze eind januari vervangen door een hogere drempel. De snelheid rondom de kruising is verlaagd van vijftig naar dertig kilometer per uur. Ook is er een extra lantaarnpaal geplaatst op de hoek bij het Van Abbemuseum die voor beter zicht zorgt. En waar eerst ’s nachts de ledverlichting werd gedimd, is dat nu niet langer meer het geval. Ten slotte zijn er meer verkeersborden geplaatst.

Fietsersbond

Auto’s die vanuit de binnenstad komen hebben niet in de gaten dat ze een fietspad zouden kunnen kruisen. Ook houden veel automobilisten er geen rekening mee dat fietsers voorrang hebben op bepaalde plekken. Een berucht probleem is het harder rijdende wegverkeer.

‘’Op dit kruispunt zouden wij het graag het fietspad op een plateau zien. En daarnaast kan de verlichting beter. Wij betreuren het zeer dat het rijgedrag steeds asocialer wordt: auto’s rijden tegenwoordig structureel door het oranje of het rood. In Eindhoven zou de fietsveiligheid echt wel een tandje meer mogen’’, aldus Pieter Nuiten van de Eindhovense Fietsersbond.

De snelfietsroute in Eindhoven.
Bron: Brainport Avenue

Ouderen Appèl Eindhoven

Ook het fietspad tussen de Jasonstraat en de Mercuriuslaan is een onveilig kruispunt. Daar werden vorige maand nog binnen een uur twee fietsers aangereden. Fietsers hebben hier voorrang, maar dat wordt lang niet altijd door automobilisten verleend. Eind vorig jaar stelde fractievoorzitter Dré Rennenberg van Ouderen Appèl Eindhoven het probleem aan de kaak aan het college van burgermeester en wethouders. De gemeente antwoordde hierop dat de straat in 2013 is heringericht en dat de straat ook in de jaren daarna nog is aangepast. Voor de gemeente is het te duur om een forse ingreep te doen.

Het Ouderen Appèl Eindhoven heeft de verkeersveiligheid op kruispunten ook opgenomen in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Daarin stelt de partij dat vooral de veiligheid van senioren in het geding is.

Het Slowlane fietspad is nog niet voltooid. Dat is zeker een aandachtspunt, aldus Nuiten. Hij benadrukt dat de aansluitingen tussen het Slowlane fietspad en de reguliere fietspaden nog beter kan.