‘het feminisme is hip’

Lauren Smits heeft culturele antropologie gestudeerd en noemt zichzelf activist, is spreker en schrijver die zich inzet voor de sociale ongelijkheid in de samenleving. Dit doet zij door middel van allerlei leuke acties die mensen aan het denken zetten. Ze is een jonge feminist die zich goed heeft verdiept in wat zij belangrijk vindt. Maar wat ik wil weten is, waarom is het feminisme weer helemaal van deze tijd?

Ik loop met een cappuccino en een thee met verse gember en citroen naar ons tafeltje. Misschien kun je al raden voor wie de thee met gember is. Een jonge hippe meid zit voor me. Zoals verwacht voldeed ze niet aan het beeld van de eerste feministische golf: geen tuinbroek en okselhaar.

Wat voor rol speelt feminisme in onze cultuur tegenwoordig?

“In onze cultuur hebben we regeltjes en vaste patronen. Feministen willen deze patronen veranderen, vooral die over gendergelijkheid. Het feminisme stipt de fouten over gendergelijkheid in de samenleving aan. Dit is de verhouding tussen cultuur en feminisme.”

Waarom heeft feminisme zo’n negatieve klank?

“Ik denk om drie redenen. Om te beginnen houden mensen niet van verandering. Het feminisme geeft kritiek op de samenleving. Het vraagt van je om iets te veranderen dat jij al heel je leven doet, dat vinden mensen lastig. Ten tweede hebben we de individualisering. Voor het feminisme moet je samenwerken, maar in Nederland richten wij ons erg op het individu en zeggen wij niet graag dat wij bij een bepaalde groep horen. en slotte hebben we commercialisering.  Je moet investeren in gendergelijkheid en dat wordt als een negatief punt gezien.”

Er wordt gesproken over het nieuwe feminisme, wat is het verschil tussen nieuw en ‘oud’ feminisme?

“Tegenwoordig is het feminisme veel meer divers, zelfs mannen doen mee. We willen alle thema’s behandelen met iedereen, ook zijn we nu maatschappijkritischer dan in de jaren negentig, en is onze werkwijze heel anders.”

Is feminisme hip?

“Zeker. Het wordt meer op sociale media besproken, via blogs en websites van nieuwe organisaties van een jongere doelgroep. Bovendien staat het ook elke week een keer in de krant. Op deze manieren komt het meer onder de aandacht van jongeren.”

Op jouw site en blog komt vaak de term ‘no-nonsense happy activism’ voor, wat bedoel je hier mee?
“We wilden iets ondernemen waar mensen het over zouden hebben. Met no-nonsense bedoelen we dat het niet een grootse actie hoeft te zijn. Happy slaat op actie voeren op een manier die jij leuk vindt. Haak, teken, maak muziek. Het mag allemaal. Maar het blijft activisme dus mogen we wel zegge
n: ‘ f*ck the system’.”

 Volgens jou zijn er allerlei soorten feministen: radicale feminist, gewone feminist, situational-feminist en zo nog twee andere soorten, onder wat voor feminist schaar je jezelf?

“Ik schaar mezelf onder de situational-feminist: soms vertel ik het wel, soms niet. Ik zeg dan dat ik feminist ben omdat mensen gaan reageren, en dan kom ik in contact met mensen, dat vind ik waardevol. In sommige situaties vertel ik er niet bij dat ik een feminist ben omdat ik denk dat dat dan niks toevoegt.”

In jouw bijdrage aan het F-boek zegt je “Ik droom dan ook van een wereld waarin van de basisschool tot aan de universiteit gender en andere thema’s van ongelijkheid onderwezen worden” Waarom is dit belangrijk?

“Je kunt niet vroeg genoeg bewust worden van genderongelijkheid. Ik denk dat het heel goed zou zijn als het onderwezen wordt. Op school kunnen ze makkelijk meer aandacht schenken aan het onderwerp. Bijvoorbeeld bij maatschappijleer. Docenten zouden cursussen moeten volgen en werken aan genderneutraal lesgeven. Denk hierbij aan je klas aanspreken met ‘leerlingen’ in plaats van ‘jongens en meiden’.”

Hoe kan jij als leerling bijdragen aan de strijd voor gendergelijkheid?

Volg rolmodellen of mensen die jou inspireren op sociale media. Er zijn een boel sites, blogs en accounts. Die kunnen jou misschien weer inspireren om grotere acties te gaan doen. dsc01186Deel de ideeën van mensen waar jij mee eens bent. Gebruik hun ideeën om jouw eigen activisme/feminisme vorm te geven.”

 

Door: Charlotte Hamilton