Duurzame toekomst voor Frankfurtse scholieren

Door de redactie

FRANKFURT – Om duurzame ontwikkeling te waarborgen besloot de gemeenteraad van Frankfurt in 2008 om op lange termijn te investeren in verschillende projecten en leerprogramma’s voor de nieuwe generatie. Het doel hiervan is om bij basisscholieren bewustwording te creëren over duurzaamheid: het voorzien in de behoeften van nu zonder afbreuk te doen aan de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties.

 Frankfurt am Main staat vier jaar achtereen in de top 10 van meest duurzame steden ter wereld. Dit is vastgesteld in een jaarlijks terugkerend onderzoek dat wordt uitgevoerd door de organisatie “Arcadis”. Ook heeft de Duitse Unesco Commissie Frankfurt drie keer benoemd tot de stad met de beste educatieve programma’s op het gebied van duurzaamheid.

Waarom stijgt het waterniveau wanneer de ijskappen smelten? Waar komt de cacao in chocolade vandaan? Wat gebeurt er met weggegooid vuilnis? Deze vragen worden behandeld in educatieve projecten waarin kinderen leren over de thema’s energie, hergebruik, voeding, mobiliteit en fair trade.

‘Deze vorm van onderwijs gaat verder dan het overdragen van kennis; het is een methode om kinderen zich te laten voelen als onderdeel van een groter geheel. Dit draagt bij aan een belangrijke verandering in hun perspectief’, aldus Michael Schlecht, directeur van “Umweltlernen” – een organisatie die workshops houdt op basisscholen over bewustwording in duurzaamheid. ‘Ik zie onze educatieve programma’s als een manier om de scholieren te stimuleren in innovatief denken. Dit is van grote toegevoegde waarde voor de toekomst, vooral omdat de kinderen de opgedane kennis verder verspreiden. Om dit mogelijk te maken was het nodig om een leeromgeving in onze stad te creëren waarin deze vorm van onderwijs wordt bevorderd’, zegt Schlecht.

 

Het aantal mensen dat wordt bereikt met de workshops van “Umweltlernen”

 

Een voorbeeld van een lopend project is de “Klimaat en energie workshop”. Hierin staat het verminderen van energieverbruik centraal. Tijdens de workshop worden groepen gevormd die bestaan uit scholieren, docenten en ander schoolpersoneel. Deze groepen stellen een plan op om energie te besparen voor de school. Door bijvoorbeeld de temperatuur in het gebouw op de juiste manier in te stellen en zo min mogelijk verlichting te gebruiken, hebben 110 basisscholen die aan de workshop meededen binnen een jaar gezamenlijk een reductie van 4.000 ton aan schadelijke CO2-emissies gerealiseerd. Dit komt neer op een bedrag van 1.3 miljoen euro. Dit geld wordt per school geherinvesteerd in verdere verbeteringen voor energiebesparing.

‘Resultaten van projecten zijn lang niet altijd in bedragen of cijfers uit te drukken’, zegt Katja Buehring van “Umweltlernen”. ‘De echte winst van dit onderwijs is de visie die bij de kinderen wordt ontwikkeld.’

De educatieve programma’s worden door de locoburgemeester van de afdeling milieu geselecteerd aan de hand van aanbevelingen van adviesbureaus en onderzoeken die worden uitgevoerd door de Goethe-Universiteit in Frankfurt. ‘Het is een uitdaging voor de afdeling milieu om het budget te verdelen over de verschillende organisaties die zich met duurzame ontwikkeling bezighouden. Wij proberen zo veel mogelijk te investeren in onderwijs zodat onze stad zich in de toekomst op duurzame wijze kan blijven ontwikkelen’, aldus Janina Steinkrüger, werkzaam voor “Frankfurt Green City” – afdeling milieu gemeente Frankfurt.