DOC | Denelanden

Vaak wordt er beweerd dat de Denen erg op de Nederlanders lijken. Twee Denen, Gustav (19) en Bering (61) vertellen over hoe Denemarken voor hun is, hoe het land werkt, en wat de verschillen zijn tussen de Nederlander en de Deen.