Decadent Nijmegen-Oost

Nijmegen-Oost, bekend om haar duurdere huizen, nette straten en hoge inkomens. Een vrij rustige buurt met ongeveer 35.000 inwoners.

‘Het is een levendige wijk met veel goede voorzieningen’ merkt een voorbijganger op. Ze heeft jaren in Nijmegen-Oost gewoond maar is nu verhuisd naar de andere kant van Nijmegen. ‘We hadden er zo graag willen blijven wonen maar het is simpelweg te duur geworden.’ De gemiddelde woningwaarde lag in 2017 op 263.000 euro. ‘Er mogen best wat goedkopere woningen bij. Sociale huurwoningen zijn er bijvoorbeeld te weinig. Zouden die erbij komen, wordt de wijk meteen wat meer divers en toegankelijker.’

19,7% van de wijkbewoners hebben een migratieachtergrond. Een relatief gelijke spreiding over de leeftijden, alhoewel de categorie 15-25 jaar in de meerderheid is. Er is veel variatie in de bevolkingssamenstelling van de wijk, vindt een aantal inwoners.

Er mag volgens bewoners wel iets gebeuren aan het verkeer. Het blijkt dat auto overlast hier een grotere rol speelt en dat zouden mensen willen zien veranderen. ‘Het verkeer kan lastige en gevaarlijke situaties creëren.’ Er zijn vaak auto’s te vinden in Nijmegen-Oost maar voor de fiets is er weinig. ‘Er moeten fiets stimulerende maatregelen worden genomen. Er zijn parkeerplekken zat maar fietspaden en stallingen zullen er écht bij moeten komen.’

 

Lise Knipping