De wijk Wolfskuil

Kruising Patrijsstraat – Roerdompstraat

Wolfskuil is een volkswijk gelegen in Nijmegen Oud-West. In de wijk heerst een typische ‘voortuintjescultuur’: er staan veel bankjes in de voortuinen waar bewoners vooral in de zomer op plaatsnemen om samen bij te kletsen.

Er wonen opvallend veel jongere mensen (51% is tussen de 15 en 45 jaar oud) en het merendeel van de bewoners is ongehuwd. 70% van de inwoners heeft een Nederlandse achtergrond, 11% heeft een andere westerse achtergrond en 10% is Turks van origine. Het gemiddelde inkomen in de wijk is zeer laag (€18.600) en de hoeveelheid bijstandsuitkeringen is hoog.

Ook de criminaliteitscijfers in de wijk vallen op: er is veel hinder door diefstal en vandalisme. Daarnaast slingert er veel zwerfafval rond.

Enkele kenmerkende plaatsen in de wijk zijn de Witte Molen, het Florapark, de volkstuintjes, de verschillende ontmoetingscentra en kinderboerderij ‘Kobus’.
De wijkwebsite en het bijbehorende magazine heten ‘De Wester’, daarin staan onder andere interviews met wijkbewoners, aankondigingen van activiteiten en nieuwtjes uit de buurt. Het blad komt elke twee maanden uit.

Volgens de bewoners is de sociale cohesie in de wijk hoog. De buurt is betrokken en men is geïnteresseerd in elkaar. Er worden regelmatig bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Een voorbeeld is het wekelijkse Soepcafé bij ontmoetingscentrum de Wijkfabriek, waar wijkbewoners een gratis bord soep kunnen komen eten. Verder zijn er veel winkeltjes, cafés en andere kleinere ondernemingen in de wijk.

Florapark

In de afgelopen jaren is de gemeente bezig geweest om de wijk een beter gezicht te geven door onder andere vernieuwde inrichting van openbare plekken. Zo zijn er een hobbycentrum en informatie- en adviescentrum geopend, en projecten gestart voor bijvoorbeeld goedkopere sportmogelijkheden en tegen eenzaamheid bij ouderen.
Vanaf 2017 zijn de bewoners samen met de gemeente bezig met het wijkaanpakprogramma ‘Wolfskuil voor elkaar’, dat  gericht is op een prettige woonomgeving. Het gaat onder andere om inrichting van openbare ruimten, veiligheid, kunst en cultuur en sociale activiteiten.
Het leven in Wolfskuil maakt duidelijk positieve ontwikkelingen door: bewoners geven hun woonomgeving volgens de gemeente een ruime voldoende.