De Kruis- en Schutskamp in getallen

De Kruiskamp 

Een van de wijken in ‘s-Hertogenbosch is de Kruiskamp. Dit gedeelte van de stad behoort tot het westelijke gedeelte van de hoofdstad van Noord-Brabant. Deze wijk staat onder andere bekend om zijn slechtere imago, want in deze wijk is er veel criminaliteit en overlast. 10% van de bewoners van deze wijk is niet-westers. In de Kruiskamp staan er relatief veel huurwoningen, en wordt er veel meer gebruik gemaakt van gas dan elektriciteit. Dit was anders dan voorgaande jaren. Er wonen 4295 mensen in de leeftijdscategorie van 25 t/m 65. Deze wijk heeft een relatief laag gemiddeld inkomen, van 18900.

 

Foto: Mark Bolsius

 

De Schutskamp 

Naast de Kruiskamp, ligt de Schutskamp. De Schutskamp is kleiner in oppervlakte dan de Kruiskamp, maar het gemiddelde inkomen ligt wel hoger dan in de Kruiskamp. In de Schutskamp wonen relatief veel mensen van 65 jaar of ouder. In de Schutskamp staat 68% huurwoningen. Dit is hoger dan het Nederlandse gemiddelde, dat op 43%. Ook in het aantal woonachtigen zit een stijgende lijn. In 2013 waren er 4415 woonachtig. In 2018 waren dat er 4755. In de Schutskamp staan er ook veel winkels, waarvan de meeste horecaondernemingen zijn. De gemiddelde WOZ-waarde van een huis in de Schutskamp, is 160.000. In 2013 was dit nog 168.000, maar dit is gedaald tot 2015. Daarna is de WOZ-waarde weer gaan stijgen.
45% van de huizen zijn eengezins, en 55% van de huizen is meergezins. 6% van de huizen zijn onbewoond.

De Kruiskamp en de Schutskamp van bovenaf