”De kracht van de gele hesjes is het demonstreren buiten de aanvaarde wegen”

In dit tweede deel van het interview met Vonk – voorzitter Erik Demeester spreken we hem in Brussel – Zuid over de organisatie van de gele hesjes, de eisen die zij hebben en de repressie en vooroordelen waar zij tegen moeten vechten.

 

De Franse veiligheidsdiensten plaatsen dranghekken om de betogers bijeen te drijven.

Infiltratie

‘’Zeer belangrijk ook zijn de verschillende ‘Gele charters’ of eisenbundels die in Luik en Charleroi werden opgesteld. Ze bevatten eisen die nauw aansluiten bij wat vakbonden of linkse organisaties naar voor brengen’’, schrijf je in je artikel. De eisen van de Gele Hesjes in België zijn dus links – georiënteerd. Toch zien we steeds meer nationale vlaggen, anti – immigratie standpunten en zelfs anti – Semitische uitingen opduiken. Worden de Hesjes geïnfiltreerd door extreem – rechts?

”Ja, ik denk dat er een poging is van uiterst rechts om de gele hesjes te infiltreren vanaf het begin. Die strijd gaat nog altijd door in de protesten. Er is een poging van links om binnen de gele hesjes uiterst rechts te counteren. Dat doen ze zowel politiek met argumenten als fysiek. Er zijn beelden te vinden op internet waarop groepen anti – fascistische jongeren optreden. Ze halen neonazi’s letterlijk uit de betogingen. Dit is het meest zichtbare aspect van de strijd tussen links en rechts. Het meest effectieve aspect zijn de lange uren die de gele hesjes met elkaar doorbrengen tijdens de protesten. Dit zijn momenten van politieke vorming en zou je kunnen vergelijken met de volksuniversiteiten. Er zitten mensen bij de protesten die nu pas politiek wakker worden. Het gaat om mensen wiens gedachtegang hun hele leven is verwrongen door de heersende media en café praat.”

De gele hesjes die we spraken in Parijs gaven niets om de termen links en rechts, ook al noemt de media hen antisemiet en extreem rechts. Het beeld dat de media van de gele hesjes beweging schept is heel anders dan wat de hesjes zelf laten zien in Parijs. Hoe kan dat?

”Wat het antisemitisme in Frankrijk betreft is dat door de media helemaal opgeklopt, overdreven en uit zijn context gerukt. Soms is er zelfs gelogen, en dat dient zowel de staat Israël als de zionisten. Ze hebben er baat bij als antisemitisme wordt verward met antizionisme, maar dit is niet hetzelfde. Het is ook zo dat Macron gretig gebruik maakt van die verwarring. Hij werpt zich op als de enige die tegenwicht kan bieden aan het antisemitisme, om de beweging te framen. Zolang de heersende klasse de media in handen heeft en de geesten van de mensen kan beïnvloeden en boetseren, zijn we bezig met een ongelijk gevecht.

Ik zal het nog sterker stellen. Er is een wetsvoorstel over antisemitisme dat nu bediscussieerd wordt in het Franse parlement. Macron wil deze versterken door antisemitisme en antizionisme gelijk te stellen voor de wet. Er is echter een wezenlijk verschil: antizionisten zijn geen voorstander van joden die Palestijnen verdrijven en antisemieten hebben iets tegen joden omdat ze simpelweg joods zijn.”

Repressie

In zowel België als Frankrijk lijken de repressiemethodes van de overheid de hesjes niet te ontmoedigen. Voor enkele duizenden betogers zagen we bussen vol leger – en oproerpolitie voorbij komen in Parijs. Is er een verklaring voor de standvastigheid waarmee de gele hesjes al maandenlang protesteren?

”Als je kijkt naar het aantal verwondingen, arrestaties, rechtszaken en boetes, dan is de repressie nu omvangrijker dan in mei ’68, tijdens de Parijse studentenrevolte. Ik denk dat mensen niet geïntimideerd zijn, omdat ze een groot gevoel van legitimiteit hebben. ‘Wat wij doen is legitiem en wat jullie doen niet. Jullie vertegenwoordigen een minderheid en wij een meerderheid’, zeggen ze. De gele hesjes zijn bijzonder gemotiveerd. Eens er een bepaalde graad van woede en motivatie is bereikt, is er weinig dat ze nog kan stoppen. Nu de heersende klasse merkt dat repressie niet meer het effect heeft van vroeger, zet ze meer in op het verdelen van de beweging.”

Kracht

Waarin schuilt de kracht van de gele hesjes?

”De kracht van de gele hesjes is volgens mij dat ze niet gewoon wandelen, bedelen of vragen binnen het systeem. Ze volgen niet de aanvaarde vormen van protest, maar de niet – aanvaarde vormen. Daar moeten ze op in blijven zetten. Juist het demonstreren op ogenschijnlijk onbelangrijke plekken zoals rotondes is belangrijk, omdat hiermee het verkeer wordt stilgelegd. Als logistiek en transport worden geblokkeerd, heeft dat een enorm effect op de economie. Ook is de organisatie van de gele hesjes in volksvergaderingen heel belangrijk. De gele hesjes denken ook veel breder dan de vakbonden en de meeste politieke partijen. De beweging beseft dat het alternatief niet moet komen van de huidige instellingen, maar van een volledige hervorming van het systeem.”

Het besluit van Regering Michel om in 2019 de prijs van de diesel niet te indexeren beschrijf je in je analyse over de Gele Hesjes als een ‘bewijs dat het mogelijk is om te winnen’.  Wat zouden de Hesjes kunnen doen om nog meer successen te boeken?

”Ik denk dat de gele hesjes samen moeten vloeien met de arbeidersbewegingen en alle andere sociale bewegingen. Ik ben voorstander van het samenvloeien van de gele hesjes met de groene hesjes, rode hesjes, blauwe hesjes, enzovoorts. Al het sociale protest moet samenvloeien en een volledige verandering van het systeem eisen. De klimaatstakers willen systeemverandering net zoals de gele hesjes en de vakbond militanten. Ik weet dat er bij de vakbonden een groot respect is voor de gele hesjes. De hesjes doen wat de vakbondslieden niet durven.

De gele hesjes moeten geen toestemming vragen aan het systeem. Om successen te behalen, moeten ze de economie blokkeren. De heersende klasse ziet en hoort de mensen heus wel, maar ze hoeven geen rekening met het volk te houden als deze binnen de lijntjes blijven.”