De gevolgen van uw stem

Flyeren, zendtijd voor politieke partijen, debatten; alle partijen zijn druk bezig met campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. 21 maart is bijna daar, maar wat gaat er eigenlijk gebeuren als iedereen heeft gestemd?

Om 21:00 sluiten de stembureaus en gaan de leden van elk bureau de stemmen tellen. De verschillende stembureaus geven hun uitslag door aan de burgemeester en wethouders (B&W). Het hoofdstembureau, waarvan de burgemeester de voorzitter is, stelt alle stemtotalen van de gemeente vast.

Zetelverdeling

Op basis van de uitslag verdeelt het centraal stembureau van een gemeente de zetels over de verschillende politieke partijen (een zetel is een plek in de gemeenteraad van de gemeente). Omdat Goirle maar een kleine gemeente is, telt de raad enkel negen zetels.

Benoeming raadsleden

Wie van de kandidatenlijst in de gemeenteraad terecht komen, is afhankelijk van de voorkeursstemmen. Wanneer je gaat stemmen kun je een voorkeurstem uitbrengen, daardoor kan een kandidaat die bijvoorbeeld onderaan de lijst staat, alsnog in de raad komen. Voordat een kandidaat definitief tot raadslid is benoemd, moet de gemeenteraad onderzoeken of de kandidaat aan de eisen voldoet voor het lidmaatschap van de gemeenteraad.

Raadsvergadering

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe raad (29 maart) leggen de raadsleden de eed of verklaring+belofte af. Hierna kunnen ze direct aan de slag voor de komende vier jaar.

Het eerste waar de nieuwe gemeenteraadsleden zich mee bezig gaan houden, is de samenstelling van een college van burgemeester en wethouders (B&W) en de benoeming van de wethouders.

Hoe ziet zo’n vergadering eruit?  

In veel gemeentes wordt er nog op deze manier vergaderd: meerdere onderwerpen in een vergadering en weinig betrokkenheid vanuit buiten. In de gemeente Goirle gaat dit veranderen. “Na de verkiezingen gaan we op een andere manier vergaderen. We gaan dan per onderwerp kijken naar de verschillende kanten. Op die manier hopen we op een hoger draagvlak”, heeft burgermeester Mark van Stappershoef laten weten. Het doel is om ook de bewoners er bij te betrekken. Het zal allemaal wat informeler worden.