“De Bijbel leert een manier van leven die goed is voor iedereen”

Wim de Kloe is bestuurslid op het Driestarcollege in Gouda. Dit is een van de zeven middelbare scholen in Nederland die volgens de reformatorische beleidsstructuur werken. De kinderen lezen niet alleen elke ochtend uit de Bijbel maar ook wordt geleerd dat God de aarde heeft geschapen bij biologie. “Wat ons betreft gaat de Bijbel boven de wetenschap.”

Wat houdt het reformatorisch onderwijs in?

“We zijn een orthodox-christelijke school. Dat betekent dat het christendom voor ons in de manier waarop wij samenleven maar ook tijdens de lessen van groot belang is. Er zijn ook

Wim de Kloe

christelijke scholen in Nederland waarin het geloof niet meer zo duidelijk is. Wij proberen dit wel duidelijk naar voren te laten komen.”

Maar is dit anders dan bijvoorbeeld een protestant-christelijke school?

“Ja het reformatorisch onderwijs is anders dan het protestant-christelijk onderwijs. Bij de meeste protestant-christelijke scholen stelt het geloof niet veel meer voor. In de dagelijkse gang van zaken merk je hier niets meer van de Bijbel. Bij ons is de Bijbel leidend in wat we doen. Hij komt elke dag op tafel en komt ook bij elke les aan de orde.”

Hoe ziet een dagelijkse schooldag er op een reformatorische school er dan uit?

“Wij beginnen elke dag met een dagopening, dan lezen we een stukje uit de Bijbel. Daarna zingen we een psalm. We doen ook een gebed, waarbij we om de zegen van God vragen bij het werk en dan gaan we gewoon aan de slag. We bekijken de wereld vanuit een christelijke levensovertuiging. Dit komt ook tijdens onze lessen nadrukkelijk aan de orde.”

De Bijbel is dus niet alleen van belang tijdens godsdienst maar ook bij andere lessen?

“Ja, ook bij Engels, biologie, wiskunde en alle andere lessen wordt dit behandeld. Bij biologie wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat God de aarde heeft geschapen. Bij Nederlands komt de Bijbel vooral terug in de literatuur die gelezen wordt. Bij scheikunde wordt veel aandacht besteed aan de verwondering voor wat God heeft geschapen. Dit komt doordat de docenten die voor de klas staan ook allemaal christenen zijn en dat ook aan de leerlingen willen overbrengen.”

 

“Bij ons is de Bijbel leidend in wat we doen. Hij komt elke dag op tafel en komt ook bij elke les wel aan de orde”

 

Maar krijgen de leerlingen dan ook de evolutie en andere wetenschappelijke theorieën geleerd?

”Ja, dat wordt ook uitgelegd. Wij proberen onze leerlingen uit te leggen dat wetenschap in zekere zin betrekkelijk is en het de stand van zaken van vandaag weergeeft. Maar wat ons betreft gaat de Bijbel boven de wetenschap. Hiermee willen we niet zeggen dat de evolutietheorie niets voorstelt, maar we proberen het wel te relativeren.”

Zijn er op deze school alleen kinderen die protestants zijn opgevoed?

“Er zijn geen kinderen van een ander geloof bij ons op school. Wij werken samen met zes grote kerken in Nederland. De kinderen van de ouders die naar een van deze kerken gaan komen automatisch bij ons op school. Als de ouders van een kind niet bij een van deze kerken zijn aangesloten vindt er altijd een toelatingsgesprek. Het belangrijkste in zo’n gesprek is altijd of het kind zich wel gelukkig zou voelen op onze school. We kunnen wel leerlingen toelaten die deze overtuiging van huis uit niet heeft maar die zal zich hier waarschijnlijk niet fijn voelen. Kinderen die een andere geloofsovertuiging hebben zijn wel welkom, maar dan moeten wij er wel zeker van zijn dat het past.”

“Wij vinden dat er een verbinding moet zijn tussen wat er in gezinnen geleerd wordt en wat er op school wordt bijgebracht.”

 

Je hoort weleens mensen zeggen dat het bijzonder onderwijs tot segregatie leidt, wat vindt u hiervan?

“Dat vind ik onzin. Wij proberen leerlingen met respect naar anderen te laten kijken. We proberen ze duidelijk te maken wat andere levensovertuigingen inhouden en dat mensen ook recht hebben om via hun eigen overtuigingen te lezen. Dat kan best lastig zijn. We zitten hier in een buurt waar veel mensen met een andere cultuur wonen. Wij hebben deze mensen niet in onze school. Wij proberen onze leerlingen wel in contact te laten komen met deze mensen. Bijvoorbeeld door uitwisselingen met andere scholen in Gouda of door mensen uit te nodigen met een ander geloof.”

U schrijft ook over uw school voor het reformatorisch dagblad. In een van uw artikelen stond dat het voor de leerlingen niet helemaal duidelijk is wat het bijzonder onderwijs inhoud. Als de leerlingen dit  zelf niet helemaal snappen, denkt u dan dat reformatorisch beleid wel nut heeft? Waarom?

“Ik denk dat het christendom helpt om beter in het leven te staan en het mensen gelukkiger maakt, omdat de waarden van het christendom goed zijn voor iedereen. Om dit over te brengen op de leerlingen, vraagt nogal wat van onze docenten. Ik zie ook dat docenten dit op een mooie manier doen en als ik dan gesprekken heb met leerlingen merk ik ook dat er wel iets hiervan blijft hangen. De leerlingen worden ervan overtuigd hoe belangrijk het is om er te zijn voor een ander en dat vind ik het belangrijkste uit het christendom.”

Denkt u dat het reformatorisch onderwijs in de toekomst weg zal gaan of dat het zal blijven bestaan?

“Ik denk dat ze blijven bestaan. Ik vind dat we voor belang zijn van de samenleving. Het allerbelangrijkste in ons onderwijs is dat we van onze leerlingen christelijke burgers maken. Christelijk burgerschap betekent dat je de samenleving wilt dienen en voor goede verhoudingen wilt zorgen. Ik denk dat wij als christenen een mooie bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Natuurlijk niet omdat wij zo goed zijn maar omdat de Bijbel ons een manier van leven wijst die goed is voor iedereen.”

Zouden kinderen dit dan niet leren op een openbare school?

“Openbare scholen zijn ook goede scholen. Maar de overtuiging uit het christelijk geloof, dat je moet uitstijgen boven je eigen belangen, wordt op een gelovige school meer meegegeven. Dit is van groot belang voor de samenleving.”