‘Cyberpesten wordt ieder jaar heftiger’

Nico de Man, de conciërge van Michael College, een middelbare Vrije school in Breda. Hij is de ogen en de oren van de school en hij heeft veel contact met de leraren en leerlingen. Hij weet veel te vertellen over cyberpesten op school en hoe de school daar mee omgaat.

 

Merken jullie veel van cyberpesten onder leerlingen?

Als je onder cyberpesten verstaat, social media waarin heen en weer uitlatingen naar elkaar worden gedaan, dan klopt dat wel ja.

 

Is er een bepaalde trend in?

Wij hebben het idee dat het ieder jaar heftiger wordt en dat het wat meer voorkomt. Het gaat een beetje in een golfbeweging. De ene periode van het jaar laait het helemaal op en hebben wij er bij wijze van iedere dag mee te maken en een ander moment is er helemaal geen sprake meer van. Wij zitten er vanuit onze zorgcoördinator bovenop.

 

Dus jullie merken wel dat het toeneemt?

Wij hebben een kleine school en doordat wij al afspreken hoe we hier met elkaar om willen gaan, is pesten een stuk minder dan op grotere scholen. Dan moet je gewoon concluderen dat het hier wel mee valt. Maar ikzelf heb wel het idee dat als je het nu vergelijkt met een paar jaar geleden, het wel een vlucht heeft genomen, dat het sneller boven is komen drijven.

 

Social media is ook populairder geworden.

Ja daarom. Bij ons op school is de afspraak om geen telefoons in de lokalen en gangen te hebben, maar wat je nu al ziet is dat kinderen die zowel in de kleine als in de grote pauze de gang inlopen, gelijk de telefoon pakken en posten op social media. Inclusief natuurlijk ook het cyberpesten, want dat zit daar net zo goed tussen. Een tijdje terug is het ook al voorgekomen, maar wij merken vooral dat het heftige taalgebruik onder leerlingen gigantisch is toegenomen.

 

Hebben jullie dan wel voorlichtingen over social media?

De afgelopen twee jaar hebben wij een speciale toneelgroep hier op visite gehad. Zij hebben  interactieve voorstellingen gespeeld voor zowel leerlingen als ouders. Deze toneelgroep heeft dus precies dat onderwerp en meerdere onderwerpen behandeld.

 

Wat werd er behandeld in dit toneelstuk?

Sowieso  dat social media heel erg toeneemt. Hoe ga je daar mee om als medeleerling, hoe ga je daar mee om als ouder en hoe ga je daar mee om als docent? Over deze voorstelling hebben wij heel veel positieve geluiden gehad, voornamelijk ook van de ouders. Dat was een geweldige performance van een toneelgroep die het hele land doorreist met deze voorstelling om interactief met de zaal de situaties na te spelen die iedere dag voorbij komen. Dat deden zij op een hele goede, bijna reële manier.

 

Hebben deze voorstellingen een positief effect gehad?

Jazeker. De voorlichting over de voordelen van social media was al een verbetering, toen hebben we zelfs nog daarna die toneelgroep twee keer op bezoek gehad en dat heeft zichtbaar zijn vruchten afgeworpen.

 

Reageren leerlingen dan ook positief op dit soort voorlichtingen?

Ja, wel degelijk. De voorlichtingen hebben best wel indruk gemaakt, zeker ook bij leerlingen zelf. Omdat ze zo konden zien wat cyberpesten doet met de ander.

 

 

Voorlichting genoeg dus

Ja voorlichting genoeg. Het onderwerp staat ook met regelmaat op de agenda en als wij het idee hebben dat dit vaker voorkomt- dat was ook de aanleiding om de toneelgroep uit te nodigen- of  toen er ook even een toename van cyberpesten was binnen onze school, dan moeten wij gelijk actie ondernemen.

 

Werd social media dan alleen maar negatief behandeld?

Wij hebben ook wel eens een voorlichting gehad over de voordelen van social media. Het eerste jaar werd een beetje te veel ingezoomd op de nadelen van social media. Het jaar daarop hebben we toen iemand uitgenodigd die juist ook de positieve kanten kon belichten, wat wij er nu vandaag de dag mee kunnen bereiken. Hij heeft toen ook ingezoomd op hoe je jouw Facebook pagina goed kan afschermen. Hij vertelde aan de leerlingen dat je aan de hand van je persoonlijke instellingen al veel kunt voorkomen, doordat je maar een selecte groep tot jouw pagina toelaat.

 

Krijgen leraren ook een voorlichting? Buiten natuurlijk de zorgcoördinator.

Ja. Vooral met die toneelgroep voorstellingen, daar waren docenten ook bij. Zij hebben toen gelijk meegeprofiteerd. De tweede keer dat die toneelgroep kwam hebben wij de docenten ook heel bewust bij de avond uitgenodigd, zodat er ook daarna interactie met de zaal kon plaatsvinden. Daarna zijn er gelijk voorbeelden besproken en gesprekken geweest, dus dat was eigenlijk twee vliegen in een klap.