Criminaliteit in Oud-Zuid wordt niet verholpen

Inwoners van Tilburg hebben al jaren klachten over criminaliteit in de gemeente. Voornamelijk de wijk  Oud-Zuid lijkt te kampen met ernstige overlast. In de wijken het Zand, Groenewoud en Noord worden de komende jaren extra maatregelen genomen, terwijl de overlast hier niet zo erg is. Hoe kan het dat Oud-Zuid achterblijft in verbetering?

14/1/2020

Het Rijk heeft een miljoen euro beschikbaar gesteld aan de gemeente Tilburg. Dit bedrag is bedoeld om de verschillende vormen van criminaliteit te verminderen en uiteindelijk tegen te gaan. Tilburg heeft besloten dit geld te gaan besteden aan Het Zand, Groenewoud en Noord. De burgemeester van Tilburg geeft aan dat dit zeer kwetsbare wijken zijn, maar is dat wel zo?

Uit een publieksonderzoek van de Fontys Hogeschool Journalistiek blijkt een andere constatering. In de enquêtes werden bewoners gevraagd waar zij het meest overlast van ervaren in hun woonomgeving. Uit de cijfers blijkt dat 46% van de bewoners in Oud-Zuid criminaliteit als meest storend ervaren. Uit het publieksonderzoek, wat studenten van het Fontys Hogeschool Journalistiek hebben uitgevoerd, blijken de cijfers een andere constatering te geven. In tegenstelling tot de hulpontvangende wijken waarin Het Zand maar 19% scoorde en Noord één klacht ontving. Over Groenewoud zijn geen cijfers beschikbaar.

Procentueel aantal van de respondenten die ‘criminaliteit’ als meest storend ervaren in hun woonomgeving

In 2017 is hetzelfde onderzoek al eens uitgevoerd. Het blijkt dat de hoeveelheid klachten in Oud-Zuid nauwelijks is veranderd, wat betekent dat er in twee jaar tijd geen verbetering is gekomen.

De inwoners die mee hebben gedaan aan het onderzoek kregen ook de kans om de mate van overlast aan te geven op een schaal van een tot vijf. In 2017 lagen deze gemiddelde cijfers al tussen de drie en vier, maar nu in 2019 is dat zelfs gestegen naar voornamelijk vier of vijf. Dat Oud-Zuid de hulp nodig heeft is dus duidelijk, maar waarom wordt de hulp dan geboden aan wijken waarin het beter lijkt te gaan?

De gemeente geeft aan dat vooral Noord de hulp hard nodig heeft, maar dat er nauwelijks melding wordt gedaan van overlast. De burgemeester lijkt hier niet zeker van te zijn, dus blijft de vraag over wat het verschil maakt nog steeds onduidelijk. Een concrete rede voor het onderscheid krijgen we niet.

Buurtbewoners reageren op hun eigen manier op de criminaliteit

Op Instagram en Facebook zijn er accounts te vinden van buurtagenten waarop verschillende berichten worden geplaatst voor meer erkenning van het probleem. Ook krijgen steeds meer delen van Oud-Zuid een buurtpreventie met aangesloten Whatsapp groepen. Hiermee zou er in ieder geval meer bekendheid en openheid over de criminaliteit moeten komen. Wie weet zorgt dit ervoor dat ook de gemeente gaat inzien waar de noodzaak ligt.