Van creationist tot atheïst

Bart Klink (33), docent aan een sportopleiding, groeide op in een liberaal christelijk gezin. Zijn opa was dominee. Na veel onderzoek kwam hij erachter dat het geloof niet meer de antwoorden gaf op de vragen die hij zichzelf stelde en werd hij atheïst. Zijn opvattingen en verhaal rondom geloof en atheïsme deelt hij nu met de wereld door middel van zijn website deatheist.nl.

Bart is atheïst, wat inhoudt dat hij na bewuste afweging van geloofsargumenten besloten heeft niet meer te geloven. Hij is christelijk opgegroeid en begon zich in zijn tienerjaren steeds meer in het geloof te interesseren. Hij ging naar de kerk, bad en was van het christelijk geloof overtuigd. Toen hij zich wat meer ging verdiepen in alle facetten van de hedendaagse wetenschap ontstonden zijn eerste twijfels. “Ik kreeg allerlei vragen over het leven en over hoe de wereld in elkaar zit, antwoorden vanuit het geloof boden geen uitkomst meer voor me. Toen ging ik me verder in mijn geloof verdiepen. Ik heb ondertussen een hele boekenkast vol met boeken over zo’n beetje elke wetenschappelijke en religieuze tak. Hoe meer ik las, hoe minder geloofwaardig mijn geloof voor me werd. Dat was dan ook het moment dat ik voor mijzelf niet meer kon geloven dat er iemand was die altijd maar meekijkt en iedereen bij naam kent. Dat was de eerste keer dat ik van mijn geloof viel, maar dat was nog niet zo makkelijk. Niet geloven dat er iets is dat alles enigszins stuurt in deze wereld viel me zwaarder dan verwacht. Toen ben ik overgestapt op wat ik zelf ‘ietsisme’ noem wat een soort spiritueel geloof betekende voor me. Dit hield in dat ik geloofde dat er een bepaalde sturende kracht zit achter alles en dat er wel degelijk een leven na de dood is, maar dat dat er niet zoiets bestaat als die liefdevolle vader in de hemel. Na een paar jaar begon ik me ook daar vragen bij te stellen. Dat was uiteindelijk het moment dat ik wel klaar was om er volledig vanaf te stappen.”

“Ik kreeg allerlei vragen over het leven en over hoe de wereld in elkaar zit, antwoorden vanuit het geloof boden
geen uitkomst meer voor me”

Bart heeft vrijwel het hele spectrum gehad. Hij ging van een christelijke opvoeding naar zelf kiezen voor het christendom, vervolgens naar wat hij het ‘ietsisme’ noemt en daarna naar het atheïsme. “Op een blauwe maandag ben ik zelfs nog een tijdje creationist geweest. Dat houdt in dat je gelooft dat God in zes dagen de wereld heeft geschapen”, zegt hij. Die geleidelijke overgang is uiteindelijk wel wat ervoor gezorgd heeft dat hij niet in een diep dal terechtkwam. “In moeilijke tijden heb ik echt wel veel aan mijn geloof gehad. Het is altijd fijn om het idee te hebben dat er een liefdevolle vader in de hemel is tot wie je kunt bidden. Daar heb ik echt wel veel steun aan gehad. Daarom viel het de eerste keer ook zo tegen toen ik besloot niet meer te geloven, maar die tussenstap naar het ‘ietsisme’ was uiteindelijk precies wat ik nodig had.”

Islam
Op zijn website deatheist.nl wil Bart mensen informeren over het atheïsme en wil hij een discussie starten tussen gelovigen en atheïsten. Het is niet zijn doel om mensen van hun geloof af te praten, hij ziet zichzelf dan ook zeker niet als een soort ‘atheïstische missionaris’. Ook legt hij verschillende godsdiensten naast elkaar en kijkt hij naar hun effecten op de maatschappij. Een godsdienst waar hij in het bijzonder kritisch over is, is de islam. “Geert Wilders zei ooit dat als je alle van intolerante bladzijden uit de Koran haalt, je de Donald Duck overhoudt. Ik wilde hem niet geloven, dacht dat hij het vast niet goed gelezen zou hebben, maar toen ik het zelf ging lezen kon ik alleen maar de conclusie trekken dat hij gelijk had. Als je jihadist bent, zijn er genoeg passages in de Koran die je kunt aanhalen om te bewijzen dat je geweld pleegt uit de naam van je religie. Dat is ook het hele probleem met religie: er zijn zo veel verschillende interpretaties mogelijk. Als je de Koran interpreteert op de manier zoals hij eeuwen geleden letterlijk geschreven is, dan zouden terroristische daden inderdaad betekenen dat je zonden in één klap weggevaagd worden en dat je direct in de hemel terechtkomt.”

Bij de Bijbel is dit wel minder, vindt Bart, maar ook daarin speelt intolerantie een rol. “De Bijbel bevat verhoudingsgewijs minder intolerante passages en laat zich meer lezen als een historisch boek. Dat betekent niet dat er niet nog steeds abortusartsen worden neergeschoten in de VS en heksen worden gedood in Afrika bijvoorbeeld. Ook dat geweld gebeurt uit hun opvattingen van wat er in de Bijbel staat,” vertelt hij. Maar betekent dit dan dat Bart vindt dat religie moet verdwijnen? “Nee, ik zou totaal geen probleem hebben met het concept van geloof als alle gelovigen hun geloof op een liberale, minder uitgesproken manier zouden uitoefenen. Ik ben alleen tegen orthodoxe gelovigen en hun daden.”

“Het is alsof je je hele leven een mama hebt die je een kusje geeft als je pijn hebt. God is dan jouw mama.”

Kinderlijk
Bart vindt het idee van het christelijk geloof, waarin hij zelf geloofde, een kinderlijk principe. “Het is alsof je je hele leven een mama hebt die je een kusje geeft als je pijn hebt. God is dan jouw mama. Het is een idee waarvan ik me kan voorstellen dat het mensen steun biedt, maar wel een vrij kinderlijk idee. Het proces van ongelovig worden was voor mij dan ook een proces dat hoorde bij het volwassen worden.”

Waar het dus zeker niet zijn intentie is om mensen van hun geloof af te praten heeft Bart wel een aantal adviezen voor gelovigen. “Denk zelf na, ga op onderzoek uit. Bedenk dat je verschillende ervaringen op verschillende manieren kunt duiden. Laat anderen in hun waarde. Probeer bij te dragen aan de discussie. Leven is er niet minder mooi op zonder geloof.”

Meer info

Door Joris