CNV Onderwijs wil structureel meer geld voor onderwijs

Utrecht- In november 2019 en januari 2020 waren er landelijke lerarenstakingen. De redenen hiervoor waren het lerarentekort en de daardoor flink toegenomen werkdruk. De vakbonden, waaronder CNV Onderwijs, organiseerden deze stakingen. Minister Arie Slob trok eenmalig de portemonnee om de problematiek van dat moment te verhelpen. In maart 2021 zijn er weer landelijke verkiezingen. Reden genoeg om te kijken hoe Manon van Essen persvoorlichter bij CNV Onderwijs denkt over de gepresenteerde plannen.

 

Laten we beginnen met de 2e grootste partij de PVV, deze heeft namelijk niks in hun partijprogramma staan. Hoe denkt u hierover?

De PVV is natuurlijk een themapartij hun aandacht voor het onderwijs niet groot. We kunnen ook niet met iedereen gesprekken voeren. Gelukkig zijn er andere manieren om je doelen te bereiken en dat gaat van alle kanten in het politieke spectrum.

 

D66 en GroenLinks willen dat het salaris van een basisschoolleraar gelijk wordt getrokken met een leraar van een middelbare school. Zit daar momenteel zo’n groot verschil in?

Doordat we te maken hebben met een aparte CAO zit daar verschil in. De CAO primair onderwijs is een andere dan de CAO voortgezet onderwijs. Terwijl het merendeel van de docenten allebei HBO-opgeleid is. Natuurlijk zijn er ook docenten die WO-opgeleid zijn. Daar zou je uitloopschalen voor kunnen maken. Het hele verschil in beloning is afkomstig uit de gedachte dat kennisoverdracht zwaarder weegt dan de algemene vorming van kinderen. Maar dat is niet helemaal van deze tijd meer. Onze achterban is ook fel tegen dit verschil. Het is niet een van onze hoofdpunten maar het is absoluut een feit dat in het werkveld de vraag om dat gelijk te trekken groot is.

Een ander punt van D66 is ook dat het geld direct naar de scholen zou moeten. Is dit ook iets wat jullie wensen?

Wij vinden dat je vooral vertrouwen moet hebben in het onderwijspersoneel. Er is een tijd geweest dat veel in het onderwijs werd bedacht vanuit het ministerie. Terwijl je te maken hebt met professionals die heel goed weten wat wel en wat niet werkt dus zet nou eens de ‘’teacher in the lead’’. Heb vertrouwen in het onderwijspersoneel Dus inderdaad het geld zou direct naar de scholen moeten gaan.

Het CDA heeft in hun programma staan dat er meer tijd en ruimte moet zijn voor lesontwikkeling. Hoe zouden jullie dit in de praktijk toepassen?

Twee weken geleden hebben we nog een debat gehad over het passend onderwijs. Dat betekent dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk op een gewone school les krijgen. De leraren krijgen er dus een extra last bij .Die kinderen moet je wel de aandacht en energie geven die ze nodig hebben. Daar moeten echt dingen in verbeteren, dat moet anders opgezet worden. Er is ook een plan voor gepresenteerd bij de minister. Als het met het passend onderwijs niet goed gaat, zal het met de werkdruk ook heel snel fout gaan. En dat kan weer tot gevolg hebben dat de uitstroom in het onderwijs groter wordt. Dit is vooral in het primair onderwijs een probleem. Dus moet je nagaan wat je vraagt van zo’n basisschoolleraar, zeker als je weet dat die ook nog eens minder betaald wordt.

De laatste vraag die ik u wil stellen is niet uit een van de partijprogramma’s. Er is een grote leesachterstand onder jongeren. Laatst werd het idee geopperd om op alle scholen een bibliotheek in te richten. Zou het niet beter zijn om het geld van deze investering uit te geven aan bijvoorbeeld het oplossen van het lerarentekort?

Ik wil natuurlijk geen oordeel vellen over wel of geen bibliotheek op school, maar je komt wel weer bij mijn punt ‘laat de teacher in the lead’. Laat de professionals kijken wat er nodig is, de ene school is de andere niet. Op scholen in bijvoorbeeld een wijk met veel kinderen met een migratie-achtergrond spelen er hele andere dingen en veel zwaardere problematiek als het gaat om taalachterstanden dan bij een school in een welgestelde witte wijk in de polder bijvoorbeeld. Dat is een totaal ander iets. Wij zijn geen voorstander van dat soort dingen centraal regelen maar laat de beslissing bij de school. En zorg dat ze de middelen hebben om de behoefte die er bij hen is op te lossen. Het is echt een principieel punt van het CNV, bekijk dat nou daar waar de kennis is. Bij de een zal dat zijn om zo’n bibliotheek op te zetten, bij een ander is dat er misschien al of is de situatie weer anders.