Waar klein groot kan zijn, ook in de gemeenten

In de gemeente Stichtse Vecht heerst een vastgeroest politiek klimaat. Rechtse partijen als VVD en D66 zijn met afstand het sterkst vertegenwoordigd binnen de gemeenteraad. Het betrekken van burgers bij de politiek is een moeizaam proces. Met slechts twee zetels heeft een linkse partij als Groenlinks op het eerste gezicht weinig te vertellen, maar sinds 16 december 2015 neemt de partij een grotere rol in binnen het bestuur. Linda van Dort (48) werd tot wethouder benoemd en mocht zich bezig gaan houden met onder andere milieu, duurzaamheid en jeugd- en jongerenwerk. Waarom is het belangrijk dat Groenlinks zich ook in gemeenten laat horen?

Het feit dat Linda werkzaam is als wethouder, en dus binnen de politiek, kan verrassend genoemd worden. Ze werkte namelijk 21 jaar lang als verslaggeefster in het binnen- en buitenland. Na het afronden van de opleiding journalistiek in Tilburg, heeft ze onder andere bij het Amerikaanse CNN en het Nederlandse actualiteitenprogramma EenVandaag als verslaggeefster gewerkt. Linda is geboren en getogen in de regio Utrecht en woont haar hele leven al binnen en rond de gemeente Stichtse Vecht. Waarom ging ze de politiek in? Na jaren als journalist de verschillende kanten van de maatschappij te hebben belicht, wilde ze zelf in actie komen. Het was tijd om wat te gaan doen. De gemeente Stichtse Vecht is na Utrecht en Amersfoort met 68.000 inwoners de grootste gemeente in de regio. D66 is de grootste partij, een partij die normaal gesproken ook vanuit haar linkse hart spreekt. Maar in de gemeente Stichtse Vecht neemt de partij een rechtsere en conservatievere houding in. ‘’Het is belangrijk dat er een minderheids- geluid wordt verkondigd. Ook is Groenlinks de enige linkse partij binnen het college van Burgemeester en Wethouders. Daarmee zijn we dus het enige linkse geluid binnen het dagelijkse bestuur van de gemeente.’’

‘We zijn het enige linkse geluid binnen het dagelijks bestuur’

Groenlinks is een ecologische partij. De partij zet ‘de mens op zichzelf’ niet centraal binnen de politiek, maar stelt de wisselwerking tussen de mens en haar omgeving als uitgangspunt. Speerpunten zijn milieu en welzijn. Het landelijk belang lijkt vanzelfsprekend, maar hoe kun je dit binnen een gemeente plaatsen?  ‘’Groenlinks probeert te voorkomen dat er 130 kilometer per uur gereden mag worden op de A2 . Dit is de belangrijkste snelweg tussen Utrecht en Amsterdam en hij loopt dwars door onze gemeente. Natuurlijk is er het comfort van snelheid, maar de omwonenden zullen met geluidsoverlast en vermindering van de luchtkwaliteit te maken krijgen. Inwoners hebben in het verleden ook te maken gehad met wateroverlast. Groenlinks probeert te voorkomen dat dit in de toekomst weer terug zal keren. Ook ben ik als wethouder begonnen aan circulaire economie en omgekeerd afval inzamelen. Dit zijn projecten die door het recyclen van bruikbare grondstoffen zoals papier en plastic bijdragen aan milieu en duurzaamheid.’’

 

Politieke partijen in het algemeen, lokaal tot landelijk, hebben moeite met het vergroten van de betrokkenheid bij burgers. Zeker bij jongeren is het moeilijk interesse te wekken voor de politiek. Maar waarom is het zo belangrijk jongeren te betrekken, en hoe krijg je dat voor elkaar? ‘’Wat betreft jeugd, probeert Groenlinks van alles. Schoolprojecten, maatschappelijke stages, debat clubs enzovoorts. Het is niet goed dat politici vanaf 40 jaar al het beleid bepalen, waaronder beleid voor jongeren. Hier in de gemeente gaan miljoenen om, waarin de jeugd  geen actieve rol speelt. Er is geen interesse. Ik begrijp het, toen ik tiener was vond ik het ook saai, maar een goede zaak is het niet.’’ Groenlinks probeert zo doorzichtig mogelijk te handelen richting de burger. Dit is in het verleden te weinig gedaan volgens Linda. Inwoners willen graag weten wat er speelt en zodra ze dit weten groeit hun vertrouwen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze het niet eens zijn met wat er gebeurt, waardoor ze meer van zich zullen laten horen. Zo vergroot je het aantal betrokkenen bij het politieke proces, waardoor het dus ook een democratischer en representatiever proces wordt.

‘Het is niet goed dat al het beleid wordt bepaald door 40 plussers, waaronder beleid voor jongeren.’

Aan ideeën en oplossingen geen gebrek, maar het blijft een conservatieve gemeenschap. Rechts blijft de richting waarin de grootste partijen zich begeven. Je kan een links geluid wel verkondigen, maar wordt er ook daadwerkelijk naar geluisterd? ‘’Bij de laatste verkiezing hebben wij een holle dijk over de A2 voorgesteld. Een tunnel dus. Hierover hebben wij een animatie gemaakt. Je creëert grond om te bouwen op de tunnel of panelen of windmolens, je kan dichter bij de A2 bouwen. Door dit te delen op social media, werd de interesse van Wageningen University gewekt. In onze rechtse gemeente is het weg gelachen, maar toen in Utrecht de Leidse Rijn gebouwd werd is er direct een tunnel aangelegd. Het is dus niet onmogelijk.’’