Benjamin van Sterkenburg (PINK!): “Het zorgpersoneel verdient meer dan applaus”

Benjamin van Sterkenburg is 28 jaar en voorzitter van PINK!, de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren (PvdD), waar hij iets meer dan 3 jaar lid van is. Hij is geboren in Utrecht en nu woonachtig in Amsterdam. Benjamin heeft filosofie en een master Ethiek en politieke filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht.

Waarom sloot je jezelf aan bij PINK?

“Dat is wel een grappige route geweest. Ik kom oorspronkelijk van D66 af, maar tijdens mijn studie schafte D66 het referendum af. Toen deed ik wat ik eigenlijk altijd al wilde doen: alle partijprogramma’s lezen. En zo kwam ik bij de PvdD uit. Die partij was mij nog nooit echt opgevallen omdat ze toen nog maar twee zetels hadden, maar het partijprogramma vond ik heel goed. Volgens mij is de allergrootste noodzaak in deze tijd de aanpak van klimaatverandering en PvdD is de enige die nu direct radicale actie wil ondernemen.”

Wat doe je als voorzitter van PINK?

“Het belangrijkste is dat je het gezicht van het bestuur bent, zowel binnen als naar buiten. Ook ben ik de brug tussen de moederpartij en de jongerenafdeling. Verder probeer ik projecten voor de lange termijn te onderhouden, dan wel door te voeren zodat ik de vereniging verder kan helpen.”

Ambieer je een politieke functie bij PvdD?

“Het is in ieder geval niet een reden geweest waarom ik voorzitter wilde worden, dat was ik toen niet van plan. Ik vond het veel te heftig, mensen in de Tweede Kamer werken 80 uur in de week. Maar nu ik het van dichtbij meemaak, merk ik dat ik debatteren en filosoferen heel vet vindt. Ondertussen ambieer ik het wel, maar of ik dan in de landelijke of gemeentelijke politiek wil weet ik niet zo goed.”

Hoe reageerde je omgeving op je lidmaatschap van PINK?

“Uiteenlopend, haha. PINK! is natuurlijk best wel een radicale partij voor sommige mensen. Mijn zwager is paardenhandelaar, en mijn vader komt uit een boerengezin dus de link met dieren moet daar gelegd zijn. Mijn moeder is iets commerciëler en daar heb ik wel vaker politieke discussies mee. Maar ik was altijd al een politiek geëngageerd persoon tijdens de kerstdagen, dus dat verraste ze minder.”

Je zei net dat één van de voornaamste redenen dat je bij PINK! bent aangesloten is dat de partij veel doet tegen klimaatverandering. Waarom dan bij PINK! en niet bij GroenLinks bijvoorbeeld?

“Vanwege het radicale karakter van PvdD. Concreet voorbeeld: PvdD is de enige partij die al tijden zegt dat de luchtvaart moet krimpen. Het ‘compromisme’ zoals PvdD dat noemt, dus het al snel inbinden op je eigen standpunten, dat is niet aan PvdD besteed en dat is maar goed ook. Ik ben het eens met het ‘groene’ in GroenLinks maar niet met het ‘linkse’. Je ziet veel ex-VVD’ers of D66’ers die zich aansluiten bij PvdD.”

Jullie willen die radicale standpunten wel uiteindelijk in praktijk kunnen brengen. Dat houdt in dat je moet besturen en in Nederland moet je dan toch water bij de wijn doen. Is PvdD daartoe bereid?

“Een partij met ononderhandelbare standpunten die moet gaan onderhandelen om in een bestuur te komen werkt niet. Wij blijven bij ononderhandelbaar.”

Wat is de verhouding tussen PINK! en PvdD?

“Die worden intiemer. Dat was eerst niet. PINK! is op twee fundamenten gebouwd: onafhankelijkheid en verbinding. Waar leg je dan de nadruk op? Ik koos ervoor om dan voor verbinding te gaan. Bij ons is het eigenlijk altijd al een gevoelige discussie geweest welke kant we op moeten als PINK! Veel leden van PINK! zijn apolitiek en geven veel om onafhankelijkheid, anderen hebben dat dan weer niet. Ons eerste statuut stelt dat we de belangen van PvdD zo goed mogelijk proberen uit te dragen.”

Een tijdje terug vertrok Femke Merel van Kooten-Arissen uit PvdD omdat ze vond dat de partij zich te veel richt op haar ‘stokpaardjes’. Is er sprake van twee stromingen binnen de partij als het gaat om het uitdragen van de standpunten?

“Ik denk dat elke partij meerdere stromingen heeft, maar ik snap je vraag. Maar nee, er zijn geen twee stromingen. Het gedachtengoed van PvdD is: als iets goed is voor dieren, dan is het goed voor het klimaat en is het goed voor de mensen, maar wel ook in die volgorde. Er zijn groepen mensen die vinden dat we ons teveel bezig houden met klimaat, en sommigen vinden dat we te weinig bezig zijn met mensen. Femke Merel vond het of te langzaam gaan, of ze begreep het verkeerd.”

In het programma van PINK! staat dat jullie willen dat de mogelijkheid voor demonstraties ‘laagdrempelig’ blijft. Dus geen aanmeldplicht voor kleine demonstraties. Wat zijn kleine demonstraties? En hoe rijm je dat met het punt dat jullie meer blauw op straat willen?

“Wij vinden dat politiek iets moet zijn met hoofdletter P. Het gebeurt niet alleen in Den Haag, maar juist ook daarbuiten. Demonstreren hoort daar bij, vegan eten hoort daar bij. Er zitten veel dierenactivisten bij ons in de partij, vandaar dat we elke demonstratie graag willen laten doorgaan. Ja, wat is klein? Een brug bezetten bijvoorbeeld.”

Je was lid onder het voorzitterschap van Sebastiaan Wolswinkel van PINK! Hij is met veel bombarie de partij uitgezet. Hoe heb je die tijd beleefd?

“Ik heb het ervaren als pittig. Het werd er niet gezelliger op. Veel mensen zijn apolitiek zoals ik al eerder zei, en die hebben geen zin in dit soort gedoe. Het is natuurlijk extra moeilijk omdat het mijn voorganger is; we werden er genoeg over bevraagd. Hij heeft voor PINK! veel betekend.

Het meest nare aan de situatie is dat we veel lekken naar journalisten hebben gehad.”

Hoe heb je dat lekken aangepakt?

“We hebben geprobeerd de vereniging erbij te betrekken en veel inspraakmomenten geregeld. De lekken is altijd moeilijk uit te zoeken omdat je niet weet wie het heeft gedaan, hoewel je het persoonlijk misschien wel weet. Als bestuur besloten we uiteindelijk dat als er een oproep komt voor royement, dat we die dan honoreren. Dat is tot nu toe niet gebeurd.”

Voelde je je op een bepaalde manier een beetje ongemakkelijk om hem op te volgen?

“Ik ben uiteindelijk blij dat ik voorzitter ben geworden. Als voorzitter heb je een tweejarige bestuurstermijn en het was wel pittig, maar ik hou van PINK!. Ik had natuurlijk andere dingen willen doen tijdens mijn voorzitterschap. Helaas is het ook zo dat ik mij niet meer verkiesbaar kan stellen voor een tweede termijn. Dat komt omdat ik te oud ben, haha.”

Wat zijn de eerste concrete stappen naar een ideaal Nederland volgens jou?

Ik hoop dat je een lekkere stoel hebt? Tot 2030 is de topprioriteit het uitkopen van boeren in de bio-industrie. Het stoppen met fokken zit daar ook bij inbegrepen. Dat kan in twee of drie jaar goed geregeld zijn. Dat is de start. Daarnaast veel hogere belastingen op fossiele brandstoffen. Dat geld kan direct worden ingezet voor het implementeren van meer windmolens en zonnepanelen. En beginnen met experimenteren met het basisinkomen. Dat zijn de belangrijkste concrete stappen.

Staat PvdD open voor kernenergie?

Nee. Kernenergie kan misschien wel efficiënt zijn, alleen het ontwikkelen ervan duurt te lang. We moeten meer duurzamere bronnen gebruiken, zoals windmolens en zonnepanelen. Het is weer een vorm van exploitatie van de natuur, en daar ben ik persoonlijk ook op tegen.

Wat is de visie van PINK! op de corona crisis?

Er is één plek waar corona vandaan komt en dat is van een dier. We moeten stoppen met die wild markten. Vorige keer met q-koorts ging het ook al om besmetting via geitenbokjes, dus we moeten ophouden met dieren zo slecht te behandelen. Daarnaast verdient het zorgpersoneel meer dan een applaus. Zij mogen veel meer verdienen en de werkdruk voor zorgpersoneel moet verlicht worden. We hebben vertrouwen in de instituties en onderstrepen het beleid van het kabinet voor zover we die kunnen inzien.

Hoeveel zetels haalt de PvdD bij de komende Tweede Kamerverkiezingen van 2021?

Negen zetels.

Van wie snoepen jullie die zetels af?

Van GroenLinks, D66 en misschien ook wel VVD’ers met een groen hart.