Arie Rijneveld (SGPJ): ‘Willen we door met oneindige economische groei of vinden we het ooit een keer genoeg?’

Arie Rijneveld is 24 jaar en woonachtig in Werkendam. Hij is al 6 jaar lid van de SGP-jongeren en sinds een jaar is hij de voorzitter. Daarnaast is hij docent wiskunde aan een middelbare school, waar hij les geeft aan havo/vwo in de bovenbouw. Ook is Arie nog student; hij zit in zijn één na laatste jaar van de master wiskunde. Een gesprek over zijn drukke leven, de coronacrisis en andere politieke kwesties.

Je leven klinkt heel druk. Is het nog behapbaar?

“Het gaat opzich wel. Plannen is erg belangrijk. We geven nu les op afstand en ik krijg ook les online van Fontys. Maar het klopt: het vereist wel discipline om dit allemaal te kunnen doen.”

Je bent voorzitter van SGPJ. Wat houdt je functie in?

“Je bent het beeld naar buiten toe van de SGPJ. Zo was ik gisteren nog in Amsterdam geweest om te spreken over het conservatisme naar aanleiding van een documentaire die onlangs verscheen (VPRO-documentaire ‘Lekker Conservatief’ red.). Je zorgt ervoor, samen met de vice-voorzitter, dat het intern ook allemaal goed loopt. Je houdt contact met je leden en met je vrijwilligers. Daarnaast ben je vertegenwoordiger richting de andere geledingen van de SGP, zoals het wetenschappelijk instituut en de Tweede- en Eerste Kamerfractie.”

Wat heeft je doen besluiten om bij de SGPJ te gaan?

“Ik ging mij interesseren voor politiek toen ik op de middelbare school zat. Wat voor mij zwaar weegt is dat ik christen, conservatief en rechts ben. Dan kom je automatisch uit bij SGPJ. Toen ik 18 was, meldde ik mij bij hun aan. Het fijne aan de SGP is dat je weet wat je aan de partij hebt. Bij andere partijen vind ik soms de consistentie – als het gaat om standpunten – ver te zoeken. De SGP is wat dat betreft een standvastige partij en daar houd ik van.”

Hoe reageerde je omgeving op je lidmaatschap van de SGPJ?

“De meeste SGP’ers wonen in een gebied waar de concentratie aan SGP’ers wat hoger is. In mijn omgeving werd het gezien als een logische keuze. Ze vinden het leuk voor mij.”

Ambieer je ook een politieke functie bij de SGP?

“Die vraag krijg ik wel vaker, en het is natuurlijk ook een logische vraag. Eerdere voorzitters van de SGPJ, zoals Elbert Dijkgraaf (ex-Kamerlid SGP red.) hebben ook een functie gehad binnen de SGP. Ik heb wat dat betreft niet echt een stappenplan liggen. Ik ben docent en dat is ook hartstikke leuk. Maar stel dat de SGP mij nodig heeft, dan vind ik het mijn morele plicht om er in ieder geval goed over na te denken.”

Dus stel dat Kees van der Staaij na 22 jaar stopt, en ze vragen jou. Zeg je dan ja?

“Niet per se, ligt aan de omstandigheden op dat moment. Het zou natuurlijk kunnen, maar er zijn veel bekwame mensen binnen de SGP. Als ik denk dat anderen beter zijn, zullen anderen dat moeten doen. Het is ook een ingrijpende keuze omdat het natuurlijk betekent dat heel je leven verandert en je veel in Den Haag bent en weinig thuis. Als docent kun je dat toch flexibeler inrichten.”

Wat is de verhouding tussen SGP en de SGPJ?

“We zijn onafhankelijk van de SGP, maar we hebben geen behoefte om afbreuk te doen aan het verhaal van de SGP. De SGPJ heeft korte lijntjes met de SGP-fractie. Onze taak is vooral op positief-kritisch mee te denken met de fractie. Als wij goede punten hebben, is de SGP bereid om daarnaar te kijken. De SGPJ zit in de verkiezingsprogrammacommissie en we denken mee over het opstellen van de kandidatenlijsten. Uiteindelijk beslist de SGP natuurlijk zelf, maar ik vind het prettig dat je samen denkt over de koers. Je dient uiteindelijk hetzelfde belang.”

De SGP zit al heel lang in de Tweede Kamer, maar is nooit verder gekomen dan drie zetels. Is het niet frustrerend dat er schijnbaar niet meer in zit dan dat?

“Dat heeft te maken met hoe je de politiek ingaat. We gaan niet per se voor macht en invloed, maar vooral om ons geluid te laten doorklinken. We hopen natuurlijk bij de komende verkiezingen op vier zetels of meer. De SGP is van oudsher een ‘getuigenispartij’. (partij die zich focust op haar beginselen, in plaats van tijdelijke zaken of deelname aan een coalitie red.). Op lokaal niveau worden we vaak gevraagd voor coalities, omdat we een betrouwbare partner zijn. Het frustreert niet, want je weet waar je aan toe bent.

De mening van je kiezer kun je toch het beste laten doorklinken als je invloed hebt?

“Het is niet het hoofddoel. Wij laten het geluid doorklinken op basis van de Bijbel. Wij hoeven deze wereld niet te maken, uiteindelijk zijn we afhankelijk van onze God. Ongeacht wat alle wereldleiders doen, wij geloven dat God uiteindelijk alle touwtjes in handen heeft.”

De SGP-jongeren zijn, met tussen de zesduizend á zevenduizend leden, de grootste jongerenafdeling van Nederland en dat terwijl de SGP maar drie zetels in de Tweede Kamer heeft. Hoe verklaar je die aantrekkingskracht onder jongeren?

“Dat komt denk ik omdat jongeren die de SGP een warm hart toedragen, sneller bereid zijn om actief te worden. Door een lidmaatschap zijn ze niet per se actief, maar laten ze wel zien dat ze de partij steunen. Het is inderdaad opvallend. Op positieve wijze.”

Wat is het grootste verschil tussen de SGP en de ChristenUnie behalve dan dat jullie economisch rechts zijn en de ChristenUnie economisch links?

“Op veel punten kunnen we goed samenwerken, bijvoorbeeld op medisch-ethische kwesties. Qua verschillen is er bijvoorbeeld het migratievraagstuk. De ChristenUnie is eerder geneigd meer mensen toe te laten, terwijl wij juist hameren op de rechtvaardigheid om ook barmhartig te kunnen blijven. Vluchtelingen mogen hier zeker naartoe komen, maar het lukt ons onvoldoende – als mensen hier illegaal zijn – om mensen uit te zetten. Daarnaast legt de ChristenUnie meer de nadruk op duurzaamheid in vergelijking met de SGP, hoewel dat wel steeds dichter bij elkaar komt. Een ander verschil is dat de achterban van de ChristenUnie meer bestaat uit progressieve, evangelische en vrijzinnige christenen. Onze achterban bestaat meer uit conservatieve en orthodoxe christenen.”

Je somt een aantal verschillen op. Jullie hebben wel veel lijstverbindingen door heel het land met de ChristenUnie. Hoe werkt dat?

“Op lokaal niveau wordt er goed samengewerkt. We hebben zelfs gedeelde lijsten waar vertegenwoordigers van de CU en SGP gezamenlijk opstaan. Ik vind dat positief omdat je het christelijk geluid sterker maakt.”

Je noemde toevallig al de documentaire van de VPRO (Lekker Conservatief) waar reuring over was. In die documentaire geeft SGP-raadslid Tom de Nooijer aan dat hij Thierry Baudet ‘politiek gezien’ aantrekkelijk vindt. In hoeverre deelt de SGP de mening van Tom?

“Binnen elke partij heb je flanken. Tom zit een beetje aan de rechterkant van de SGP, die zoekt naar een rechtse coalitie met partijen zoals de VVD, het CDA, de PVV en het Forum. Je hebt een linkerflank binnen de SGP die graag meer wil optrekken met de ChristenUnie en zich meer bezighoudt met duurzaamheid. Ik vind niet dat je te dicht tegen Forum moet aanschurken, maar op bepaalde punten kun je zeker met elkaar samenwerken.

Wat is jullie visie op de coronacrisis?

“Het lastige van een nieuw virus, is dat je heel weinig wetenschappelijk bewijs hebt. Zo is er de discussie over ‘aerosols’ (luchtdruppels red.). Het gebrek aan wetenschappelijk bewijs geeft de ruimte aan zeventien miljoen epidemiologen en virologen in Nederland om, niet per se onderbouwd, een mening te geven over hoe het zou moeten. Het is verstandig om te luisteren naar de wetenschappers. Een kritiekpuntje op het beleid van het kabinet: Ik vind dat het kabinet zich wel enorm focust op het openen van allerlei vormen van vermaak, zoals de horeca, en niet op het leveren van maatwerk voor bijvoorbeeld kerken. Overigens heb ik veel respect voor Mark Rutte hoe hij de crisis managet, zeker gezien zijn privésituatie. Ik vind het een mooie vraag hoe wij de samenleving na corona gaan inrichten. Willen we door met oneindige economische groei? Of vinden we het ooit een keer genoeg?”

Hoe staat de SGP tegenover een vaccin voor corona?

“De SGP is niet tegen een vaccin, maar wel tegen verplicht vaccineren. Mensen hebben diverse redenen om niet gevaccineerd willen worden. Het is onder andere ook wel een discussie binnen het christelijk geloof. Aan de ene kant zeggen mensen: je mag het middel gebruiken wat je van God gekregen hebt. De andere groep zegt: je moet vrede hebben met wat je van God krijgt. Dus als je ziek wordt, dan is dat iets wat je door Hem overkomt. Daarbinnen is het de eigen vrije keuze van mensen om jezelf te laten vaccineren. Dat geldt voor christenen, maar ook voor anderen die bezwaar hebben tegen vaccineren.