Anarchisme tegen de grondwet.

Er zijn weinig dingen in Nederland zo geaccepteerd als de grondwet. Van links tot rechts is bijna iedereen het ermee eens dat het vanzelfsprekend is dat elk mens in Nederland een aantal grondrechten heeft die worden beschermd door onze staat. Echter een uitzondering zijn de anarchisten. Deze controversiële groep mensen die tegen elke vorm van autoritair bestuur zijn per definitie tegen een grondwet. Ik sprak prominent activist Ifor Schrauwen. In Dordrecht onder andere bekend als activist en organisator van vele projecten www.hetactiefonds.nl en behoorde tot de anti kraak lobby.

  “Binnen het anarchisme ben je vrij om te doen wat je wilt. Maar als je drie mensen in het gezicht slaat is dat niet goed natuurlijk.” Ik heb afgesproken met Ifor bij het Nestcafé in de vogelbuurt Dordrecht. Het is een makkelijk opgezette ruimte met een oude container omgetoverd tot koffieplaats echter het oogt erg sfeervol. Het is een project van Ifor zelf dat als functie heeft om mensen uit de buurt te betrekken in de maatschappij door ze te laten werken. Hij legt uit dat het initiatief een anarchistische ondertoon heeft doordat we de wijk verbeteren en socialer maken zonder dat er een overheidsinstelling aan te pas komt. “Dit is een voorbeeld van dat als je de gemeenschap motiveert met elkaar samen te werken je al heel ver komt. Alles gaat heel erg vanzelf en mijn hulp is bijna niet meer nodig, alleen bij het achtergrondwerk regel ik voornamelijk dingen als vergunningen en dergelijke.

De mens is volgens Ifor veel te veel erop in geprogrammeerd dat de staat in alles een rol speelt. Toen ik een vriendin van mij hielp bij haar inburgeringscursus was een van de vragen wat moet ik doen als mijn buren slecht ter been zijn. Antwoord 1was ze af en toe helpen met wandelen, optie 2 met ze naar de huisarts, antwoord 3 ze richting het verzorgingshuis sturen. Antwoord 3 was volgens de toets het juiste antwoord. Vanaf je geboorte word je in Nederland verteld dat je zoveel eigenverantwoordelijkheid uit eigen hand moet laten en de staat zoveel mogelijk moet laten betrekken.

Anarchisten zijn het ook heus niet oneens met de meeste dingen in de grondwet, alleen wij vinden dat er helemaal geen grondrechten nodig zijn om mensen in het gareel te houden. Tuurlijk zijn er uitzonderingen van racisten moordenaars en pedofielen maar het ver overgrote deel van de wereld zijn gewoon degelijke mensen die echt niet opeens een complete chaos willen beginnen wanneer de staat wordt afgebroken. Een voorbeeld van een anarchistische samenleving die goed werkte was in de jaren 30 waar rond Barcelona een gemeenschap bestond die op zichzelf stond zonder hulp van de overheid. Totdat Franco  zijn fascistische leger die kleine communes neersloeg.”

Het is ook niet alsof onze huidige regering geen misbruik maakt van de grondrechten, zoals bijvoorbeeld bij de Zwarte Pieten discussie. De minister president vertelde in een persconferentie dat hij tegen het protesteren was bij de intocht of anders dit alleen toe zou moeten laten op afgelegen plekken. Alleen de protesten waren hartstikke toegestaan van de grondwet en onze rechtstaat. Echter wanneer het kabinet een signaal zoals dit afgeeft is het geen wonder dat er dan mensen zijn die niet weten dat het gewoon wel mag en dat er heftige tegendemonstraties komen van relschoppers. Als de overheid op een manier als dit de grondwet kan omzeilen hoeveel functie heeft het dan om hem in stand te houden?

Ook al ben ik in principe tegen stemmen doe ik het toch wel bij de verkiezingen. Je zou het hypocriet kunnen vinden maar ik denk dat wanneer ik een stem uitbreng het beter is dat het naar een partij gaat die ik nog kan luchten, in plaats van dat gevaarlijkere mensen meer macht krijgen. Echter zie ik niks in een anarchistische partij. Ook al zouden we genoeg stemmen halen je moet dan teveel je idealen verraden doordat het systeem het niet toelaat. Ik ben ook meer een praktisch anarchist dan een echte. Hierbij houd ik mij grotendeels wel aan de regels van het land zelfs wanneer ze tegen mijn idealen ingaan. Echter bij anarchistische verzetten ben ik wel vaak betrokken. Zo heb ik jarenlang gekraakt en ben ik bij veel protesten aanwezig.

Als laatste vraag stel ik Ifor wat hij vind van het imago dat Anarchisten een complete chaos willen. “Dat is een framing die in ons land bij je geboorte al wordt meegegeven. Neem bijvoorbeeld het spelletje civilization 2 dat ik vroeger speelde. Wanneer je van bestuurssysteem daarin wisselde was er een periode van “anarchie” waar je geen inkomsten en voedsel kreeg en dergelijke. Een compleet tegenovergesteld beeld van wat anarchisten willen maar alsnog dragen wij het imago als brengers van chaos. 

 

Ifor voor het Nestcafé. Een van zijn eigen projecten die een anarchistisch doel hebben.