Alles wat je móét weten over het cultuurplan!

Afbeeldingsresultaat voor cultuurplan tilburg

Bron: twitter.com

Tilburg is druk in de weer met cultuur. Zo zijn er verschillende initiatieven opgezet, zoals ‘Cultuur Voor Tilburg’, een crowdfundingsplatform die culturele activiteiten in Tilburg ondersteunt. Maar de gemeente heeft zelf ook plannen gevormd onder de naam ‘Cultuurplan 2017-2020’. Waar staat de lift wat betreft cultuur? 

Door: Angela Weisz

  1. Makersfonds

In de periode van 2017-2020 stelt de gemeente Tilburg ieder jaar een bepaald bedrag vrij voor individuele kunstenaars die hun culturele projecten willen realiseren. Dit jaar is er € 150.000,- beschikbaar voor verschillende cultuurdisciplines zoals kunst, theater en muziek. Er zijn dit jaar al meer dan 70 aanvragen binnengekomen en er kan maar een beperkt aantal aanmeldingen behandeld worden, helaas!

  1. ‘’Creatieve broedplaatsen’’

De makers zijn belangrijke mensen voor de stad, dus wilt Tilburg deze graag behouden. ‘’Creatieve bedrijvigheid levert immers meerwaarde op voor de stad. Het laat de stad bruisen.’’ staat mooi vermeld op de site. Het plan is om in 2018 minimaal 60 nieuwe ateliers en oefenruimtes te bouwen. Een stad die naar kunst en cultuur streeft, moet natuurlijk ook ruimtes beschikbaar stellen waarin dit gecreëerd kan worden.

  1. Zes ton (!) extra voor kunstenaars

In 2017 en 2018 is besloten dat er per jaar 6 ton beschikbaar is voor de doelen die in het cultuurplan staan. Let op: dit is niet alleen voor subsidies. Naast het makersfonds zijn er ook andere projecten aan de gang. Vooral samenwerkingen tussen gemeente en partners zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De doelen zijn onder andere: de realisatie van ateliers en oefenruimten in de stad (100.000 euro), het verbeteren van het klimaat om producties in Tilburg te maken (50.000 euro), het verbeteren van cultuureducatie (100.000 euro), een buurtcultuurfonds om kunst en cultuur dicht bij Tilburgers te brengen (50.000 euro) en het kennismaken met de (historische) verhalen van de stad (50.000 euro).

  1. #stadvanmakers

Als 6e stad van Nederland, speelt cultuur een grote rol in Tilburg. Poppodia, verschillende musea, maar er is ruimte voor meer. Op 18 juli 2016 heeft de gemeente het cultuurplan en #stadvanmakers vastgesteld. Er wordt ingezet op Tilburg als makersstad, een stad waar kunst en cultuur een duidelijke rol speelt in de samenleving.

  1. Zichtbaarheid van makers

Als je eens in de buurt van de Schouwburgring of Tivolistraat bent, heb je ze vast al gezien: banners van verschillende kunstenaars uit de stad, trots en wapperend in de wind. Deze hangen er al sinds 27 november 2017 en Marcelle Hendrickx, wethouder van Cultuur heeft samen met meerdere makers de eerste vlag gehesen. Tilburg is trots op haar culturele ontwikkelingen en dit is een manier om deze trotsheid uit te stralen, voor de hele stad om te zien!

Tilburg is volop bezig met cultuur en dit plan opstellen is al een goede stap. Er moet nog veel gebeuren maar één ding is zeker: op cultureel gebied is de lift zeker aan het stijgen.