Actiecomité Doel2020 strijdt voor Doel

TILBURG Het plan van de Vlaamse regering om de haven van Antwerpen uit te breiden is de aanleiding geweest voor de oprichting van het actiecomité Doel2020.  Het comité richt zich op het behoud van Doel en brengt het belang van het voortbestaan van Doel naar buiten.

Het actiecomité Doel2020 vierde 20 januari 2018 zijn 20-jarig; exact op dezelfde datum dat de Vlaamse regering definitief in 1998 had besloten dat Doel moest verdwijnen. Het comité doet meer dan alleen rechtszaken aanspannen tegen de Vlaamse regering; informatieve bijeenkomsten, het samenbrengen van Doelliefhebbers en het naar buiten brengen van het belang van het bestaan van Doel behoort ook tot hun activiteiten.

Op de site van Doel2020 staat onder andere dat het dorp Doel juist een belangrijke functies zou kunnen vervullen voor de haven. “Doel kan uitgroeien tot een landelijk en historisch waardevol rustpunt aan de rand van de haven via een aanbod van horecabedrijven en kunstateliers, terwijl de haven met haar uitgestrekte Schelde-panorama’s een belangrijke artistieke dimensies kan bieden aan Doel.” De werknemers van de bedrijven aan de haven en de stroom van toeristen kan een belangrijke meerwaarde zijn voor de havenbedrijven, volgens Doel2020.

Dat het comité ook veel organiseert blijkt uit de berichtgeving op de website van Doel2020. Het afgelopen jaar hebben er meerdere evenementen plaatsgevonden zoals de Scheldewijding en Doelse Feesten, een boekenmarkt, een fakkeltocht, een nieuwjaarsreceptie en een viering in verband met het 20-jarig bestaan. Tevens is er elke zondagmiddag tussen 14.00-18.00 een ontmoetingsbijeenkomst voor Doelliefhebbers in De Doolen.
                                                                                                                                                                                         
Burgerbeweging Beveren 2020
Op 14 oktober zijn in België de gemeenteraadsverkiezingen. Jan Creve, mede-oprichter van Doel 2020, is toegetreden tot de lijst Beveren 2020. De beweging doet voor de eerste keer mee met de verkiezingen en noemt zich een burgerweging die het van belang vindt dat bewoners meer betrokken worden bij het beleid. Volgens Peter Braat, een bewoner Kieldrecht (deelgemeente van Beveren), is het van belang dat deze partij er komt. “Er zijn veel mensen buiten Doel die meeleven met de situatie. Het uit willen breiden van Doel heeft niet alleen een effect op de bewoners van Doel, maar ook op de bewoners van omliggende dorpen. Een extra containerdok zal namelijk ook leiden tot nog meer file. De infrastructuur is hier goed genoeg voor. Maar of de politiek ook hierover nadenkt, dat weet ik niet.”