Mens wat ben je mooi…

Politieke schandalen, falende initiatieven, misbruik van macht, conflictsituaties, onrust en ontevredenheid. Negativiteit domineert het medialandschap. Men spreekt zelfs van vorming van een vals wereldbeeld, dat deprimeert en leidt tot wantrouwen. Dat alles terwijl de wereld statistisch gezien vrediger wordt. De tegenbeweging constructieve journalistiek streeft naar werk waarin dit terug te zien is.
Wij als VA16 willen graag een bijdrage leveren aan dit streven naar meer context, normaliteit, vooruitgang en optimisme in het nieuws. We vinden het belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan positieve ontwikkelingen en verhalen. Hierbij gaan wij op zoek naar vrijwilligers en experts die hier op hun eigen manier een steentje aan bijdragen.