Middelburg-Noord: van oud naar nieuw

Sander de Jonge | Props

Vogelpark | Foto door Nikita Boon

Middelburg-Noord is ontstaan uit nieuwbouwplannen die zijn gemaakt na de vernietigende Tweede Wereldoorlog, waarin Middelburg zwaar heeft geleden. De omliggende dorpen werden onder het bestuur van Middelburg geplaatst, waardoor veel grond beschikbaar kwam om woonwijken te bouwen. Hieronder verrees ook de wijk Klarenbeek. In de jaren 70 zijn de meeste huizen gebouwd.   

  

Klarenbeek is in drieën te verdelen: Klarenbeek I, II en III. Klarenbeek I bestaat uit jaren 70 huizen waar een middelbare school te vinden is en een Jumbo supermarkt. Het echtpaar Joosse woont er al sinds 1974. De heer Joosse (75) heeft gewerkt bij de Generaal-majoor Berghuijskazerne, die stond in de buurt van Klarenbeek. Voordat de wijk zich nog meer ging uitbreiden, hadden ze het uitzicht op een wei met koeien. Het is rustig in Klarenbeek, van de kinderen in de nabijgelegen scholen hebben ze beiden geen overlast. Echter zijn de schijnwerpers van een school wel een blok aan hun been. De lichten zijn er om inbraak tegen te gaan, maar de lampen staan iets te hoog afgesteld. Hierdoor schijnt het licht in hun huis. Zelfs na een onderonsje met de conciërges is het uiteindelijk niet opgelost.  

 

In Klarenbeek II staan meer vrijstaande huizen uit eind jaren 90. De scheiding is nog steeds duidelijk zichtbaar in de bestrating.  

     

Klarenbeek III is een mix van vrijstaande woningen en rijtjeshuizen.   

Klarenbeek is verbonden aan de nieuwste wijk Veerse Poort door middel van het Vogelpark. Het park heeft uitgestrekte grasvelden en water. Voordat de wijk werd opgebouwd door een project van architecten, was het leeg grondgebied met sportparken. Dat is dan ook te zien op oude kaarten.   

Nog verder terug in de tijd was het grondgebied voor landbouw. Daar werd voedsel verbouwd voor de Middelburgers. Maar door de toenemende technologie kon het voedsel steeds verder worden vervoerd en begonnen de velden leeg te raken. Een vereniging van tuinders werd toen in 1919 opgericht om de Middelburgers toegang te geven tot een moestuin. De moestuinen staan nog steeds aan de rand van een straat vol met vrijstaande huizen.   

Daar komen we Henk tegen op het moment dat hij aardappelen aan het rooien is. Zelf komt hij uit Kloetinge, maar komt hier graag zijn hobby uitoefenen om vervolgens zijn groenten te verdelen aan zijn buurtgenoten. Om die moestuinen is er veel veranderd de afgelopen 20 jaar. Er zijn veel huizen verrezen in korte tijd door het eerdergenoemde project van architecten. “Zulk soort wijken bouwen ze niet meer,” beweert Henk. “Dit is echt uniek in Nederland.” Daar doelt hij op de manier hoe de wijk is opgebouwd en de sfeer die het met zich meebrengt.

Middelburg-Noord is in drie woorden te beschrijven: rust, groen en tevreden. Buurtbewoners hebben weinig te klagen; er zijn genoeg voorzieningen voor jong en oud, de wijken zijn goed onderhouden door de gemeente en je kunt er heerlijk wandelen door het Vogelpark. Ook de supermarkt en andere winkels liggen op loopafstand.

Typerend aan deze wijken zijn de hoven. Op luchtfoto’s is goed te zien dat huizen in een vierkant staan met een pleintje in het midden. Vaak staan hier bankjes of is er een jeu de boules-baan te vinden waar buurtbewoners samenkomen. Dit geeft een saamhorige sfeer. De bewoners bevestigen deze omschrijving en noemen het een gezellige buurt.

Middelburg-Noord kun je onderverdelen in verschillende wijken, waaronder Klarenbeek en Veerse Poort. In 2020 telde Klarenbeek 3410 inwoners en het inwonersaantal van Veerse Poort daalde ten opzichte van 2013 met 7% tot 1965 inwoners. Dit zou kunnen liggen aan het feit dat vooral jongeren wegtrekken uit de wijk in verband met hun studie of werk. Toch heeft de in Den Bosch studerende Sally (24) haar eigen huisje in Veerse Poort. “Vooral in de zomer vind ik het water prachtig en ga ik graag naar streetfood festival ‘De Culikaravaan’.” Dit festival vindt plaats bij de Seismolen. De algemene indruk is dat er vooral veel ouderen genieten van hun oude dag in Middelburg-Noord. In beide wijken bestaat het inwonersaantal voor ruim een derde uit 65-plussers. Toch denken de buurtbewoners hier anders over. “Jongeren zijn vaak te vinden op de skatebaan”, vertellen de gepensioneerden Trudy (67) en Jos (78). Bovendien zijn er tientallen speeltuintjes te vinden in de buurt.

Bekend in Veerse Poort zijn ook de huizen aan, boven en zelfs op het water. Architecten Herman Hertzberger, Patrick Fransen, Folkert Stropsma, Jeroen Baijens en Henk de Weijer ontwierpen van 1998 tot 2002 de allereerste woning op het water in Nederland. Je zou denken dat dit erg in de smaak zou vallen. “Toch heeft het huis echt jaren te koop gestaan”, vertelt buurtbewoonster Wil (75). Ook de huizen aan het water ogen modern en zijn grijs van kleur.

Wonen aan het water | Foto: Nikita Boon

Over het algemeen zien de wijken er welvarend uit. Het is letterlijk en figuurlijk een groene buurt. Zo is er veel nieuwbouw in Veerse Poort en is bijna ieder huis voorzien van zonnepanelen. Ook valt op dat veel bewoners een elektrische auto hebben. De wijk is een mix van moderne appartementen en vrijstaande huizen. Daarentegen bestaat Klarenbeek voor het overgrote gedeelte uit jaren 70 woningen. Opvallend zijn wel de vele doodlopende straten, af en toe lijkt het er zelfs een doolhof. Het gemiddeld inkomen per inwoner is in Veerse Poort 33.300 euro en dit is ook gelijk de rijkste wijk in Middelburg. Het gemiddeld inkomen per inwoner in heel Middelburg is 24.589 euro. Ook Klarenbeek ligt hierboven met zo’n 26.500 euro per inwoner.

 

Geschreven door: Nikita Boon en Sander de Jonge