Een interview met een animist

Door Casper Martens

Veel mensen geloven dat er bovennatuurlijke krachten zijn die hun leven beïnvloeden. Voor sommige is dit de god van het christendom, terwijl anderen geloven in Allah. Sommige mensen zijn hindoe en andere zijn boeddhist. Maar er is ook een groep mensen die geloven dat wij de wereld delen met vele geesten. Geesten die te vinden zijn in alles om ons heen. Deze mensen noemen zichzelf animisten, en Remi Triebel (66) is een van hen. Vroeger was hij een Rooms-katholiek, maar toen de kerk voor zijn gevoel geen goed antwoord kon geven op zijn vragen over hoe de wereld werkt, is hij zelf op zoek gegaan. Op deze manier ontdekte hij dat veel geloven van vroeger een vorm van animisme beoefende. Met deze kennis op zak besloot Remi om een animist te worden zoals hij dacht dat het origineel werd beoefend. In een interview vertelt hij mij meer over zijn opvattingen als animist.

Hoewel antropologen nog twijfelen of animisme een religie is of een gebruik dat in meerdere religies voorkwam, vertelt Remi mij dat hij het animisme als een geloof beschouwt. Volgens hem bevinden er overal om ons heen geesten in de wereld. Hoewel sommige gewoon over de aarde ronddwalen, bevinden veel van deze geesten zich in mensen, dieren, insecten en zelfs bacteriën. Planten en objecten zoals stenen hebben geen daarentegen geen geest. Volgens Remi bestaat het animisme uit zeven symbolen: trouw, het leven, rechtvaardigheid, eerlijkheid, fatsoen, liefde en respect. Dit zijn de waardes waar men zich aan moet houden. Aan deze waardes gekoppeld zijn weer zeven planeten waar leven zich bevind, ieder onder toezicht van een van zeven goden. Deze goden creëerden de geesten en het leven op deze planeten, en besloten welk lichaam een geest zou krijgen. Geesten die zich goed gedroegen kregen een mens als lichaam, terwijl geesten die zich slechter gedroegen het lichaam van een dier, of zelfs een insect kregen toegewezen.

In tegenstelling tot andere levensvormen hebben mensen niet een, maar twee geesten. Een geest ben je zelf, en de ander geeft je raad over hoe je moet leven. Hoewel je deze raad niet op hoeft te volgen vertelt Remi mij dat deze geest er nooit naast zit.