Esch komt thuis in gemeente Boxtel

In 1995 stelde Esschenaar Luc Bormans ter discussie dat Esch beter naar gemeente Boxtel kon gaan. Hij heeft er toen helaas een krat bier aan verloren, omdat Esch toch bij gemeente Haaren ging in plaats van Boxtel. Tot zijn verbazing gebeurt dit 25 jaar later alsnog.

Volgens Bormans is na 25 jaar onderdeel te zijn geweest van gemeente Haaren, voor Esch gewoon heel weinig gedaan. Hij is afgelopen verkiezingen in de gemeenteraad Boxtel verkozen namens een lokale partij ‘Balans’. Bij Balans wilt hij het dorp Esch het beste tot zijn recht laten komen. Volgens hem is Esch altijd meer in verbinding geweest met gemeente Boxtel.

Wij stonden in die tijd nog niet eens in het telefoonboek. De gemeente Haaren trok in die tijd veel meer naar Oisterwijk en Tilburg, en daar stonden ze ook bij in het boek. Maar ons dorp stond daar niet tussen, Esch stond bij gemeente Boxtel. Vooral de kleinere politieke partijen dachten toen ook ‘Als wij naar Boxtel gaan dan hebben wij straks als politieke partij niks meer te zeggen’. Ja en dat is eigenlijk een beetje jammer. Dan denk je alleen maar aan je eigen politieke partij en niet aan de inwoners van Esch.

Het roer gaat om

Bormans is als nieuw gemeenteraadslid, van plan zich hard te maken voor de identiteit van Esch. Hij hoopt nu met Balans, net zoals hun slogan, het roer om te kunnen gooien voor Esch.

Ik was uitgenodigd om te komen praten over problemen in Esch en toen schaamde ik mij eigenlijk, dat ik niet wist wat er werkelijk allemaal aan de hand was. Als je kijkt naar de wegen en naar de school, dat is gewoon bijna een ruïne geworden. Ook met de nieuwbouw wordt alleen rekening gehouden met de aannemers en niet met de vraag van de bewoners. We hopen nu met Balans dat we echt, ‘Het roer om gaan gooien’. In plaats van prestige projecten gaan we no nonsense politiek bedrijven en veel meer luisteren naar de inwoners.

Ons kent ons

Esch is een kleine, hechte plek, ‘ons kent ons’ is de mate van verbondenheid in het dorp. De Esschenaar staat voor authenticiteit en doet zich niet anders voor dan hoe zij/hij is. Als er nieuwe bewoners naar Esch komen, doet iedereen zijn best ze thuis te laten voelen. Zo wordt er een jaarlijkse traditie al sinds 1965 op na geleefd.

Bron: bezoekhaaren.nl

Een keer per jaar rond hemelvaart, als de kastanjebomen in bloei staan, worden alle nieuwkomers in Esch verwelkomd. Dan houden we ‘het bierpompfeest’. We hebben dus een bierpomp in het dorp staan met daar drie kastanjebomen omheen. Er staan kraampjes bij van verenigingen en bedrijven uit Esch die zich presenteren aan de nieuwe bewoners. Op de pomp staat een kopie van een beeld van de Romeinse god Bacchus, wat ooit is gevonden in een Romeins graf in Esch (het origineel staat in het Noord-Brabants Museum).

Bron: BHIC

Tijdens een brunch met de burgemeester krijgen ze een bierpul met het wapen vanEsch erop. Daarna wordt eenmalig uit die bierpomp, in plaats van water, bier

geschonken door een officiële biertapper. Die is daarvoor beëdigd. De nieuwelingen krijgen de eerste pul. Zo verwelkomen wij ze en kunnen ze meteen zien wat er allemaal te doen is in het dorp.

Beterschap

Nu Esch naar gemeente Boxtel gaat wordt er beterschap verwacht. Zo hopen ze een einde te maken aan het vele verkeer dat binnendoor komt vanuit de omgeving. Gemeente Haaren zag een ontsluitingsweg heel lang niet zitten. Maar Bormans hoopt dat daar nu verandering in gaat komen.

Gemeente Haaren heeft bijvoorbeeld wel gezegd dat ze geen zwaar verkeer door Esch heen willen, maar ze zijn vervolgens niet met een oplossing gekomen. Dan blijf je vasthangen en komt er nooit een oplossing voor Esch, dan blijft het gevaarlijk hier.

Gemeente Boxtel

Met de samenvoeging is het belangrijkste dat mensen iets voor elkaar over hebben. Wat nieuw zal zijn is denk ik, dat er veel meer inspraak zal zijn om veranderingen te brengen. Ons idee vanuit Balans is meer dat de kennis op straat ligt. En wij moeten die kennis tot ons nemen en daarmee iets gaan doen. Als je dan maatregelen gaat nemen dan weet je dat er voldoende draagvlak is vanuit diezelfde straat. Als je dat vanuit prestige gaat doen dan strijk je mensen tegen de haren in, en dat werkt nooit. Dat is een van de dingen samen met de authenticiteit, die moeten blijven.