‘Arbeid door vrouwen wordt minder gewaardeerd dan arbeid door mannen’

Het vrouwenquotum is momenteel een veelbesproken onderwerp, Gerda de Vries, directrice van Feniks (expertisecentrum emancipatie) in Tilburg spreekt vandaag over vrouwenemancipatie en het quotum.      

Door: Ruud Smolders

Gerda de Vries, directrice van Feniks

Tilburg, 27-11-2019

Gerda de Vries loopt al een paar jaar mee bij Feniks (sinds 2002) en heeft dus de nodige ervaring opgedaan wat betreft vrouwenemancipatie. Ze heeft verschillende vrouwen voorbij zien komen,denk aan leeftijden, culturen enzovoorts. Ook verschillende problemen zag ze de revue passeren, economisch of sociaal bijvoorbeeld. Gerda is verantwoordelijk voor de activiteiten die het bedrijf organiseert om te helpen bij deze problemen.

 

Wat is het voornaamste doel van de organisatie?

‘’Dat is om de vrouwen die bij ons komen te helpen de regie in hun leven terug te krijgen en zelfredzaamheid te creëren. Er zijn wel meerdere instanties door het hele land waarmee wij contact hebben. Er wordt door mij en de rest van ons bestuur  gekeken naar zowel het individu als de groep. Er komen vrouwen die in echtscheiding liggen, laagopgeleiden en veel migrantenvrouwen die wij helpen sturing aan hun leven te geven.’’

Onder de laagopgeleide vrouwen vallen volgens het CBS voornamelijk vrouwen van niet-westerse afkomst merken jullie dit ook?

‘’Bij Feniks merken we dat er toch ook veel vrouwen van Nederlandse afkomst komen die laagopgeleid zijn. De helft van de vrouwen hier zijn Nederlands en de helft van allochtone afkomst. De niet Westerse vrouwen ondersteunen wij ook met bijvoorbeeld Nederlandse les. Religie speelt ook een rol, waarin de man/vrouw rol nog een stuk ongelijker is. In een cultuur zoals die van de Islam ligt dit bijvoorbeeld lastig. Vrouwen mogen hierin toch minder van mannen, dit heeft betrekking tot werken, contact met andere mannen en veel gewone alledaagse dingen. Afstand doen van de religie ligt echter te gecompliceerd een van de straffen hiervoor is ook dat iemand gedood kan worden.’’

 

 

 

 

Waar liggen de grootste problemen wat betreft vrouwenemancipatie en vrouwen op de arbeidsmarkt?

‘’Wat vooral een probleem is, zijn de verhoudingen onderling tussen vrouwen. Deze verschillen zijn groter dan verschillen tussen mannen en vrouwen. Van de vrouwen van MBO-niveau en hoger is 80 procent economisch zelfstandig. Dit wil zeggen dat je 70 procent van het minimumloon verdient. Bij vrouwen van MBO niveau en lager is dit juist omgedraaid, hier is 80 procent dus niet economisch zelfstandig. Een ander groot probleem is een scheiding, vrouwen gaan er gemiddeld financieel zo’n 25% op achteruit, bij mannen is dit maar zo’n 4%.

Hoe kijken werkgevers naar vrouwen die zwanger willen worden en naar het feit van zwangerschap alleen?

‘’Er is een meldpunt voor vrouwen voor problemen met betrekking tot zwangerschap. Het gaat op dit punt soms heel ver. Als een jongere vrouw gaat samenwonen dan is een bedrijf al geneigd om te zeggen: ‘dan gaan we niet meer in je investeren,’ omdat ze bang zijn dat ze eventueel een gezin gaat stichten. Het college voor rechten van de mens meldt ook dat 11% van de vrouwen tijdens een sollicitatiegesprek is afgewezen vanwege zwangerschap, moederschap of een kinderwens. Ook heeft één op de vijf vrouwen het vermoeden dat ze hierom zijn afgewezen.’’

Zou je van seksisme kunnen spreken?

‘’Er is sprake van seksisme, als er bepaalde arbeid door vrouwen wordt gedaan wordt dit minder gewaardeerd dan bij mannen. In de zorg is het bijvoorbeeld zo dat de salarissen omhoog gingen zodra er meer mannen kwamen werken. Vrouwen verdienen nog altijd zo’n 5% netto minder.’’

‘’Een voorbeeld, bij de politie en brandweer stond men niet open voor vrouwen op de werkvloer, dit stoorde in hun ‘oude jongens, krentenbrood.’ Soms moeten vrouwen ook maar mee doen met de cultuur op het werk om geaccepteerd te worden. Je ziet ook dat vrouwen soms wel technische opleidingen gaan doen, maar uiteindelijk niet in het werkveld aan de slag gaan omdat ze niet zitten te wachten op de sfeer die er in zo’n bedrijf hangt.’’

Wat doet Feniks aan vrouwenemancipatie?

‘’Wij organiseren verschillende activiteiten en cursussen om vrouwen verder te helpen. ‘op zoek naar werk is hier een voorbeeld van, hierbij helpen we vrouwen in het sollicitatieproces, het uitbreiden van hun netwerken en het terugkrijgen van je zelfvertrouwen. We organiseren ook themabijeenkomsten over actuele onderwerpen, binnenkort bijvoorbeeld de bijeenkomst ‘100 jaar vrouwenkiesrecht.’ Ik ben zelf nu een aantal jaar werkzaam bij Feniks en help bij de organisatie en neem deel aan de activiteiten. Door de jaren heen zie je heel wat verschillende vrouwen met verschillende problemen voorbijkomen. Dit kan schuldsanering, werkeloosheid of gebrek aan zelfvertrouwen zijn, om wat voorbeelden te noemen.’’

Hoe wordt er door het volk naar feministen gekeken?

‘’Feministen worden vaak gezien als harde carrière vrouwen, terwijl deze vrouwen ook een zachte kant hebben. Dit gebeurt voornamelijk door mannen. Het heeft uiteraard ook te maken met de media. Feministen die in het nieuws komen zijn vaak de schreeuwers en mannenhaters. Vaak durven vrouwen zich ook niet als feminist te betitelen omdat er hierdoor stigma aan kleeft.’’

Hoe zit het met vrouwen in de politiek?

‘’Rutte zei zo’n 5 jaar geleden dat er geen vrouwen waren die minister-president willen worden. Ze zijn er wel, maar vrouwen zijn een stuk bescheidener en focussen op andere dingen dan mannen. Mannen willen vooral winnen en de beste zijn en hebben gewoon een andere mentaliteit. Dit blijkt ook uit wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld met evolutie. Vrouwen hebben van nature een moederlijk instinct en zijn wat zachter van aard, uiteraard geldt dat niet voor elke vrouw en andersom is niet iedere man een ‘jager,’ wat vanuit de evolutietheorie vastgesteld is.’’

Is een vrouwenquotum dan een oplossing?

‘’In een sollicitatiecommissie zitten vaak louter mannen en het is mens eigen om op zoek te gaan naar iemand ‘zoals jij’. Daarbij zijn mensen zijn niet goed op de hoogte van de argumenten voor een vrouwenquotum. Ze zijn snel geneigd te zeggen ‘het is niet eerlijk’ ‘vrouwen worden voorgetrokken.’ Het is echter een advies vanuit de sociaal economische raad. Het heeft te maken met het feit dat je succesvoller bent op het moment dat je ook diverser bent. Wij willen zelf ook geen bestuur met alleen maar vrouwen, wij hebben er ook 2 mannen tussen zitten.’’

Susan Lenderink is onlangs Financieel directeur bij Ajax geworden, draagt zo iets ook bij?

‘’Ik denk dat rolmodellen altijd belangrijk zijn voor jonge vrouwen. Je kunt ook een voorbeeld nemen aan de voetbaldames. Deze worden steeds serieuzer genomen. Jonge meisjes zien ook dat Susan Lenderink beslissingen neemt op een hoog niveau bij een grote club als Ajax.

 

Update: 3-12-2019

Invoering van het vrouwenquotum.

De Tweede Kamer wil dat er een verplicht vrouwenquotum komt voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De SP heet voor gestemd en daarmee is er een meerderheid voor een motie van CDA en D66. dit houdt in dat in de toekomst 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw moet zijn.