Toename jongeren met mentale klachten zwaar voor hulpverleners

De coronacrisis heeft niet alleen impact op de fysieke, maar ook op de mentale gezondheid. Vooral jongeren hebben hier last van; volgens een onderzoek van psychologenplatform OpenUp ervaart 52% van de jongeren angst- of stressklachten. Dit merkt ook Monique de Jong, eigenaar van Mooi Jong in Den Haag, een coachingsbureau voor jongeren.

Merkt u, als hulpverlener, verschil in het aantal jongeren met mentale problemen nu vergeleken met de pre-corona tijd?

Bron: pexels.com

Ik denk wel dat dat aantal wel is gestegen. Wat ik zelf vooral merk, is dat vooral jongeren die altijd al neiging hadden tot depressieve klachten het wel echt moeilijk krijgen. Hun klachten verergeren vaak.”

Heeft u voorbeelden van deze klachten?

Voornamelijk depressieve gedachten, die vaak voorkomen uit een stukje eenzaamheid of het niet gezien en gehoord voelen.”

Op welke manier wordt door de hulpverleners steun gegeven aan jongeren met deze klachten?

Wij hebben veel individuele gesprekken met de jongeren. Daarin willen we duidelijk maken dat wij er echt zijn voor hen en hen wél horen en zien. Soms kunnen wij zelf als organisatie niet de beste steun bieden, ik heb nu bijvoorbeeld een leerling waar ik me echt zorgen om maak, dan verwijs ik vaak door naar een huisarts.”

Vindt u dat deze manier van zorg bieden goed is?

Daar mag wel wat aan veranderen. Ik vind over het algemeen de mentale zorg niet goed genoeg. Het duurt vaak te lang voordat er hulp geboden kan worden en er zijn veel te lange wachtlijsten in de zorg. Dat vind ik heel vervelend voor de hulpzoekenden.”

Hebben jullie zelf als hulpverleners aanpassingen moeten doen om jongeren ook tijdens de coronacrisis de zorg te bieden die ze nodig hebben?

Ja, wij doen tegenwoordig veel meer online. Dit heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. De meeste jongeren leven zowat online, daardoor merken wij dat zij de online gesprekken ook wel fijn vinden. Je merkt ook vaak dat de jongeren sneller tot de kern komen in gesprekken online. Onze hulpverleners vinden het echter online vaak minder fijn, omdat het wel een hele andere manier van zorg bieden is.”

Is deze manier van zorg bieden effectief?

Dat hangt echt van de persoon af. Het is sowieso maatwerk dat wij verrichten, dus of en hoe het helpt verschilt altijd. Voor sommige jongeren is online hulpverlening niks, maar bij andere werkt het juist beter dan fysieke hulpverlening.”

Zijn er nog meer positieve gevolgen van de coronacrisis voor de mentale gezondheid van jongeren?

Ik heb nog een voorbeeld, een leerling van mij die ik coaching gaf. Zij vond het juist heel fijn dat de scholen een tijdje dicht waren, omdat zij snel overprikkeld raakte. Ik maak wel veel vaker mee dat ik zie dat jongeren het juist moeilijk hadden toen de scholen dicht waren. Dan heb ik het bijvoorbeeld over jongeren in lastige thuissituaties, zoals jongeren die midden in een scheiding van hun ouders zitten, maar ook jongeren die in online lessen de camera niet aan durven te zetten omdat hun klasgenoten dan kunnen zien waar ze wonen. Maar ja, ik heb ook jongeren meegemaakt die het heerlijk vonden dat er niet van ze verwacht werd dat ze sociaal deden.”

Denkt u dat de corona maatregelen voor jongeren aangepast moeten worden?

Dat vind ik een lastige vraag. Als dit zou kunnen, zou ik dat zeker wel willen. Het liefst zou ik voor de jongeren willen dat zij wel in groepen bij elkaar kunnen komen, dat is voor hun leeftijd echt essentieel voor hun sociale ontwikkeling. Ik heb hier leerlingen gezien die daar heel veel last van hadden en echt in een isolement komen.

Denkt u dat de mentale klachten die jongeren nu krijgen door de coronacrisis in de toekomst impact hebben op hun mentale gezondheid?

Ik kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken, haha. Ik vind dat heel lastig, want we weten natuurlijk niet hoe lang de coronacrisis nog gaat duren. Jongeren zijn super flexibel gelukkig, dus stel dat we over vier maanden weer zo goed als normaal kunnen leven, dan denk ik dat de meeste jongeren snel alle gemiste sociale activiteiten weer inhalen. Maar als dit echt nog een jaar of langer gaat duren, dan denk ik wel dat dat gevolgen heeft voor je sociale en emotione ontwikkelingen. De wereld zal er dan zo anders uitzien! Maar het is allemaal koffiedik kijken natuurlijk.”

Is het voor hulpverleners zelf zwaarder om nu in de coronatijd hulp te bieden?

Wat ik vooral hoor van mijn collega’s is toch weer dat dat online hulp bieden echt veel zwaarder is dan fysiek. Je kan minder verschillende werkvormen aanbieden, waardoor het echt een hele andere manier is van werken. Dat is flink wennen voor hulpverleners en dat is wel zwaar.”

Tot slot, heeft u misschien tips voor jongeren die zelf kampen met mentale problemen door de coronacrisis?

Wat ik dan echt aanraad is om erover te praten en, als het erger wordt, hulp te zoeken. Praat er over met leeftijdgenootjes of je ouders en weet ook dat het heel normaal is dat je last hebt van deze klachten en echt niet de enige bent. Het belangrijkste is echt om het niet voor jezelf te houden.”