Politie over feestgangers: ‘Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten’

Nederland zit midden in de tweede coronagolf. De zogenoemde ‘coronafeesten’ vinden steeds vaker plaats. Agenten hebben de taak om deze illegale feesten zorgvuldig te beëindigen. Woordvoerster van politie Eenheid Limburg Nathalie Vermeulen deelt hoe het proces verloopt.

Wat verwachten politieagenten zodra de melding van een illegaal feest binnenkomt?

“Dat hangt ervan af aangezien de context van belang is. Waar, wie en met hoeveel zijn zaken waarop de politie bepaalde voorspellingen doet. Meestal is er een melding van geluidsoverlast. Ter plekke zien zij de ernst van de zaak en onder welke omstandigheden de feestgangers zich bevinden.”

Welke emotionele reactie ervaart een agent(e) tijdens het staande houden van de jeugd?

“Tijdens deze gebeurtenis speelt de staat van de feestvierders een belangrijke rol. Zodra hij of zij onder invloed is van drank of drugs kan het er vijandig aan toe gaan, gaat het om nuchtere jongeren ontstaat er vrijwel nooit een conflict.

Een politieagent kan zijn persoonlijke emotie uitzetten. Hij of zij is compleet gefocust op het werk. Er zijn agenten met kinderen op dezelfde leeftijd als deze jeugd. Ook zij tonen geen individuele emotie. Het is niet zo dat zij vriendelijker zijn naar de feestvierders dan andere agenten.”

Hoe gaan politieagenten op dat moment om met jongeren onder invloed van drank?

“In eerste instantie proberen zij rustig het feest te beëindigen. Luisteren de jongelieden niet dan worden agenten steeds zakelijker. Vanaf het moment dat je deelneemt aan een coronafeest is er sprake van een overtreding. De aanwezigen krijgen hiervoor een boete, zij houden zich niet aan de covid-19 maatregelen. De geldstraf voor het niet waarborgen van anderhalve meter staat op €95,-.

Jongvolwassenen die de hulpverleners beledigen of belemmeren plegen een strafbaar feit. Dit is een misdrijf en daarom worden zij aangehouden. Bij een aanhouding ga je mee naar het bureau waar je dan overnacht. De volgende ochtend word je verhoord. Vervolgens gaat deze zaak naar het Openbaar Ministerie. Daar wordt gekeken naar jouw individueel dossier. Op basis daarvan volgt een passende straf. Dit kan een taakstraf, maar ook een geldstraf zijn.”

“Veel jongeren vluchten zo snel mogelijk”

Welke werkstrategie gebruiken agenten tijdens het beëindigen van een coronafeest?

“Dat ligt wederom aan de omstandigheden. Wanneer een feest buiten plaatsvindt probeert de politie om zoveel mogelijk feestgangers bijeen te houden. Dit is een complexe situatie. Veel jongeren vluchten zo snel mogelijk. Speelt het illegaal feest zich binnen af dan kan de agent structureler te werk gaan. Als eerste wordt er gekeken naar de 1,5 meter. Zodra hier geen sprake van is, zorgt de politie hier direct voor. Vervolgens worden de feestvierders vriendelijk verzocht te gaan zitten of staan. Eén voor één gaan de agenten het rijtje af. Iedereen komt aan de beurt. Er wordt gevraagd naar het legitimatiebewijs. Alle namen worden genoteerd. Iedereen ontvangt een boete vanwege een overtreding, organisatoren ontvangen een geldstraf van € 4000,-.”

Waar houden politieagenten rekening mee om een veilige situatie te houden?

“Allereerst zorgen zij voor de 1,5 meter, iedereen moet zich hieraan houden. Zodra dat geregeld is en iedereen begrijpt wat de bedoeling is gaan zij verder te werk. Dit doen ze door de hele groep één voor één te vragen naar hun identiteitspapieren. Zo blijft het veilig voor iedereen. De ruimte waarin het feest wordt gehouden is van belang. Een tijdje terug was er een feest in een oude fabriek, dit is gevaarlijk terrein. In dat geval wordt de feestgangers eerst gevraagd om het terrein te verlaten. Iedereen wordt van binnen naar buiten verplaatst. Zo kan de politie het proces buiten veilig vervolgen.”

Hoe handelt de politie zodra de situatie uit de hand loopt?

“Als het zover komt reageert de politie meteen. Een politieagent pakt één persoon uit de groep. Hem of haar wordt gevraagd om zich te legitimeren. Aansluitend krijgt de feestganger een boete vanwege deelname aan een coronafeest. Wat terecht is. Wie zijn billen brandt moet, op de blaren zitten. Agenten vormen een soort natuurlijke linie zodat de werkruimte tussen de groep die staande wordt gehouden en de grote groep jongeren groot genoeg blijft om veilig te werken. Naderhand wordt de werkstrategie toegepast. Het is altijd fijn om er minimaal één politiehond bij te hebben. Deze honden functioneren als extra rugdekking voor de politieagenten. Uit ervaring blijkt dat de jongelui niet snel de confrontatie aangaan met een politiehond.

Nadat iedereen aan de beurt is geweest, is de taak van de politie nog niet voldaan. Vaak is het zo dat feestvierders al redelijk dronken zijn. Zij moeten veilig thuiskomen. De agenten zorgen ervoor dat de beschonken personen niet achter het stuur stappen. Zo voorkomt de politie gevaar in het verkeer.”

Welke leermomenten ondervindt de politie?

“Achteraf vindt er een reflectie plaats. Zo wordt er besproken wat in de toekomst beter kan. Ook de zaken die juist goed gingen worden behandeld. Hierdoor weten de agenten precies wat ze de volgende keer weer moeten doen en wat juist niet. Elk coronafeest zorgt voor een leermoment. Ondertussen is er meer ervaring in het beëindigen van zo’n feest buiten dan voorheen. Hierdoor is het beter onder controle te houden. Tijdens een van de eerste feesten was dit nog een lastige toestand. Het zal nooit eenvoudig worden. Buiten zijn geen precieze grenzen. De jeugd kan snel vluchten. Toch is daar tegenwoordig geen sprake van.”