“Het is fijner voor mensen met autisme als er een duidelijke lockdown is”

Photo by Ivan Samkov from Pexels

Anne Koenraadt werkt bij Boba Autismegroep en is leidinggevende over 26 levensloopcoaches in regio Rivierenland en Drechtsteden. Boba autismegroep biedt levensloopbegeleiding aan jeugd en volwassenen met autisme door ambulante zorg. Daarnaast ondersteunt en begeleidt de organisatie mensen met autisme op verschillende manieren. Hoe gaan mensen met autisme in deze tijd om met Corona?

Wat doet Boba om zich te houden aan het huidige coronabeleid?

“Na elke persconferentie zitten de leidinggevenden met het bestuur rond de tafel om te overleggen. We kijken naar welke koers we willen varen, willen we als organisatie nog meer op afstand zorg bieden, dus via beeldbellen, of gaan we juist meer

 naar mensen toe. We moeten ook goed voor de medewerkers zorgen.  Kan ik een coach vragen om bij een cliënt op bezoek te gaan als ze zich daar niet comfortabel bij voelt? Kunnen mensen wel het coronabeleid in acht nemen? Dat zijn ingewikkelde vragen. Nu gaan de coaches alleen nog naar cliënten in een crisissituatie, wanneer cliënten zorg nodig hebben die niet op afstand kan worden geboden.”

De coaches waar Anne op toeziet helpen mensen met autisme hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten en de afhankelijkheid van professionele hulpverleners te verminderen. Deze zorg is tot op zekere hoogte mogelijk op afstand. Wanneer je zorg op afstand kan bieden of nog naar de cliënt toe moet gaan is daarom een lastige afweging om te maken. 

Vermindert de kwaliteit van de zorgverlening nu er veel op afstand wordt begeleid?

“Ik wil eigenlijk met volle overtuiging nee zeggen, de zorg is nog precies hetzelfde. We kunnen nu zoveel meer op afstand door onze nieuwe digitale omgeving. We kunnen op sommige momenten zelfs betere zorg bieden dan normaal. Alleen mis je ook het uitdoen van je voelsprieten en kunnen zien en voelen wat er gebeurt in een huishouden. Ik maak me daar wel zorgen om.”

Hoe kan zorg op afstand juist de zorgverlening verrijken?

“Het is iets laagdrempeliger wat zeker kan werken voor sommige cliënten. Het is voor sommige mensen met autisme makkelijker om de telefoon op te pakken in plaats van een begeleider binnenshuis te laten. Op die momenten kan je een cliënt beter ondersteunen via een online zorgomgeving. Ook kan je op afstand zorg bieden gebruiken als slotfase om de zorg langzaam af te bouwen als deze niet meer nodig is”.

Anne was in het begin van de Coronacrisis met verlof en kwam midden in de pandemie weer terug. Ze had veel meer mensen met autisme in een crisissituatie verwacht, maar is positief verast dat ze daar zelf tot nu toe niet veel van merkt. Ze had verwacht dat de drastische veranderingen van de pandemie een grotere impact had gehad op het welzijn van de cliënten.

“Je moet op afstand blijven, dus geen onzekerheid meer of je iemand een hand moet geven of juist een high five.”

Zijn er dingen waar mensen met autisme tegen aanlopen met de huidige maatregelen.

“Ik merk vooral aan de cliënten dat ze behoefte hebben aan duidelijkheid. We hebben te maken met een kabinet en premier die de maatregelen veel aanpassen. Het is fijner voor cliënten als er een duidelijke maatregelen zijn, voor de huidige lockdown was het elke keer weer een aanpassing op een aanpassing. Wel hoor ik van collega’s dat het voor mensen met autisme nu ook wel wat makkelijker is. Je hebt minder sociaal contact, waar onze doelgroep soms wat moeite mee heeft. Je moet op afstand blijven, dus geen onzekerheid meer of je iemand een hand moet geven of juist een high five. Goed voorbeeld daarvan is nu de pijlen in de supermarkt. Nu deze daar liggen, hoeven mensen met autisme geen zorgen meer te maken waar ze moeten lopen, dat kan al voor rust zorgen.”

Als deze regels dan niet duidelijk zijn, kan dat dus voor verwarring zorgen?

“Ik heb zelf geen autisme, dus ik weet niet hoe het is. Wat ik heb gehoord en gezien is dat ze al orde proberen te scheppen in deze chaotische wereld, die misschien voor jou en mij heel normaal lijkt, maar voor iemand met autisme al heel uitdagend is. Voor zulke mensen werken er andere regels en verbindingen in de hersenen, dus zijn ze al heel erg bezig om een beetje structuur en houvast te vinden, maar dan verandert ineens de hele wereld door corona, dat is erg lastig.”

Er zijn op dit moment veel mensen die mentaal een moeilijke periode hebben, vooral door de vermindering van sociale contacten. Hebben mensen met autisme daar dan minder last van, doordat ze makkelijker zonder sociale contacten kunnen?

“Vooropgesteld is het een uitdaging om te leven met autisme, ook juist in tijden van Corona waarbij alles wat zeker was, op losse schroeven komt te staan. Maar er was bijvoorbeeld een cliënt die zei: “nu weten ‘reguliere’ mensen is hoe het is om autistisch te zijn. Want zo is ons leven nou eenmaal, je spreekt maar met een bepaald aantal mensen af, je moet afstand houden.” Dus ja, misschien hebben ze daarin toch wel een beetje een voorsprong gehad.”