Basisschool de Korenaar heeft zich herpakt na slecht rapport

Basisschool de Korenaar heeft zich herpakt na slecht rapport 

 

21-03-2020, door Kay van Geijn 

 

 (over basisschool de Korenaar) “… Er moesten stappen gezet worden. Dat is nauwelijks gebeurd, ziet ze (de onderwijsinspectie) nu. Sterker: op sommige punten is het minder geworden. Niet alle betrokkenen in de schoolorganisatie zijn zich ervan bewust dat ze moeten werken aan verbetering van de kwaliteit en de resultaten, zo staat in het rapport te lezen.” Aldus het Eindhovens Dagblad op 9 maart 2019. Hoe heeft de school zich herpakt? Welke maatregelen zijn er getroffen nadat dit rapport uitkwam? 

 

Werk aan de winkel 

Helmond- Lia Kromhout van der Meer (interim-directrice basisschool de Korenaar): “Er zat een onvoldoende doorgaande lijn door de school heen. In praktijk betekende dat dat elke leerkracht enorm zijn best deed in zijn eigen groep, maar in het geheel was er geen gemeenschappelijke aanpak.”  Ze is in de directiekamer, die zich direct links naast de ingang bevindt. Ondanks een technisch mankement met het versturen van de coronavoorlichtingen naar de ouders, heerst er rust in het kantoor.  

 

In maart 2019 kwam het Eindhovens Dagblad met een kritisch artikel over basisschool de Korenaar in de Helmondse wijk Brouwhuis. De katholieke school scoorde onvoldoende op het rapport van de Onderwijsinspectie. Om die reden moest de directeur plaatsmaken voor Kromhout van der Meer. Het was haar taak om de school in rustig vaarwater te brengen. Een pittige klus, want volgens de instantie lag de score van de cito-eindtoets in de jaren 2016 en 2017 onder de ondergrens.  

 

“Ik heb veel gesprekken gevoerd met leerkrachten en ouders, hierin vroeg ik steeds wat ze mistte op school, wat kan beter en wat ze de school nog toewenste. Op basis daarvan heb ik een plan van aanpak opgezet, waar we heel hard mee aan de slag zijn gegaan. Ik heb de zwaktepunten die geconstateerd zijn onderstreept, een doel gesteld en vervolgens gezocht naar de mogelijkheden om dat waar te maken,” aldus Lia. 

 

Lang leve de Chromebooks 

In groep 7A klinkt geroezemoes. Wanneer juffrouw Hèlene begint te praten neemt dat langzaam af. “Ik zie kinderen al de Chromebook keurig omdraaien, want bij instructie is het erg prettig als je niet door jezelf wordt afgeleid,” vertelt de juf luid en duidelijk. Esra vertelt verlegen dat er vroeger altijd gewerkt werd op tablets, maar sinds dit jaar niet meer. “De Chromebooks zijn fijner, want de tablets liepen veel sneller vast,” zegt Thomas. “Je kan er meer dingen op doen,” vult Yalissa aan. “Ze laden ook sneller op,” zegt Vera tot slot erover. 

 

De school maakt eveneens gebruik van Cloudwise, een app die de leerkracht ondersteunt om les te geven. De leerlingen kennen alle snufjes van de app uit hun hoofd. Niet gek, want onder andere de lessen taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen worden digitaal verzorgd. Dan gaat de les rekenen beginnen. “Ik open mijn tablet”, juf Hèlene verspreekt zich. “Uh, ik bedoel natuurlijk mijn Chromebook. Best lastig om te schakelen als je jarenlang met tablets gewerkt hebt.” 

 

Gestructureerd te werk   

De rekenles gaat vandaag over kommagetallen. De oefensom gaat de leerlingen goed af, op een enkeling na. Vera zit inmiddels niet meer op haar stoel, ze is opgestaan om Anissa het een en ander uit te leggen. Juffrouw Hèlene waardeert de hulp, maar ze moet toch terug naar haar plek. Ze wil graag iets uitleggen aan de klas. De Chromebooks worden weer door de leerlingen omgedraaid. Dit staat symbool voor hoe de lessen eruitzien; er is sprake van vastigheid, structuur.  

 

“We gebruiken hele getallen, het liefst zoveel mogelijk, want dat is de gemakkelijker. Als ik naar mijn bankrekening kijk, dan vind ik 0,10 euro natuurlijk heel weinig. Maar je kan ook meer getallen achter de komma tegenkomen, wie weet waar dat bijvoorbeeld kan?” vraagt de juf. Maya, Dani en Lynn weten het antwoord niet, zij kregen de beurt door middel van willekeurige uitgekozen houten stokjes met namen erop. De juf heeft alle namen in een bakje verzameld om zo de beurten eerlijk te verdelen. Ze besluit het zelf uit te leggen, als voorbeeld gebruikt ze Olympische sporten zoals hardlopen of schaatsen. Langzaam maar zeker begint het bij de hele klas te dagen.  

 

Evalueren 

Het evaluatiemoment begint. De juf kan aan de hand van Cloudwise zien hoeveel sommen de leerlingen hebben gemaakt, en hoeveel ze goed hadden. Sommige kinderen zijn zodanig benieuwd naar hun statistieken dat ze opstaan om het beter te kunnen zien. De competitieve houding leidt er ook toe dat groep 7A op een speelse manier wordt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Dat was in het verleden wel anders, toen de communicatie naar en over de leerlingen een van de kritiekpunten was. “Het is zo dat er veranderingen moesten plaatsvinden op het gebied van communicatie naar alle partijen toe: ouders, kinderen, directie en leerkrachten. Ook de begeleiding van de kinderen was onder de maat, daar zijn de nodige stappen in gezet. Een van die stappen is het aanschaffen van de Chromebooks, die maken de begeleiding voor leerkrachten makkelijker. Vaak miste leerlingen simpelweg structuur.” 

 

Ook Jan van der Heijden, directeur van overkoepeld bedrijf Qliq, ziet dat er stappen gemaakt zijn. Hij stelt dat er een grote verandering heeft plaatsgevonden, met name bij de communicatie.   

 

Leergierig 

De rekenles is vijf seconde ten einde en een aantal kinderen besluiten  achtereenvolgens naar het toilet te gaan. Zoals aangekondigd volgt nu taal, delles begint met een korte opfrisbeurt. De lastige woorden van de vorige keer worden er nog eens bijgehaald. Kiki wil graag nogmaals uitgelegd krijgen wat het onderste woord van de eerste rij betekent. Het betreft ‘claxonneren’. Nog voordat juf Hèlene iets erover kan zeggen fluistert Vera ‘toeteren’. De docente hamert er nog maar een keer op dat de kinderen nieuwe woorden in hun notitieschrift moeten schrijven. Het notitieschrift is gevreesd in groep 7A. “Over het algemeen kan ik wel stellen dat het noteren van dingen niet in de basis zit van deze kinderen. Wij besteden veel aandacht aan het opschrijven van dingen die je niet weet. Werkwoorden vinden ze nog vervelender, en wat dat betreft hebben ze pech, want daar wordt in groep 7 veel nadruk op gelegd”, zegt Hèlene. 

 

De houten stokjes hebben bepaald dat Senna’s antwoorden op het bord worden geprojecteerd. Senna is vrij zelfverzekerd over haar antwoorden, ze is dan ook trots als ze ‘bereikbaarheid’ en ‘aanvoeren’ goed weet te gebruiken in zinsverband. ‘Aanhanger’ omschrijft ze ook feilloos, alleen haar spelling laat haar even in de steek. Door haar dyslexie schrijft ze “een kar die je achter je auto kan doen waar je spullen in kan doen.” De juf legt geduldig uit dat de zinsopbouw niet optimaal is en dat bij ‘spulen’ een ‘l’ ontbrak. Ze gebruikt bij alle tips voor haar leerlingen een vaste uitlegwijze. Duidelijk articulerend zegt ze ‘tip 1:’, ‘tip 2:’, ‘tip 3:’, enzovoorts tot alle fouten zijn verbeterd en uitgelegd. Hierin komt de structuur naar boven die voorgaande jaren ontbrak voor de leerlingen van basisschool De Korenaar. 

 

“Wij arriveren ons boven op de plek”, vulde Senna in op Cloudwise. Juf Hèlene complimenteert haar voor de juiste inhoud van de zin. Daarna volgen de tips die Senna gretig in haar schrift schrijft. Als ze bij ‘transportmiddelen’ aankomen klinkt de bel. Het is 10.15 uur, dus tijd voor pauze. Met een hoop nieuwe kennis lopen de kinderen uitgelaten het lokaal uit. De juf kijkt tevreden de kinderen na omdat ze weet dat ze alles volgens planning af heeft.