Publieksonderzoek – Annemijn Peters Sengers VA13

Tilburgse wijk Hasselt ervaart meer geluidsoverlast

Door: Annemijn Peters Sengers

14-1-2020

TILBURG – Eerstejaarsstudenten van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek hebben onderzoek gedaan naar overlast in de Tilburgse wijk Hasselt. De journalisten in opleiding hebben naast geluidsoverlast ook gekeken naar overlast die veroorzaakt wordt door bewoners, criminaliteit, huisdieren, openbaar groen, stank en dieren.

Uit onderzoek is gebleken dat het grootste aandeel overlast wordt ervaren door geluid. Het geluidsoverlast komt door het verkeer en bewoners. De dichtbij gelegen Ringbaan-West zorgt voor het meeste geluid.

Volgens 39,2% van de ondervraagden gaf geluid de meeste overlast. Daarnaast gaf 24,7% aan dat zij overlast ervaren door andere bewoners. Opmerkelijk is dat in 2017 er meer overlast door bewoners werd ervaren. In 2017 gaf 29% van de ondervraagden aan geluidsoverlast te ervaren, 32% gaf aan dat zij overlast ervaren door andere buurtbewoners.

 

Bron: Wikipedia