‘We zijn er altijd als ze wel willen praten en dat is denk ik een hele belangrijke, dat zodra ze het willen het wel kan’

De puberteit is voor jongeren vaak een moeilijke en avontuurlijke periode. Je lichaam verandert en je gaat je vaak meer aantrekken van wat anderen van jou vinden. Veel Lhbti-jongeren krijgen daar vaak ook nog eens bij dat ze meer te maken krijgen met pestgedrag van andere leeftijdsgenoten en soms ook geweld. Dit heeft natuurlijk een grote impact op de mentale gezondheid van een puber, daarom is het belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed. Ian Bruinenberg is coördinator bij de organisatie ‘The Box Groningen & Drenthe’, dit is een organisatie die valt onder COC Nederland. 

The Box is een ontmoetingsplek voor Lhbti-jongeren in de omgeving Groningen en Drenthe. Ian is hier vrijwilliger, hij praat met jongeren over hun seksualiteit en helpt ze te steunen waar dit nodig is.

Ian Bruinenberg

Pestgedrag 

Uit het een onderzoek van de Universiteit van Utrecht en Groningen dit jaar bleek dat Lhbti- jongeren vaker worden gepest door docenten dan heteroseksuele jongeren. Arie Slob (demissionair onderwijsminister) laat aan het persbureau van het ANP weten dat hij hier erg van is geschrokken en dat het onacceptabel is dat docenten leerlingen pesten. Ian ziet dit pestgedrag zelf niet vaak voorkomen bij de jongeren die hij spreekt, maar de kennis bij de docenten speelt volgens hem wel een belangrijke rol. “Ik denk dat het belangrijk is dat docenten inlezen wat het inhoudt en ik geloof zelf dat kennis heel veel doet, vooral docenten die wat ouder zijn hebben hier misschien minder meegekregen over de grote ontwikkeling van Lhbti of weten hier minder over. Ik denk dat het heel belangrijk is dat docenten hier ook geschoold in worden en dat ze inzien dat het helemaal niet gek is.

“Ik denk dat inlichtingen hierover in de opleiding van een docent ook ter sprake moeten komen. Want als je kijkt naar hoeveel mensen Lhbti’ers zijn, is het wel een heel belangrijk onderdeel van het onderwijs. Je zult er als docent sowieso mee te maken krijgen.”

 

Begrip

“Begrip is iets waarvan veel Lhbti-jongeren over aangeven dit te missen. We spreken veel jongeren die transgender zijn en vertellen dat er bij docenten of leerlingen veel informatie missen over genderidentiteit. Hierdoor vallen ze sneller buiten de groep, voelen zich sneller eenzaam of gaan met tegenzin naar school.

Ik denk dat het heel belangrijk is om het bespreekbaar te maken en dat er meer openheid moet zijn van beide kanten. Het wordt vaak ook gezien als ‘anders’ en ik denk dat totaal niet meer nodig is. Het gebeurt tegenwoordig ook dat steeds meer Lhbti’ers bekende Nederlanders zijn en dat dit goed voorbeeld is voor Lhbti-jongeren.”

 

 Bespreekbaarheid

De acceptatie van Lhbti-personen groeit. Dit blijkt uit de monitor van het Sociaal cultureel Planbureau (SCP) uit 2016. Dit zorgt voor een stijging van de openheid van Lhbti-jongeren en LHBTI+ personen in het algemeen.

“Qua leeftijd zijn de jongeren die bij ons aankloppen steeds jonger. We hebben namelijk twee leeftijdsgroepen, 12 tot en met 18 en 18 tot en met 30, en het aantal jongeren van twaalf tot achttien wordt gewoon steeds meer.” De openheid van de jongeren verschilt heel erg per persoon.”

De religie van iemand speelt natuurlijk ook een belangrijke rol bij de bespreekbaarheid en acceptatie van Lhbti. Daarom werkt het kabinet aan de verbetering van hulpverlening en bespreekbaarheid van biculturele, orthodox-christelijke en orthodox-islamitische Lhbti’ers. Vooral de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan de samenwerking met het kabinet hierin aan.

“Voor jongeren met een bepaalde religie of afkomst is het vaak moeilijker om open over hun seksualiteit te praten. Maar we hebben gelukkig wel gewoon een veilige plek want al onze vrijwilligers zijn zelf ook Lhbti’ers, dat maakt het, voor alle Lhbti-jongeren veel makkelijker. Je merkt ook zodra ze herkenning zien, van ‘oh er zijn meer zoals ik’ dat ze hierdoor automatisch ook veel opener in worden en dat is wel heel positief natuurlijk. We laten alles gewoon op hun eigen tempo gaan. Als ze er liever niet over praten is het ook oké, er zijn genoeg jongeren die komen om aansluiting te vinden, maar er verder niet over willen praten. We zijn er altijd als ze wel willen praten en dat is denk ik een hele belangrijke, dat zodra ze het willen het kan.”

“Het feit dat ze naar de ontmoetingsplek zijn gekomen, geeft al deels aan dat ze contact willen of er meer over willen weten, want er komen eigenlijk geen niet Lhbti’ers. Dus mensen die bijvoorbeeld nog in de kast zitten en eigenlijk niet er over willen praten komen ook niet zo snel naar ons toe.”