Toenemend geluidsoverlast door basisscholen in Besterd

Door: Marit Laurenssen

TILBURG – Geluidsoverlast in de Tilburgse wijk Besterd is maar liefst verdubbeld in vergelijking met 2017. In 2017 gaf ruim 23 procent van de ondervraagden aan last te hebben van geluidsoverlast, in 2020 was dat bijna 55 procent. Dit blijkt uit een straatenquête van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek. De wijkbewoners ervaren onder andere last van de omliggende basisscholen.

In de wijk liggen drie basisscholen: Kindcentrum Den Bijstere, basisschool De Stappen en basisschool Tiliander. Een groot deel van de klachten gaat over geluidsoverlast door spelende kinderen van de basisscholen, blijkt uit verklaringen van de wijkbewoners. “Ze schreeuwen heel de buurt bij elkaar”, reageert een buurtbewoner.

Kindcentrum Den Bijstere, wat in totaal ongeveer 240 leerlingen telt, geeft aan op de hoogte te zijn van de geluidsoverlast. “Onze basisschool grenst aan de tuintjes van de buurtbewoners, daar zal niet altijd iedereen even blij mee zijn.” Maar daadwerkelijke klachten krijgen ze zelden. “In de afgelopen jaren hebben wij maar één keer een mail ontvangen van een buurtbewoner die geluidsoverlast aan ons meldde.”

Het geluid, wat deze basisscholen veroorzaken, valt onder het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat bij het bepalen van geluidsoverlast er geen rekening wordt gehouden met het geluid van spelende kinderen op schoolpleinen. De Tweede Kamer heeft dit Besluit met ingang van 1 januari 2010 ingevoerd in verband met het maatschappelijk belang dat de basisscholen vervullen. Ze geven aan dat voldoende buitenspelen essentieel is voor de ontwikkeling van een kind.

Door de huidige coronamaatregelen blijven de scholen zeker tot 19 januari 2021 gesloten.