Redactioneel extreme denkwijzen

Wij hebben als groep gekozen voor het onderwerp extreme denkwijzen. Nadat we hebben gebrainstormd en gediscussieerd over andere onderwerpen als discriminatie, milieu, pedojagers en kunst kwamen we tot het onderwerp complot theorieën/fake news. Dit hebben we vervolgens uitgebreid tot extreme denkwijzen. Vervolgens hebben we de definitie bepaald. We zijn het er allemaal over eens dat een extreme denkwijze sterk afwijkt van het normaal. Meningen ovewat ‘extreme denkwijzen’ kunnen zijn kunnen mogelijk verschillen.