“Het mooiste zou ik vinden als een entiteit de poten onder mijn stoel breekt”

Interview Marcel Willemsen 

Hoor jij ook wel eens dingen in je huis die je niet kunt verklaren? Of zie je wel eens een schaduw over een witte muur? Dan kun je het beste Marcel Willemsen bellen. Marcel is lead investigator van het Nederlands paranormaal research team(NPRT). Marcel gaat met zijn team bij jou op bezoek met als doel een verklaring te vinden voor deze bijzondere gebeurtenissen in huis.  

Job Gubbels- 13 Januari 2o21

Doel NPRT
“Wij doen met ons team onderzoek bij mensen thuis waar men denkt dat het spookt. Wij proberen aan de hand van techniekde onverklaarbare gebeurtenissen te verklaren.Vaak is dit rationeel te verklaren.Is dat niet het gevalen gebeurt er iets onverklaarbaars of paranormaalsdan gaan we dat proberen vast te leggen. Maar wat wehopen te bereikenmet onze huisbezoeken isdatwe de bewonershelpen en gerustkunnenstellen.”

“Ook hopen we de mensenantwoordentekunnen geven.Als dat beide is gelukt dan gaan we met een goed gevoel naar huis. Veel materiaal dat we opnemenmoet later nog worden bekeken en geanalyseerd dus het uiteindelijke verslag dat we schrijvenkomt pas twee wekenlater.De mensen zijn sowieso al blij dat ze serieus worden genomen.” 

Aanvragen
“ Nu in de coronacrisis krijgen we nog meer aanvragen dan normaal.Meestal als het donker wordt buiten dan is het veel drukker dan in de zomer en de lente. In de zomer en de lente zijn de meeste mensen buiten enzodra het donker en kouder wordt gaan mensen binnen zitten enwaarnemen ze bijzondere dingen zoals het horen van voetstappen. De drukste periode is van september/ oktober tot aan maart. In deze periode kunnen we minstens twee keer per maand op pad. Vaker dantweekeer per maand doen we ook niet omdat iedereen naast deze hobby ook gewoon een baan heeft en een gezin.” 

“Je gaat zaterdagavond op pad en bent tot zondagochtendvroeg weg. Dat houd je natuurlijk wel een weekend vol maar niet elke week.Dit zou wel vaker per week kunnen als je hier je werk van maakt. Echter zijn we een nonprofitteam en vragen we er geen geld voor.” 

Bijzondere gebeurtenissen
“Mijn beste vriend Gerwin waarmee ik samen NPRTheb doorgestartistwee jaar geledenoverleden.Maar omdat wijghosthunterszijnpratenwijmakkelijk met elkaar over de dood engeesten.Destijdshebben we afgesprokenomelkaar ietstelaten weten als een van ons komt te overlijden. Zodat hij ons kan bewijzen dat we niet gek zijn en op het goede spoor zitten.Een week of drie na zijncrematiehebben wij zijn stemgehoord op eenghostbox(een radiodie skipt over de frequenties op een hoge snelheid met als gevolg dat je alleen klanken hoort).Ik was toen met Chantal in Heerlen bezig met een onderzoeken hoorde opeens ‘Marcel en Chantal ik ben er’. Dit is eigenlijk onmogelijk omdat je normaal gesproken alleen klanken kunt horen en geen zinnen. Dit was voor mij een bevestiging dat we goed bezig waren.” 

“Ook mijn eerste echte ervaring blijft me altijd bij. Ik ben zelftwee meter groot en stond in een kelder van een meter tachtig hoog. Ik ben toen op detrap gaan zitten met de camera vast om mijn teamgenoten te filmen. Vervolgens had ik het gevoel dat er iemand achter me stond. Dus ik dacht dat een van mijn teamgenoten me probeerde te laten schrikken. Dus ik paktedezaklamp draaide me om met als doel hem in zijn gezicht te schijnen.Maar er stond niemand achter me. Ietsje later hoorde ik een zucht in m’n oor, en je hoorde niet alleen de zuchtmaar ikvoelde ookhet blazen in mijn oor.Nou toen sprong ik open ik zei al dat ik twee meter was en de kelder een meter tacjtog dus je weet dan al wat er daarna gebeurde.” 

Ontstaan
“In 2008 ben ik begonnen metghosthunten,dat isgekomendoor interessein het paranormale. Ikwou graag mensen helpen maar had geen interesseom medium te worden.Erwaren op dat moment twee grote teams in Nederland:LPI-Internationalen NPRT. Ik heb interesse getoond bij beide teams. NPRT zat toen nog in Frieslanden was dus niet praktisch. Gelukkig kon ik me wel aan sluiten bij LPI. Ik hebbij LPI veel geleerden tot 2014/2015met veel plezieronderzoek gedaan.Toen het team uiteenvielbenik samen metmijn beste vrienden paragnost van het teamovergestapt naar NPRT.Dit beviel erg goedtotdat hetteam bij NPRT ookuit elkaarviel.Mijn beste vriend en ik moesten toen beslissen ofwe weer van team gingen switchen of dat we opzoek gingen naarteamgenotenbij NPRT.Wij zijn toen bij NPRT gebleven enzo is NPRT een beetje in mijn bezit gekomen.” 

Geloof
“Er is een hele grote groep in Nederland die niet geloven ingeesten en spoken.Dit onder andere omdatNederlandeennuchter landis,en dat mag ook.Gelukkig maar, want als iedereen paranormaal onderzoek gaat doen heb ik niks meer te doen. Ik respecteer ieder zijn mening, je hebt mensen die naar de kerk gaan en die overtuigd zijndat hun geloof het beste is,jehebtatheïstendie geloven in helemaal niksenik geloof dat er iets is tussen leven en dood.” 

“Ik denk dat er steeds meer interesse is gekomen in het paranormaleen dat vind ik een positief iets.In Nederland durven we in de groep niet toe te geven dat we er wel in geloven.Nu erin de media meer aandacht is voordit onderwerpwordt het ookmeer bespreekbaaren dus sneller geaccepteerd.Hierdoor willen mensen er sneller over praten en dat vind ik eenpositief iets.”