Chaos binnen de jongerenpartij van de SP: ‘’Er is onrechtvaardig gehandeld’’

foto door Floor Mertens

INTERVIEW Carlos van Eck

Een geroyeerd SP-partijlid is verkozen tot voorzitter van jongerentak Rood, meldt NOS in een artikel op 22 november 2020. Zes leden werden vervolgens uit de jongerenpartij gezet door gecombineerd lidmaatschap van andere, volgens de SP ‘’politieke partijen’’ als het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum. Twintigjarige Carlos van Eck, medebestuurslid van Rood, spreekt over zijn ervaringen.

Lisa Schuurmans 6 januari 2021

”Een paar van mijn medebestuursleden zijn mogelijk aangesloten bij het Communistisch Platform. Ik vind het een goed recht voor medeleden om je te organiseren op basis van gezamenlijke standpunten. Je hebt altijd verschillende stromingen van mensen binnen een partij, ik vind dat daar ruimte voor is. Communisme en marxisme staan tevens niet zo ver af van wat er binnen de partij besproken wordt, en wat we belangrijk vinden. Ik vind het daarnaast onrechtvaardig hoe er binnen de partij is gehandeld. Geroyeerde voorzitter Olaf -wie ik zelf lid heb gemaakt een paar jaar geleden- werd nog voordat zijn opzegtermijn van vier weken eindigde weggestuurd vanwege ‘dubbel lidmaatschap’. Dat terwijl het Communistisch Platform daarnaast ook nog eens helemaal geen politieke partij is. Het is geen andere kiesvereniging en breekt dus niet de statuten van de SP.

Het platform is een stroming die ooit is ontstaan binnen een partij waar we toen ruimte voor hebben gemaakt. Het is je eigen keus om je daar bij aan te sluiten. Het is gewoon een pressiegroep en ik vind het volkomen normaal dat er een aantal bestuurs- of andere leden bij zijn aangesloten. SP-leden kunnen toch ook gewoon lid zijn van andere organisaties zoals PAX en Transnational Institute? Zij hebben ook hun eigen opvattingen en bestuur. Daarnaast is het goed om meerdere contacten te hebben met andere instituten en opvattingen.

Het maoïsme heeft ideologisch gezien de partij losgelaten, maar organisatorische principes die bij deze stroming horen zijn aangehouden. Daar wordt nog steeds over gediscussieerd. We mogen het niet openbaar met elkaar oneens zijn. Ik denk dat de achterliggende gedachte waarom de SP deze ondoordachte en spontane acties heeft ondernomen om ons als jongerenorganisatie op te schorten. Georganiseerde oppositie is blijkbaar niet toegestaan, hoewel ik het een vals sentiment vind om dan mensen die verbonden zijn aan dit platform te ontslaan van de partij, zonder enige waarschuwing of overleg.

Door te spreken over geradicaliseerde zolderkamercommunisten die tot je eigen partij horen in de media maak je het ook nog eens lastig voor jezelf en je eigen geloofwaardigheid. Als die mensen weer terug komen in de partij komt dat gewoon raar over. Ik ken die mensen persoonlijk en ze zijn echt niet zo radicaal: ze willen geen burgeroorlog voeren of de wapens trekken. De geroyeerde leden moeten opstappen, dat is wat de SP nu eist. Maar zelfs als dat zou gebeuren zouden er alsnog spanningsvelden blijven. Wat doe je met mensen die sympathie hebben voor die bepaalde denkbeelden: moeten zij ook weggestuurd worden? Dat vergt discussie, maar de partijleiding blijft voet bij stuk houden door ons op te schorten en het gesprek met ons te mijden.

Ik heb me op mijn zestiende als lokaal lid bij Rood ingeschreven omdat ik gedreven was door het socialisme, het veranderen van de wereld en meer zeggenschap wilde voor burgers. Niet met het doel om daar later mijn werk van te maken, maar vooral uit deze overtuiging. Ik ben daarna doorgegroeid tot lokaal contactpersoon en vorig jaar ben ik verkozen tot landelijk bestuurslid. Na mijn stage in de tweede kamer kwam ik tot de conclusie dat je al heel snel verzuild raakt in onbelangrijke zaken. Debatteren over kleine onderwerpen die misschien wel belangrijk zijn, maar waardoor je strandt in een bos waar je niet snel meer uit komt. Mensen organiseren en hun zeggenschap geven vind ik belangrijker, en dat is precies wat mijn taak bij Rood is: verandering maken.

Ik ben erg geïntrigeerd door het marxisme en noem mezelf een marxist. Ik ben radicaal voor meer zeggenschap voor de arbeiders. Met de term communisme kom je in de problemen omdat je gelijk wordt geassocieerd aan de Sovjet-Unie. Dat was nu niet bepaald een democratisch experiment: er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar tegelijkertijd zie ik in de ideologie die voortkomt uit Marx dat deze zich richt op zeggenschap, bevrijding van de mens en het ontketenen van de structuur. Dat spreekt me er aan. Ik zie mezelf als anti-kapitalist: in onze samenleving zie je zoveel contradicties in het systeem. Dat zie je terug in verschillende zaken: milieu, politiek en het onderwijs. Maar ook leden van het OMT, het orgaan dat samenwerkt met de regering voor de coronauitbraak, die persoonlijke winst haalt uit het beleid dat voortkomt uit het OMT. De contradictie tussen kapitaal en arbeider zal uiteindelijk leiden tot het instorten van de samenleving hoe wij die kennen.

Ik denk dat het goed is om na te denken over de ideale samenleving. Hoe geeft dit zich vorm en wat moet je daarvoor doen, welke ingrediënten heb je daarvoor nodig? Ik had daar een paar jaar geleden een heel erg basaal idee over, maar sinds ik me bij de SP heb aangemeld ben ik verrijkt in de discussies en heb ik een ideologische ontwikkeling gemaakt.

We vragen ons af of er op de juiste manier is gehandeld. Ik vind het een hele nare manier van interventie in de democratie van de jongerenorganisatie om iemand die een meerderheid van de stemmen heeft gekregen weg te sturen. Rood behoort dan wel tot de SP, het partijbestuur heeft vaak gezegd dat Rood een eigen vereniging is en zelf haar besluiten kan nemen: ze moeten dan respecteren wat wij als jongerenbeweging bepalen. Ik ben heel erg voor de-escalatie van de huidige situatie, maar dat kunnen we alleen doen door met elkaar in gesprek te gaan. In de tussentijd zorgen we ervoor dat we onze activiteiten kunnen doorzetten.

Ik denk dat we moeten organiseren – om even terug te komen op de ideeën van Marx – : de macht van het kapitaal is te groot. Ik wil een brede beweging die met onze partij verbonden is en die samen met ons verandering wil maken. Dat is nodig om een halt te roepen op het tij van het neoliberalisme zodat we een omslag kunnen veroorzaken. Ik denk echt dat mogelijk is, maar dan moeten we niet met elkaar de tent uitvechten.

Het is onduidelijk hoe het nu verder gaat in onze partij. We zijn nog steeds Rood jong in de SP die de wereld wilt veranderen en de SP wilt versterken, maar dan moeten we wel samenwerken.”