Blijft de Eindhovense hond ‘melkkoe’ van de gemeente

 

Slechts de helft van de Nederlandse gemeenten hanteert nog hondenbelasting, Eindhoven is er hier een van. Lijst Pim Fortuyn (LPF) en de VVD zijn het hier niet mee eens en kwamen eerder dit jaar al met het voorstel om de hondenbelasting per 2021 af te schaffen. Marcel Oosterveer, wethouder van financiën, beloofde hier op terug te komen wanneer het college de voorjaarsnota opstelt.

De reden dat hondenbelasting tot nu toe nog niet afgeschaft is, is duidelijk: geld. In 2020 is de verwachte opbrengst van hondenbelasting in Eindhoven 1 miljoen. Volgens de motie, ingediend door LPF, wordt €60.000 hiervan uitgegeven aan controleurs (zij kijken of hondenbelasting echt betaald wordt) en voor het opruimen van hondenuitlaatterreinen. De rest van de opbrengst wordt uitgegeven aan algemene middelen die niet gerelateerd zijn aan honden. Volgens deze gegevens wordt dus maar 6% van de opbrengst gebruikt voor dierenwelzijn. Wordt er dan wel genoeg gebruikt voor de honden zelf?

In en rondom het hondenparkje aan de Kleinakkerweg is het rustig, er loopt slechts een meisje met haar hond. Het zand is veranderd in modder en her en der ligt hondenpoep verspreid. Enkele grassprietjes schieten uit de grond naast het hek. In de hoek van het terrein, tegen het hek aan, ligt een afgeknauwde tennisbal.

Myrthe van Ruiten, hondeneigenaar van Percy de labradoodle uit Eindhoven, vindt dat uitlaatstroken en parkjes slecht worden onderhouden. “Ik was pas in een hondenpark hier in de buurt, er was in dat park een diep gat gegraven maar daar werd niet echt iets aan gedaan. Iemand struikelde over het gat en verzwikte haar enkel. Uiteindelijk heeft een van de omwonenden het gat zelf dicht gegooid.”

In Eindhoven zijn in totaal 69 hondenlosloopterreinen. Dit zijn volgens de regels in Eindhoven de enige plekken waar honden los mogen lopen. Verder moeten honden overal aangelijnd zijn, ook in de bebouwde kom. Wel moet ook op deze terreinen hondenpoep opgeruimd worden door de hondeneigenaren, het is verplicht om een zakje of schepje bij te hebben.

“Vaak zijn ook de prullenbakken vol, dus ook niet geleegd”, aldus Myrthe. “Ik vind het niet per se erg als er hondenbelasting wordt geheven, als ze dan maar zorgen dat bijvoorbeeld hondenparkjes goed genoeg worden verzorgd.”

Een van de aanleidingen voor het voorstel in de gemeenteraad, is de aandacht in Den Haag voor het burgerinitiatief ‘Stop Hondenbelasting’. Deze actie is opgezet in november 2012. Het doel van dit initiatief is om artikel 226 (hondenbelasting) uit de Gemeentewet te laten schrappen. Ze hebben een petitie gehouden die 60.384 keer is ondertekend. De petitie is in 2019 aangeboden aan de Tweede kamer. Aanhangers van initiatief willen dat ‘de hond niet meer als melkkoe’ wordt gebruikt. Het initiatief is sinds februari 2020 overgedragen aan de Commissie Binnenlandse Zaken. De verwachting is dat het nog enkele maanden kan duren voor er vervolgstappen komen.

In Eindhoven betalen hondeneigenaren in 2020 voor de eerste hond €79 en voor de tweede hond en eventueel volgende honden €157 per jaar. Ook voor honden in een kennel wordt deze belasting geheven, dit kost dan €390 per jaar. Hondenbelasting kan kwijtgescholden worden als de kosten niet gedekt kunnen worden. In 2019 werden de kosten voor 771 honden kwijtgescholden.

 

Volgens het voorstel in Eindhoven worden de inkomsten van hondenbelasting vooral gebruikt om gaten in de begroting te vullen, ook zij vinden zo dat de hond gebruikt wordt als ‘melkkoe’. In gemeenten waar geen hondenbelasting meer geheven wordt, worden deze gaten gevuld door een hogere OZB (onroerendezakenbelasting), zegt Martijn van Gessel, gemeentevoorlichter van gemeente Eindhoven. OZB is de belasting die je betaalt over de waarde van bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. In Breda lijkt dit echter niet zo te zijn.

In Breda is recentelijk, in 2020, de hondenbelasting afgeschaft. Toen in Breda de begroting van 2020 werd gepresenteerd, sprak Bredavandaag wethouder Bos. Hij meldde het aan het medium dat de Bredanaar er niet financieel op achteruit zou gaan, woonlasten zouden gelijk blijven, aldus wethouder Bos. Parkeerkosten zijn wel omhooggegaan. Hieruit blijkt dus niet dat het in Breda doorberekend is in de OZB.

Niet de hele gemeenteraad van Eindhoven is het eens met het voorstel. Hafid Bouteibi (PvdA) tijdens het overleg: “Als u een miljoen ergens aan uit wilt geven, staat dit bovenaan uw lijstje?” VVD weerde dit af door te zeggen dat belastingverlaging altijd hoog op hun lijst staat, welke belasting dat dan ook is.

In gemeente Dongen wordt de hondenbelasting vanaf 2021 afgeschaft, ook daar werd het niet door de hele gemeenteraad ondersteund. Hier was een genoemd argument dat honden zorgen voor kosten in gemeente, hieronder zou de onderhoud van losloopstroken en het verstrekken van poepzakjes vallen. De hondenbelasting werd toch afgeschaft omdat het een ‘oneerlijke’ belasting is, de opbrengst wordt namelijk gebruikt voor algemene middelen.

De toekomst van de hondenbelasting in Eindhoven is voor nu nog niet vast te stellen, hier is pas meer over te zeggen na het overleg over de voorjaarsbegroting. Mocht de hondenbelasting ook in 2021 nog blijven, hoopt Mythe in elk geval op beter onderhoud van de hondenparken en de omgeving. Zodat ook in het stille en verwilderde parkje aan Kleinakkerweg weer honden rond kunnen rennen.