Bewoners centrum Tilburg zien dalende lijn van geluidsoverlast

Midden in het centrum van Tilburg wonen lijkt een ideale woonplaats. Maar na het afnemen van een enquête door studenten aan de Fontys hogeschool voor journalistiek is gebleken dat het niet zo ideaal is. Er is namelijk veel overlast. En dan met name geluidsoverlast van bewoners.

Denise Nuij – LONE 12-01-2021

“De overlast komt van verschillende bronnen. Je kan hierbij denken aan horecabezoek en studenten die in het centrum wonen. Hierbij is er vooral geluidsoverlast in de avond. Daarnaast zijn er ook evenementen als bijvoorbeeld de kermis waar ook veel geluid wordt gemaakt, veel bewoners ervaren hierdoor overlast.”, aldus Elmy Heuvelmans, secretaris bewonersraad centrum. In 2020 was dit dan ook de grootste oorzaak van overlast. Echter is dit in de laatste jaren wel gedaald. Zo was, in 2017, geluidsoverlast 51,5 procent van het totaal aantal overlast. In 2020 is dit percentage gedaald naar 30,9 procent.

Deze forse daling heeft 2 oorzaken. Ten eerste speelt het corona virus in 2020 een grote rol, omdat er geen activiteiten georganiseerd mogen worden, de horeca voor een lange tijd gesloten moet zijn en omdat er minder bezoek mag komen. Maar ondanks dat er in 2020 een daling is te zien, was deze ook al in eerdere jaren te zien. Dit betekent dat niet alleen het coronavirus voor minder geluidsoverlast heeft gezorgd. De andere reden van deze dalende lijn is dat bewoners actie hebben ondernomen tegen de hoeveelheid overlast. “Door de actie die is ondernomen is er een horecabeleid ontstaan. Hierin staat dat horeca om 23:00 uur moet sluiten en dat ze geen terrassen aan de achterzijde van de horecagelegenheid mogen hebben.”

Het is wel opvallend dat uit de enquête is gebleken dat de mate van overlast is toegenomen in 2020. De mate in geluidsoverlast is namelijk getest op een schaal van 1 tot 5. Waarbij 1 het minste en 5 het meeste last van geluid is. Het gemiddelde is sinds 2017 met 0,5 procentpunt gestegen. De reden hiervoor is nog onduidelijk, maar het zou kunnen komen doordat mensen meer thuis moeten zitten. Hierdoor gaan studenten samen met hun huisgenoten meer huisfeestjes houden waardoor er meer geluidsoverlast ontstaat.

Na een aantal jaren is dus toch gebleken dat door de coronamaatregelen en het horecabeleid, de geluidsoverlast steeds meer gaat dalen. Of dit ook na het coronavirus nog blijft doorgaan is nog niet zichtbaar. Maar voor nu gaat het de goede kant op.