Verkiezingen in Dordrecht voorbij: ‘We blijven tellen tot één uur ‘s nachts!’

Dordrecht- Na drie verkiezingsdagen zit het stemmen erop. Door het coronavirus waren het andere verkiezingen dan normaal. Met veel voorbereidingen is het goed verlopen en de resultaten worden langzaam zichtbaar. Dordrecht lijkt een afspiegeling te zijn van de Nederlandse uitkomst.

Geschreven door Fleur Broeders 18-03-2021

Fleur Broeders | Props

Verkiezingsbord in Dordrecht

In het Stadskantoor van Dordrecht worden de stemmen die daar gegeven zijn om 21:00 geregistreerd. Het zijn er 1434 in totaal. “We gaan door tot één uur!”, klinkt het vanuit de hoek in Vergaderzaal 1. Er worden twee containers vol met stemmen op de grond leeggegooid. Met een team van negen tellers gaat het proces beginnen.

Dordrecht had zich goed voorbereid op de, toch wel vreemde, verkiezingsdagen. Vanwege het coronavirus moesten er maatregelen genomen worden. Burgemeester Kolff van Dordrecht sprak er nog over tijdens een persmoment de week voor de verkiezingen. “Alle gemeenten uit ons gebied, de burgemeesters en de organisatoren van de verkiezingen doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te laten participeren in de democratie en om hun stem te laten uitbrengen.”

Toch sprak Kolff ook over enkele zorgen. “Het blijft een spannende dag, want in principe wordt aan bijna heel Nederland gevraagd op de been te komen in een tijd dat we eigenlijk van iedereen vragen om zo veel mogelijk thuis te blijven”. Er is door de twee extra verkiezingsdagen gezorgd voor spreiding. Ook zijn er veel Dordtse 70 plussers geweest die hun stem via de post hebben ingeleverd. “In het Stadskantoor komen er honderden per dag binnen.”

Dordrecht telt dit jaar 54 stemlokalen. Dat komt ongeveer neer op zes locaties per tienduizend inwoners. Deze stemlokalen werden coronaproof ingericht voor het stemmen. Stemmer Ryan Engelen (20) vindt dat het goed was geregeld. “Ik heb gestemd bij de gymzaal aan de Atmosfeerstraat. Bij de deur stonden bordjes waar je heen moest en vanaf het begin tot het eind lagen er pijlen op de grond in welke richting je moest lopen.” Hij geeft aan dat personeel rustig en behulpzaam te werk ging.

Frits de Jager (43) vindt het erg jammer dat hij zijn rode stempotlood niet mee mocht nemen. In tegenstelling tot veel andere gemeenten mochten Dordtenaren het souvenir niet mee naar huis nemen. “Je mist dan toch een soort aandenken, vooral in dit coronajaar.”

Het opkomstpercentage in Dordrecht is dit jaar lager dan het gemiddelde van Nederland. 74% van de kiesgerechtigde in Dordrecht bracht zijn stem dit jaar uit. Dat is een kleine daling als je het vergelijkt met het aantal dat de vorige verkiezingen ging stemmen (78,5%). Ook merk je een stijging van interesse in politiek bij jongeren. Niet alleen bij het aantal jongere stemmentellers, maar ook in de stemopkomst van Nederland.

Fleur Broeders | Props

Opkomst jongeren Tweede Kamerverkiezingen 2017 en 2021

In het Stadskantoor worden de stemmen eerst verdeeld over de even en oneven partijen op de lijst. Daarna worden ze gesorteerd op partij. Dit wordt twee keer gedaan en beide tellingen moeten overeen komen. “Als het verschilt dan gaan we kijken waar dat in zit”, zegt Hans Besseling, teamleider van de gemeente Dordrecht. Hij leidt het proces in goede banen. “Als laatste gaan we tellen op welke persoon er gestemd is.”

“Ongeldige stemmen mogen hierheen”, roept Besseling de zaal in. Als er meerdere bolletjes ingekleurd zijn, dan telt dat als een ongeldige stem. Blanco stemmen komen soms ook voor. “Die blanco stemmen kunnen soms ook uit protest zijn”, zegt Besseling. “Mensen willen daarmee zeggen dat ze het niet eens zijn met de partijen.” In het stadskantoor waren er zeven ongeldige stemmen gevonden, waaronder vier blanco.

Dan komt hij aanlopen met een stembiljet waarop geschreven is. “Kijk, hier heeft iemand erop geschreven op wie ze wil stemmen, maar omdat er niks is ingevuld, mogen wij dat niet beoordelen.” Hij legt het biljet op de stapel met blanco stemmen.

Fleur Broeders | Props

Stapels van ongeldige en blanco stemmen

De stapels groeien nu er op partij wordt gesorteerd. Vooral de cijfers 1 (VVD) en 4 (D66) hoor je vaak voorbij vliegen. De verkiezingsuitslag in Dordrecht geeft een goede afspiegeling van de landelijke cijfers (uitgezonderd het CDA). VVD en D66 staan daar ook bovenaan in de peilingen.

 

Fleur Broeders | Props

Landelijke cijfers vergeleken met de Dordtse cijfers

Bij de telling in het Stadskantoor was ook de VVD de grote winnaar met een dikke stapel aan stemmen. De partij van Henk Krol (nummer 25 op de lijst) was de verliezer op de locatie met nul stemmen.

Fleur Broeders | Props
Fleur Broeders | Props

(1) Aantal stemmen VVD in Stadskantoor (2) Aantal stemmen Lijst Henk Krol in Stadskantoor Dordrecht

 

Op 22 maart 2021 stelt het hoofdstembureau de uitslagen vast van de hele Kieskring Dordrecht tijdens een bijeenkomst.