Oud en Nieuw-Krispijn

Wanneer je in Oud en Nieuw-Krispijn loopt is, in vrijwel alles, te merken dat de wijk erg divers is. Je ziet verschillende woningen, culturen en leeftijdsgroepen. Zo is er bijvoorbeeld een woonwagenkamp, maar ook een Turkse supermarkt en in nog diezelfde straat een Protestantse kerk. Ook zie je oudere mensen met een rollator lopen, jongere mensen op weg naar school en mensen die onderweg zijn naar de moskee.   

In het zuidwesten van Dordrecht liggen Oud en NieuwKrispijn. De eerste huizen in Krispijn werden in 1915 gebouwd, maar in de
loop 
van de 21e eeuw werden er steeds meer bijgebouwd. Vandaar het grote verschil in woningaanbod. Een leuk feitje: als je naar het noorden van Oud-Krispijn loopt, zal je zien dat de straten vernoemd zijn naar schrijvers en componisten uit de 17e tot 19e eeuw. Terwijl als je naar het zuiden loopt, je 19e-eeuwse dichters en schilders terug zal vinden.  

Verder is er in 2000 het project ‘Oud-Krispijn Vernieuwt’ gestart en waarmee er werd geprobeerd de kwaliteit van woningen en de woonomgeving te verbeteren.  Ook sociale problematiek en criminaliteit werden aangepakt. Maar is dit project geslaagd? Zijn deze problemen 21 jaar later verdwenen?  

Woningaanbod en woonomgeving 

Jaap Timmersbewoner van Oud-Krispijn, duwt zijn moeder door het Weizigtpark en is tevreden over de woonomgeving van de wijk “Het mooiste van de woonomgeving vind ik de mooie parken. Ik geniet ervan om met mijn moeder elke week een rondje in de natuur te lopen.” Ook over het woningaanbod is hij te spreken, maar zijn moeder is het daar niet mee eens: “Ik vind de gebouwen rondom het park te groot!”  

Hier doelt de moeder van Jaap op de flatwoningen in Nieuw-Krispijn, aan de Mauritsweg. Uit het regionaal archief van Dordrecht blijkt dat deze woningen vanaf de jaren ’70 werden gebouwd. Flatgebouwen, maar ook appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, behoren volgens allecijfers.nl tot ‘meergezinswoningenIn Krispijn is 33% van de woningen een meergezinswoning. In verhouding tot Nederland, is dat een gemiddeld percentage.  

Een ander punt wat in Krispijn moet veranderen, volgens kleuterjuf Marian Bezemer, is een betere veiligheid voor de kleuters die zij lesgeeftMarian zegt: “Je zou het voor deze doelgroep veiliger kunnen maken door meer verkeersborden neer te zetten.”  

Cultuur 

Na observaties in Krispijn viel verder het grote verschil in winkelaanbod op. De wijk had verschillende soorten winkels, gericht op verschillende soorten vraag. Zo was er een Dirk van de Broek en een Jumbo, maar ook Zabka, V.O.F supermarkt Aouam, ÖZ+KA Supermarkt, Babylon en Actief. De laatste vijf genoemde supermarkten waren kleiner en gericht op andere etniciteiten. Daardoor werd duidelijk dat dit een gemengde wijk is, met verschillende culturen.  

Verschillende gegevens van allecijfers.nl bevestigen ditHet blijkt dat 56,5% van de inwoners van Krispijn autochtoon is en doverige 43,5% hebben een migratieachtergrond. In deze groep zitten inwoners met verschillende etnische achtergronden. Ze zijn als volgt verdeeld: één kwart van de inwoners heeft een Turkse achtergrond, nog een kwart heeft een westerse migratie achtergrond en het overige deel is gemengd tussen verschillende culturen.  

Leeftijdsgroepen  

Het station van Dordrecht ligt ook op korte loopafstand van Krispijn. Wel moet je om bij het station te komen, eerst het Weizigtpark door. Onderweg naar het station was Ruby, die dat rondje ook wel eens later op de dag maakt. Ze vertelt dus ook: “Ondanks dat ik zelf een tiener ben, vind ik dat er wel veel hangjongeren in Krispijn rondlopen. Vooral op openbare plekken zoals het park.” 

 

 

In de wijk liggen verschillende mogelijkheden voor ouders met jonge kinderen om deze dichtbij huis naar school te laten gaan. Er zijn in totaal 8 scholen. Waarvan een basisschool, een naschoolse opvang en voor de rest combinaties daarvan in een zogenoemd IKC. Ook hier is weer de verdeling tussen bevolking te zien, omdat er ook verschil is in de scholen op basis van geloofsovertuiging.  

Als we dan verder inzoomen op de jongeren in Krispijn, is er te zien op allecijfers.nl dat 40,2% van de inwoners jonger is dan 25 jaar. In een rapport van onderzoekcentrum Drechtsteden staat verder nog dat het aantal kinderen jonger dan 11 jaar bovengemiddeld is, in vergelijking met wijken in de rest van de stad. Tijdens de observaties in de wijk waren dan ook veel speeltuinen te zien, in het midden van verschillende huizenblokken.  

Feiten over de inwoners  

Het was al opgevallen door woningen en voorbijgangers dat er in de wijk verschillende etniciteiten en leeftijdsgroepen wonen. Alleen hoe zit dat dan met het opleidingsniveau in de wijk? Uit cijfers van het CBS blijkt dat het overgrote deel van de mensen laagopgeleid is, waarna snel het middelbare volgt. Wel is er een grote scheiding te zien met de hoogopgeleidenDie zijn, in de wijk, duidelijk in de minderheid.  

Tijdens de observaties, kwam er een voorbijgangster langs met een mening, die de vernieuwing van Krispijn eerder ziet als nadelig. Zo vertelt ze over de verandering onder buurtbewoners: “Ik vind de mensen die er nu wonen niet leuk. Vroeger was het hier veel gezelliger. Nu het populairder is en er meer mensen op af komen, is het er op achteruit gegaan.” 

Een mogelijke verklaring hiervoor zou criminaliteit kunnen zijn. Als er dan gekeken wordt naar de criminaliteit in geheel Krispijis er te zien, aan de cijfers van het CBS, dat de criminaliteit in Krispijn 14% is van de totale criminaliteit in Dordrecht. Wel viel het in de cijfers op dat er een wezenlijk verschil zit tussen Oud en Nieuw-Krispijn. In Oud-Krispijn zijn namelijk bijna twee keer zoveel misdrijven als in Nieuw-Krispijn.