Carlijn Pierens | Props
Hulpverlening

Radiologie in de coronacrisis: “We hebben echt wat bijgedragen aan het begrip van corona”

Ziekenhuizen hebben het er razend druk mee: corona. Niet alleen IC-artsen, maar ook andere specialismes spelen een belangrijke rol in de coronazorg. Zo hebben bijvoorbeeld radiologen een rol gespeeld in de behandeling van corona. Hoe ervaren zij de zorg tijdens de coronacrisis en kunnen zij hun eigen zorg nog wel bieden? Dr. G.J. Lycklama à Nijeholt is radioloog bij het Haaglanden Medisch Ziekenhuis (HMC) en vertelt over zijn specialisme tijdens de coronacrisis. 

 Radiologie is een medisch specialisme dat zich vooral bezighoudt met ziektes in bot of weefsel ontdekken door middel van …

More
  • 1
  • 2