Wijkportret Belcrum

Dorpsgevoel in Breda vind je in Belcrum

Belcrum is een wijk gelegen aan de achterzijde van het station in Breda. De wijk telt sinds 2021 maar liefst vierduizend inwoners (allecijfers.nl) en is hierdoor vergelijkbaar met een klein dorp, wat terug te zien is in de sfeer van de wijk en aan de inwoners. Met haar vele kleine ondernemingen rondom de Belcrum Watertoren en jonge gezinnen.

Ties de Bakker | Props

De Belcrum Watertoren Bron: Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Fotograaf: Van Galen

De wijk ontleent haar naam aan de Frankische tijd, toen heette het: ‘Belken Heem’, dit betekent zoiets als een woonplaats in een gesloten omheining. Dit is te verklaren doordat er in Belcrum twee donken lagen, ofwel rivierduinen, wat het een van de weinige bewoonbare plekken maakte in die tijd. Een daarvan is de Konijnenberg, waarop later een jachtslot werd gebouwd, midden in het bos. Inmiddels is het Belcrum Bosch gekapt, is de Konijnenberg geëgaliseerd en ligt er nu een gewone straat.

Belcrum telt een aantal monumenten waaronder ´de Belcrum Watertoren` die is gebouwd tijdens het interbellum. De watertoren is met zijn 42 meter hoogte en 1450 kubieke meter inhoud het grootste waterreservoir van Nederland. De watertoren is in gebruik geweest tot eind 1994, hierna is hij verbouwd en nu wordt hij gebruikt door meerdere bedrijven als kantoorruimte.

De politieke oriëntatie van de wijk is grotendeels centrum/rechts. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen was D66 de winnaar, daarna kwamen VVD, SP, GL en de PVDA respectievelijk. De meest recente gemeenteraadsverkiezingen waarvan gegevens vindbaar zijn (uit 2014, RTL Nieuws), stemde de wijk ook het meest op D66. Met de jonge bevolking en een hoger dan landelijk gemiddeld jaarinkomen per inwoner (€29.000, allecijfers.nl) die de wijk heeft, is dat geen vreemde uitslag.

Dit relatief hoge gemiddelde inkomen vloeit mogelijk voort uit een andere opmerkelijke eigenschap van Belcrum: een hoog aantal hoogopgeleiden. Vijftig procent van de wijk heeft namelijk een hoog opleidingsniveau (HBO of WO) genoten, dat is aanzienlijk meer dan de 38 procent (allecijfers.nl) die de stad Breda in haar geheel kent.

Met dit salaris worden in Belcrum meer huizen gekocht dan gehuurd, 62% is er koophuis met een gemiddelde prijs van €290.000 (allecijfers.nl). Dit ligt precies op het gemiddelde van de stad en daarmee is Belcrum geen dure wijk om te wonen. Het bouwjaar van deze panden is er erg verschillend. Zo zie je veel huizen die gebouwd zijn in het tijdsbestek 1925 tot 1950, maar ook veel nieuwbouw, zo werd tien procent (allecijfers.nl) van de huizen gebouwd na 2020. Een gemixte buurt, kun je dus wel stellen.

Peilingen in de buurt

In Belcrum hebben ze het buurthuis ‘het Belcrumhuis’ waar er verschillende activiteiten worden gehouden zoals kinderkledingbeurzen, literaire lezingen, gymnastiek, computeravonden en optredens. Buurtbewoner Peter (64) gaat altijd met veel plezier naar de literaire lezingen. ‘Het buurthuis zorgt voor samenhorigheid en onderhouden sociale contacten.’ Ook Ria (91) ging vroeger altijd hierheen. Ze heeft samen met haar man 20 jaar het buurthuis beheerd en vele carnavals mogen organiseren en meemaken.

Buurthuis De Belcrum

Naast het buurthuis waren de ondervraagden ook erg tevreden over de veiligheid in de buurt. ‘In de 12 jaar dat ik hier al woon heb ik me nog nooit onveilig gevoeld’, aldus Andre (32). ‘Doordat het een kleine wijk is kennen de mensen elkaar en dit vormt een veilig gevoel.’ De 91 jarige Ria kan voor alle kleine dingetjes altijd aanbellen bij de buren. ‘Ik ben helaas nu al 5 jaar weduwe maar ik zou -ook al woon ik in een te groot huis- hier nooit weg willen, dit blijft mogelijk door mijn buren die me helpen met dingetjes zoals boodschappen.’ 

Over de goede gemeenschap in de buurt en het gevoel van veiligheid zijn de buurtbewoners het allemaal eens. De buurtbewoners van Belcrum zijn in het algemeen tevreden over hun buurt. Wel is er een ding dat buurtbewoner Peter zou willen veranderen aan de buurt: “De verkeerssituatie, er is veel verkeer in onze rustige buurt. Ik betaal voor mijn eigen parkeerplek en heb vaak niet eens de mogelijkheid om mijn auto hier te parkeren omdat er een willekeurige auto van iemand anders staat”. Een verklaring voor dit probleem zou kunnen zijn het hoge aantal auto’s per vierkante kilometer in de wijk, dat ongeveer 2,25 keer zo hoog is als het landelijke gemiddelde. Het verkeer is het enige minpunt dat onder de meeste gesproken buurtbewoners gedeeld wordt. Basisschool lerares Gina (47) zou ook graag de verkeerssituatie veranderen. Door het hard rijdende verkeer moet ze namelijk altijd op haar hoede zijn als de kinderen buitenspelen.  

Ties de Bakker, Jente Zwamborn, Petter Goutziers| Props